Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób starszych? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób starszych dotkniętych przemocą?
Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób starszych? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób starszych dotkniętych przemocą?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób starszych? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób starszych dotkniętych przemocą?


 

Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji działań na rzecz osób starszych

W dzisiejszych czasach media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w promocji różnego rodzaju działań i inicjatyw. Nie inaczej jest w przypadku działań na rzecz osób starszych, które często są pomijane lub bagatelizowane. Dlatego warto zastanowić się, jak można wykorzystać platformy takie jak Facebook, Instagram czy Twitter do promocji akcji charytatywnych, warsztatów czy innych form pomocy dla seniorów.

👵👴 Jednym z najważniejszych aspektów wykorzystania mediów społecznościowych do promocji działań na rzecz osób starszych jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dzięki obecności w sieci można dotrzeć do osób z różnych grup wiekowych i społecznych, które mogą być zainteresowane wsparciem seniorów.

📱💻 Kolejnym ważnym elementem jest możliwość szybkiego i łatwego udostępniania informacji o akcjach charytatywnych czy wydarzeniach dedykowanych osobom starszym. Dzięki udostępnianiu postów czy twittów można zwiększyć zasięg działań i zachęcić więcej osób do wzięcia udziału.

🤝🌐 Media społecznościowe pozwalają także na budowanie społeczności online, która może wspierać się nawzajem i wymieniać doświadczeniami związanych z pomocą seniorom. Dzięki grupom na Facebooku czy dyskusjom na Twitterze można stworzyć przestrzeń do wymiany pomysłów i inspiracji.

Warto więc pamiętać o potencjale, jaki niosą za sobą media społecznościowe i wykorzystać go do promocji działań na rzecz osób starszych. Dzięki nim można dotrzeć do większej liczby osób, zyskać wsparcie społeczności online i zwiększyć świadomość na temat potrzeb seniorów.

hashtagi: #osobystarsze #mediaspolecznosciowe #promocjadzialan #pomocseniorom

słowa kluczowe: media społecznościowe, osoby starsze, promocja działań, pomoc seniorom

frazy kluczowe: wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji działań charytatywnych dla osób starszych, budowanie społeczności online wspierającej seniorów, udostępnianie informacji o akcjach dedykowanych osobom starszym.


 

Wyzwania związane z identyfikacją przypadków przemocy wobec osób starszych

Wyzwania związane z identyfikacją przypadków przemocy wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych jest poważnym problemem społecznym, który często pozostaje niezauważony i bagatelizowany. Identyfikacja przypadków przemocy wobec seniorów stanowi duże wyzwanie dla służb społecznych, opiekuńczych oraz medycznych. Istnieje wiele czynników, które utrudniają rozpoznanie i zgłoszenie przypadków przemocy wobec osób starszych.

  • Brak świadomości społecznej: Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że przemoc wobec osób starszych istnieje i może dotyczyć ich własnych bliskich. Brak edukacji na ten temat sprawia, że wiele przypadków pozostaje niezauważonych.
  • Tabu: Przemoc wobec seniorów często jest tematem tabu, który jest trudny do poruszenia nawet w najbliższych relacjach rodzinnych. Osoby starsze mogą obawiać się zgłoszenia przemocy ze względu na obawy przed konsekwencjami.
  • Trudności w identyfikacji: Często trudno jest rozpoznać przypadki przemocy wobec osób starszych, ponieważ mogą one przejawiać się w różnych formach, takich jak fizyczne, psychiczne, finansowe czy emocjonalne.
  • Brak odpowiednich procedur: W niektórych przypadkach służby społeczne czy medyczne nie mają odpowiednich procedur postępowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec osób starszych, co utrudnia skuteczne działanie w takich sytuacjach.

Ważne jest, aby podjąć działania mające na celu poprawę identyfikacji przypadków przemocy wobec osób starszych. Konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej na ten temat, edukacja społeczeństwa oraz dostępność odpowiednich procedur i instytucji wsparcia dla osób starszych.

hashtagi:

#przemocwobecosóbstarszych #identyfikacjaprzemocy #wyzwaniadlasłużbspołecznych

słowa kluczowe:

przemoc, osoby starsze, identyfikacja, wyzwania, służby społeczne

frazy kluczowe:

jak identyfikować przemoc wobec osób starszych, skuteczne procedury w przypadku przemocy, edukacja społeczna na temat przemocy wobec seniorów


 

Skuteczne metody wsparcia dla osób starszych w sytuacji kryzysowej

W obliczu sytuacji kryzysowej osoby starsze mogą potrzebować dodatkowego wsparcia, aby poradzić sobie z trudnościami. Istnieje wiele skutecznych metod, które mogą pomóc seniorom w takich sytuacjach. Oto kilka przykładów:

1. 📞 Telefon wsparcia – zapewnienie dostępu do linii telefonicznej, na której osoby starsze mogą porozmawiać z wykwalifikowanym personelem lub wolontariuszami.

2. 🏥 Opieka medyczna – zapewnienie szybkiego dostępu do opieki medycznej w przypadku nagłych problemów zdrowotnych.

3. 🛒 Dostawa artykułów pierwszej potrzeby – organizacja dostaw artykułów spożywczych i leków do domu osób starszych, które nie mogą samodzielnie zrobić zakupów.

4. 🚗 Transport – zapewnienie transportu do lekarza, apteki czy innych miejsc, które są niezbędne dla seniorów.

5. 💬 Wsparcie psychologiczne – udostępnienie usług terapeutycznych lub psychologicznych dla osób starszych, które mogą odczuwać stres czy lęk związany z sytuacją kryzysową.

6. 🍲 Posiłki na wynos – organizacja dostaw gotowych posiłków do domu osób starszych, które nie mogą samodzielnie gotować.

7. 🏠 Pomoc w codziennych czynnościach – zapewnienie pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak sprzątanie czy pranie.

8. 🌳 Aktywność fizyczna – zachęcanie seniorów do regularnej aktywności fizycznej, która może pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji.

9. 📱 Technologia – zachęcanie do korzystania z technologii, która umożliwia kontakt z bliskimi oraz dostęp do informacji.

10. 🧘‍♀️ Zajęcia relaksacyjne – organizacja zajęć relaksacyjnych, takich jak joga czy medytacja, które mogą pomóc seniorom w radzeniu sobie ze stresem.

Wspieranie osób starszych w sytuacji kryzysowej jest niezwykle ważne, dlatego warto stosować różnorodne metody wsparcia, które mogą pomóc seniorom w przezwyciężeniu trudności.

#wsparcie #osobystarsze #kryzys #pomoc #opieka #zdrowie #psychologia #aktywnosc #technologia #relaks

frazy kluczowe:
– Skuteczne metody wsparcia dla osób starszych w trudnych sytuacjach
– Jak pomóc seniorom w sytuacji kryzysowej
– Wsparcie dla osób starszych w obliczu trudności
– Metody pomocy dla seniorów w sytuacjach kryzysowych
– Pomoc dla osób starszych w sytuacjach kryzysowych


 

Wpływ przemocy wobec osób starszych na ich zaufanie do innych ludzi

Przemoc wobec osób starszych jest coraz bardziej powszechnym problemem społecznym, który ma poważne konsekwencje dla ofiar. Jednym z aspektów, który jest często pomijany, jest wpływ przemocy na zaufanie osób starszych do innych ludzi. 🧓👵

Przemoc jako czynnik osłabiający zaufanie
Przemoc wobec osób starszych może prowadzić do utraty zaufania do innych ludzi. Ofiary przemocy często doświadczają uczucia osamotnienia, strachu i braku bezpieczeństwa. To wszystko może sprawić, że osoby starsze zaczynają tracić zaufanie do innych ludzi, nawet tych, którzy chcieliby im pomóc. 🚫

Skutki braku zaufania
Brak zaufania do innych ludzi może prowadzić do izolacji społecznej osób starszych. Mogą one unikać kontaktów z innymi, bojąc się kolejnych sytuacji przemocy lub wykorzystania. To z kolei może prowadzić do pogorszenia stanu psychicznego i fizycznego osób starszych, a także wpływać na ich jakość życia. 😔

Jak odbudować zaufanie?
Odbudowanie zaufania osób starszych po doświadczeniach przemocy może być trudnym procesem. Ważne jest, aby ofiary otrzymały wsparcie psychologiczne i emocjonalne, które pozwoli im zrozumieć, że nie wszyscy ludzie są źli. Istotne jest również budowanie relacji opartych na szacunku i empatii, które pomogą ofiarom odzyskać zaufanie do innych ludzi. 💖

Podsumowanie
Przemoc wobec osób starszych ma poważny wpływ na ich zaufanie do innych ludzi. Brak zaufania może prowadzić do izolacji społecznej i pogorszenia jakości życia osób starszych. Ważne jest, aby ofiary przemocy otrzymały wsparcie i pomoc w odbudowaniu zaufania do innych ludzi.

#przemocwobecosóbstarszych #zaufanie #wsparcie #emocje #bezpieczeństwo

frazy kluczowe:
– skutki przemocy wobec osób starszych
– jak pomóc ofiarom przemocy
– znaczenie zaufania w życiu osób starszych


 

Znaczenie wsparcia społecznego dla osób starszych w sytuacji przemocy

Osoby starsze są często narażone na różnego rodzaju przemoc, zarówno fizyczną, psychiczną, jak i ekonomiczną. W tak trudnych sytuacjach niezwykle istotne jest wsparcie społeczne, które może pomóc ofiarom przetrwać trudne chwile i znaleźć drogę do wyjścia z sytuacji przemocy.

Wsparcie społeczne dla osób starszych w sytuacji przemocy może przybierać różne formy, takie jak:
– wsparcie emocjonalne, które pozwala ofiarom wyrazić swoje emocje i uczucia
– wsparcie instrumentalne, które polega na konkretnej pomocy w rozwiązaniu problemów
– wsparcie informacyjne, które dostarcza ofiarom niezbędnych informacji i wskazówek

Ważne jest, aby osoby starsze w sytuacji przemocy miały dostęp do wsparcia społecznego, ponieważ:
– może pomóc im poczuć się bezpieczniej i bardziej zrozumiane
– może pomóc im zwiększyć swoją samoocenę i poczucie własnej wartości
– może pomóc im podjąć decyzję o zmianie sytuacji i szukaniu pomocy

Warto również zauważyć, że wsparcie społeczne dla osób starszych w sytuacji przemocy może pochodzić zarówno od bliskich, jak i od profesjonalistów, takich jak pracownicy socjalni, psycholodzy czy policja.

Ważne jest, aby społeczeństwo było świadome problemu przemocy wobec osób starszych i aktywnie angażowało się w pomoc ofiarom.

Wspieranie osób starszych w sytuacji przemocy to nie tylko obowiązek moralny, ale także konieczność społeczna, aby zapewnić im godne i bezpieczne życie.

#wsparcie #osoby starsze #przemoc #społeczność #wsparcie społeczne

frazy kluczowe:
– znaczenie wsparcia społecznego dla osób starszych
– wsparcie społeczne w sytuacji przemocy
– przemoc wobec osób starszych
– wsparcie emocjonalne dla osób starszych
– wsparcie instrumentalne dla osób starszych


 

Wpływ przemocy wobec osób starszych na ich poczucie bezpieczeństwa

Przemoc wobec osób starszych jest coraz bardziej powszechnym problemem społecznym, który ma poważne konsekwencje dla ofiar. Jednym z głównych skutków przemocy wobec osób starszych jest pogorszenie ich poczucia bezpieczeństwa. 🚨

Jakie są główne czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa osób starszych w kontekście przemocy?

– Fizyczna przemoc: ataki, pobicie, zaniedbanie w opiece zdrowotnej
– Psychologiczna przemoc: zastraszanie, poniżanie, izolacja społeczna
– Finansowa przemoc: wyłudzanie pieniędzy, kontrola nad finansami
– Seksualna przemoc: wykorzystywanie seksualne, nękanie seksualne

Jak przemoc wpływa na poczucie bezpieczeństwa osób starszych?

– Poczucie strachu i niepewności
– Zwiększone ryzyko depresji i lęku
– Obniżona samoocena i poczucie własnej wartości
– Trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
– Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego

Co można zrobić, aby poprawić poczucie bezpieczeństwa osób starszych dotkniętych przemocą?

– Edukacja społeczeństwa na temat przemocy wobec osób starszych
– Wspieranie ofiar i zapewnienie im wsparcia psychologicznego
– Wdrażanie skutecznych procedur ochrony osób starszych przed przemocą
– Ścisła współpraca instytucji i organizacji zajmujących się problemem przemocy wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych ma poważne konsekwencje dla ofiar, w tym pogorszenie ich poczucia bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo podejmowało działania mające na celu zapobieganie i eliminowanie tego zjawiska. 🛡️

#przemocwobecosóbstarszych, #poczuciebezpieczeństwa, #edukacjaspołeczeństwa, #wsparciepsychologiczne

słowa kluczowe: przemoc, osoby starsze, bezpieczeństwo, wsparcie, edukacja, skutki, społeczeństwo

frazy kluczowe: wpływ przemocy na osoby starsze, skutki przemocy wobec osób starszych, wsparcie dla ofiar przemocy, edukacja społeczeństwa w zakresie przemocy, przemoc a poczucie bezpieczeństwa.


 

Znaczenie działań edukacyjnych w zakresie przemocy wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych jest coraz bardziej powszechnym problemem społecznym, który wymaga pilnego działania. Dlatego też edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec seniorów odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i eliminowaniu tego zjawiska.

🔍 Edukacja jako narzędzie walki z przemocą wobec osób starszych

– Edukacja pozwala zwiększyć świadomość społeczną na temat problemu przemocy wobec seniorów
– Działania edukacyjne mogą pomóc w identyfikowaniu sytuacji przemocy i wczesnym reagowaniu
– Poprawa kompetencji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadkach przemocy
– Promowanie postaw szacunku i empatii wobec osób starszych

📚 Skuteczność działań edukacyjnych

– Badania naukowe potwierdzają, że edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec seniorów przynosi pozytywne efekty
– Osoby uczestniczące w programach edukacyjnych są bardziej skłonne do zgłaszania przypadków przemocy i szukania pomocy
– Działania edukacyjne mogą zmieniać postawy i zachowania społeczne, przyczyniając się do zmniejszenia zjawiska przemocy wobec osób starszych

👴🏼👵🏼 Wartość działań edukacyjnych dla osób starszych

– Edukacja może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i godności seniorów
– Dzięki edukacji osoby starsze mogą lepiej rozumieć swoje prawa i wiedzieć, jak się bronić przed przemocą
– Programy edukacyjne mogą pomóc w budowaniu więzi społecznych i wsparcia dla seniorów

Podsumowanie

Edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych jest niezbędnym elementem walki z tym problemem społecznym. Działania edukacyjne mogą przyczynić się do zmiany postaw społecznych, zwiększenia świadomości oraz poprawy sytuacji osób starszych. Warto inwestować w edukację, aby chronić godność i bezpieczeństwo seniorów.

#przemocwobecosóbstarszych, #edukacjaprzeciwprzemocy, #działaniaedukacyjne, #osobystarsze, #walkazprzemocą

słowa kluczowe: przemoc, osoby starsze, edukacja, działania, zapobieganie, świadomość, interwencja, wsparcie, godność

frazy kluczowe: znaczenie działań edukacyjnych w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych, skuteczność programów edukacyjnych w zapobieganiu przemocy wobec seniorów, rola edukacji w ochronie godności osób starszych.


 

Wsparcie dla osób starszych z problemami psychicznymi doświadczających przemocy

Osoby starsze z problemami psychicznymi często są bardziej narażone na przemoc niż ich zdrowsi rówieśnicy. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i ochronę. Istnieje wiele organizacji i instytucji, które oferują pomoc dla osób starszych z problemami psychicznymi doświadczających przemocy. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, w jakie można im pomóc:

1. Wsparcie psychologiczne – osoby starsze z problemami psychicznymi często potrzebują wsparcia psychologicznego, aby poradzić sobie z traumą przemocy. Psychoterapeuci i psycholodzy mogą pomóc im przepracować swoje emocje i znaleźć sposoby radzenia sobie z sytuacją.

2. Bezpieczne schronienie – dla osób starszych z problemami psychicznymi doświadczających przemocy, ważne jest zapewnienie im bezpiecznego schronienia. Schroniska dla ofiar przemocy domowej mogą być miejscem, gdzie znajdą wsparcie i ochronę przed dalszymi aktami przemocy.

3. Wsparcie prawnicze – osoby starsze z problemami psychicznymi doświadczające przemocy mogą potrzebować wsparcia prawniczego, aby chronić swoje prawa i uzyskać sprawiedliwość. Adwokaci specjalizujący się w prawach osób starszych mogą pomóc im w walce o sprawiedliwość.

4. Edukacja i świadomość – ważne jest również edukowanie społeczeństwa na temat problemów osób starszych z problemami psychicznymi doświadczających przemocy. Poprzez zwiększenie świadomości społecznej można zmniejszyć przypadki przemocy wobec nich.

5. Wsparcie społeczne – osoby starsze z problemami psychicznymi doświadczające przemocy potrzebują wsparcia ze strony swojej rodziny, przyjaciół i społeczności. Ważne jest, aby otoczyć ich wsparciem i troską, aby pomóc im przejść przez trudne chwile.

Wspieranie osób starszych z problemami psychicznymi doświadczających przemocy jest ważnym zadaniem społecznym. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i ochronie można pomóc im przezwyciężyć traumę i odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Warto działać wspólnie, aby zapewnić im godne życie i szacunek, na które zasługują.

#wsparcie #osoby starsze #przemoc #problemy psychiczne #wsparcie społeczne

frazy kluczowe:
– wsparcie dla osób starszych z problemami psychicznymi
– pomoc dla osób starszych doświadczających przemocy
– wsparcie psychologiczne dla osób starszych
– schroniska dla osób starszych z problemami psychicznymi
– wsparcie prawnicze dla osób starszych z problemami psychicznymi

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

1 Użytkownik Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna