Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu hormonalnego? – Jak poprawić zdrowie układu hormonalnego i zwalczać choroby hormonalne?
Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu hormonalnego? – Jak poprawić zdrowie układu hormonalnego i zwalczać choroby hormonalne?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu hormonalnego? – Jak poprawić zdrowie układu hormonalnego i zwalczać choroby hormonalne?


 

Rola finansowania w prowadzeniu badań nad chorobami hormonalnymi

Badania nad chorobami hormonalnymi stanowią istotny obszar medycyny, który wymaga ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych. Finansowanie odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu tych badań, umożliwiając finansowanie sprzętu, personelu naukowego oraz przeprowadzanie eksperymentów i testów klinicznych.

Wpływ finansowania na rozwój badań nad chorobami hormonalnymi:

 • 🔬 Finansowanie umożliwia zakup nowoczesnego sprzętu badawczego, który jest niezbędny do przeprowadzania precyzyjnych analiz hormonalnych.
 • 💉 Dzięki funduszom badawczym możliwe jest zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się analizą danych oraz interpretacją wyników badań.
 • 📊 Finansowanie pozwala na przeprowadzanie eksperymentów in vitro i in vivo, które są kluczowe dla zrozumienia mechanizmów działania hormonów oraz opracowania nowych terapii.
 • 💡 Fundusze badawcze umożliwiają organizację konferencji naukowych i sympozjów, podczas których eksperci mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem.

Znaczenie finansowania dla pacjentów z chorobami hormonalnymi:

 • 🏥 Dzięki finansowaniu badań możliwe jest opracowanie nowych terapii hormonalnych, które mogą poprawić jakość życia pacjentów z chorobami hormonalnymi.
 • 💊 Fundusze badawcze umożliwiają przeprowadzanie badań klinicznych, które pozwalają na ocenę skuteczności nowych leków i procedur terapeutycznych.
 • 🔍 Finansowanie pozwala na poszukiwanie nowych biomarkerów hormonalnych, które mogą być wykorzystane do szybkiej diagnozy i monitorowania chorób hormonalnych.

Wnioski:

Finansowanie odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu badań nad chorobami hormonalnymi, umożliwiając rozwój nowych terapii i poprawę jakości życia pacjentów. Dlatego ważne jest, aby kontynuować inwestycje w badania nad chorobami hormonalnymi i zapewnić naukowcom odpowiednie wsparcie finansowe.

#finansowanie #badania #chorobyhormonalne #terapie #pacjenci

frazy kluczowe:
– Finansowanie badań nad chorobami hormonalnymi
– Rola funduszy w rozwoju terapii hormonalnych
– Wpływ finansowania na pacjentów z chorobami hormonalnymi


 

Potrzeba inwestycji w badania nad nowymi metodami leczenia chorób hormonalnych

Potrzeba inwestycji w badania nad nowymi metodami leczenia chorób hormonalnych

Choroby hormonalne stanowią poważny problem zdrowotny dla wielu osób na całym świecie. Zaburzenia hormonalne mogą prowadzić do różnych powikłań zdrowotnych, dlatego konieczne jest ciągłe poszukiwanie nowych, skutecznych metod leczenia. Inwestycje w badania nad nowymi terapiami hormonalnymi są niezbędne, aby poprawić jakość życia pacjentów i zapobiec powikłaniom.

Badania naukowe nad nowymi metodami leczenia chorób hormonalnych mogą przynieść wiele korzyści. Dzięki nim możliwe jest opracowanie bardziej skutecznych leków, które będą lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Innowacyjne terapie hormonalne mogą również zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych i skutków ubocznych, co jest istotne dla osób cierpiących na zaburzenia hormonalne.

Ważne jest również zrozumienie mechanizmów działania hormonów i ich wpływu na organizm człowieka. Badania nad nowymi metodami leczenia chorób hormonalnych mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia tych procesów i opracowania bardziej precyzyjnych terapii. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze leczenie chorób hormonalnych i poprawa stanu zdrowia pacjentów.

Podsumowanie

Wniosek jest jasny – inwestycje w badania nad nowymi metodami leczenia chorób hormonalnych są niezbędne dla poprawy opieki zdrowotnej i jakości życia pacjentów. Konieczne jest wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie, aby rozwijać innowacyjne terapie hormonalne i zapobiegać powikłaniom zdrowotnym.

 • Skuteczne leczenie chorób hormonalnych
 • Inwestycje w badania naukowe
 • Nowe metody terapii hormonalnej
 • Zapobieganie powikłaniom zdrowotnym

 1. #chorobyhormonalne
 2. #badanianadnowymimetodami
 3. #leczenieterminowehormonalnych
 4. #inwestycjezbadańnaukowych


 

Wpływ chorób hormonalnych na zdrowie człowieka

Choroby hormonalne są jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych, z którymi boryka się współczesne społeczeństwo. Hormony pełnią kluczową rolę w regulacji wielu procesów zachodzących w organizmie człowieka, dlatego ich zaburzenia mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Wpływ chorób hormonalnych na organizm człowieka jest ogromny i może objawiać się różnorodnymi objawami.

Objawy chorób hormonalnych:
– zmiany wagi ciała
– problemy z koncentracją
– zmęczenie
– zaburzenia snu
– problemy z płodnością
– zmiany nastroju

Choroby hormonalne mogą mieć różne przyczyny, takie jak genetyka, stres, nieprawidłowe odżywianie czy choroby autoimmunologiczne. Jedną z najczęstszych chorób hormonalnych jest niedoczynność tarczycy, która może prowadzić do otyłości, depresji czy problemów z płodnością. Z kolei nadczynność tarczycy może powodować nadpobudliwość, utratę wagi ciała czy zaburzenia rytmu serca.

Wpływ chorób hormonalnych na zdrowie psychiczne:
Choroby hormonalne mogą mieć także wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Zaburzenia hormonalne mogą prowadzić do depresji, lęków czy problemów z koncentracją. Długotrwałe nieleczone choroby hormonalne mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych.

Diagnoza i leczenie chorób hormonalnych:
Diagnoza chorób hormonalnych może być trudna, ponieważ objawy często są niespecyficzne i mogą przypominać inne schorzenia. Dlatego ważne jest regularne badanie poziomu hormonów oraz konsultacja z lekarzem endokrynologiem. Leczenie chorób hormonalnych może polegać na przyjmowaniu leków hormonalnych, zmianie stylu życia czy interwencji chirurgicznej.

Podsumowanie:
Choroby hormonalne mają ogromny wpływ na zdrowie człowieka i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Ważne jest regularne monitorowanie poziomu hormonów oraz szybka interwencja w przypadku wystąpienia objawów zaburzeń hormonalnych. Zdrowy styl życia, regularne badania oraz konsultacja z lekarzem endokrynologiem mogą pomóc w zapobieganiu chorobom hormonalnym i utrzymaniu zdrowia.

#chorobyhormonalne #zdrowie #endokrynologia #hormony #leczenie

frazy kluczowe:
– wpływ chorób hormonalnych na zdrowie psychiczne
– objawy niedoczynności tarczycy
– leczenie nadczynności tarczycy


 

Metody zbierania funduszy na badania nad chorobami hormonalnymi

🔬 Crowdfunding – jedną z popularnych metod zbierania funduszy na badania nad chorobami hormonalnymi jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Dzięki platformom takim jak Kickstarter czy GoFundMe, osoby zainteresowane mogą przekazywać środki na konkretny projekt badawczy.

🏃‍♀️ Organizowanie biegów charytatywnych – biegi charytatywne są doskonałą okazją do zbierania funduszy na badania nad chorobami hormonalnymi. Uczestnicy biegu mogą zbierać sponsorów, a zebrane środki przeznaczyć na wsparcie naukowców zajmujących się tym problemem.

💰 Współpraca z firmami – firmy często angażują się w działania charytatywne i mogą być doskonałym źródłem finansowania badań nad chorobami hormonalnymi. Współpraca z firmami może polegać na organizowaniu eventów charytatywnych, aukcji czy zbiórek pieniędzy.

📚 Granty naukowe – naukowcy zajmujący się badaniami nad chorobami hormonalnymi mogą ubiegać się o granty naukowe, które są przyznawane przez różne instytucje i fundacje. Dzięki grantom naukowcy mają możliwość kontynuowania swoich badań i rozwijania wiedzy na temat chorób hormonalnych.

Podsumowanie

Badania nad chorobami hormonalnymi są niezwykle ważne dla poprawy jakości życia osób dotkniętych tymi schorzeniami. Dlatego też konieczne jest poszukiwanie różnorodnych metod zbierania funduszy na tego rodzaju badania. Crowdfunding, organizowanie biegów charytatywnych, współpraca z firmami oraz ubieganie się o granty naukowe to tylko niektóre z możliwych sposobów pozyskiwania środków na badania nad chorobami hormonalnymi.

#badania #chorobyhormonalne #finansowanie #fundusze #nauka

frazy kluczowe:
– Crowdfunding jako sposób finansowania badań nad chorobami hormonalnymi
– Organizowanie biegów charytatywnych na rzecz badań nad chorobami hormonalnymi
– Współpraca z firmami w celu wsparcia badań nad chorobami hormonalnymi
– Granty naukowe jako źródło finansowania badań nad chorobami hormonalnymi


 

Rola suplementacji w poprawie zdrowia układu hormonalnego

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemami związanych z układem hormonalnym. Zaburzenia hormonalne mogą prowadzić do wielu poważnych konsekwencji dla zdrowia, dlatego ważne jest dbanie o równowagę hormonalną. Jednym z sposobów poprawy zdrowia układu hormonalnego jest suplementacja odpowiednimi składnikami odżywczymi.

🌿 Suplementacja witaminami i minerałami

Witaminy i minerały odgrywają kluczową rolę w regulacji pracy układu hormonalnego. Niedobory niektórych składników mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych, dlatego warto sięgnąć po suplementy diety zawierające niezbędne witaminy i minerały.

🌱 Suplementacja ziołami

Zioła od wieków są wykorzystywane do poprawy zdrowia hormonalnego. Niektóre zioła, takie jak żeń-szeń czy maca, mogą pomóc w regulacji poziomu hormonów w organizmie. Suplementacja ziołami może być skutecznym sposobem na poprawę zdrowia układu hormonalnego.

💊 Suplementacja hormonami

W niektórych przypadkach konieczna może być suplementacja hormonami. Osoby cierpiące na niedobór hormonów mogą skorzystać z terapii hormonalnej, która pomoże przywrócić równowagę hormonalną w organizmie.

🥗 Suplementacja dietetyczna

Dieta odgrywa kluczową rolę w zdrowiu układu hormonalnego. Suplementacja dietetyczna, czyli stosowanie odpowiednio dobranych suplementów diety, może pomóc w utrzymaniu równowagi hormonalnej.

Podsumowanie

Suplementacja może być skutecznym sposobem na poprawę zdrowia układu hormonalnego. Ważne jest jednak, aby stosować suplementy zgodnie z zaleceniami specjalistów i nie przekraczać zalecanych dawek.

hashtagi: #suplementacja #zdrowiehormonalne #witaminy #minerały #zioła #hormony

słowa kluczowe: suplementacja, zdrowie hormonalne, witaminy, minerały, zioła, hormony

Frazy kluczowe: suplementacja a równowaga hormonalna, skuteczność suplementacji w regulacji hormonów.


 

Skutki zaburzeń hormonalnych dla zdrowia

Zaburzenia hormonalne mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Hormony pełnią kluczową rolę w regulacji wielu procesów w organizmie, dlatego ich nieprawidłowa produkcja może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych.

Oto kilka skutków zaburzeń hormonalnych dla zdrowia:
1. Problemy z wagą ciała – zaburzenia hormonalne mogą prowadzić do nadwagi lub otyłości, ale także do nadmiernego chudnięcia.
2. Problemy z płodnością – nieprawidłowa produkcja hormonów może wpływać na płodność zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
3. Problemy z nastrojem – zaburzenia hormonalne mogą powodować wahania nastroju, depresję czy lęki.
4. Problemy z metabolizmem – hormony mają wpływ na metabolizm organizmu, dlatego ich zaburzenia mogą prowadzić do problemów z przemianą materii.
5. Problemy z układem immunologicznym – nieprawidłowa produkcja hormonów może osłabić układ odpornościowy, co zwiększa ryzyko infekcji i chorób.

Podsumowując, zaburzenia hormonalne mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka i wymagają odpowiedniej diagnozy i leczenia.

#skutki #zaburzenia #hormony #zdrowie

słowa kluczowe: zaburzenia hormonalne, skutki zdrowotne, hormony, leczenie

Frazy kluczowe: konsekwencje zaburzeń hormonalnych, problemy zdrowotne związane z hormonami.


 

Wpływ środowiska na funkcjonowanie układu hormonalnego

Wpływ środowiska na funkcjonowanie układu hormonalnego

Układ hormonalny jest jednym z najważniejszych systemów regulacyjnych w organizmie człowieka. Składa się z gruczołów wydzielania wewnętrznego, które produkują hormony odpowiedzialne za wiele procesów zachodzących w organizmie. Jednakże, wpływ środowiska na funkcjonowanie tego układu może być znaczący.

Środowisko, w którym żyjemy, może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na nasz układ hormonalny. Czynniki takie jak zanieczyszczenia powietrza, chemikalia obecne w żywności, stres czy nawet zmiany klimatyczne mogą zakłócać równowagę hormonalną w naszym organizmie.

Badania naukowe potwierdzają, że substancje chemiczne obecne w środowisku mogą działać jak tzw. “zakłócacze endokrynne”, które mogą zaburzać produkcję hormonów w organizmie. To z kolei może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy, zaburzenia cyklu miesiączkowego czy nawet problemy z płodnością.

Stres również ma ogromny wpływ na układ hormonalny. W sytuacjach stresowych organizm produkuje hormony stresu, takie jak kortyzol, które mogą zakłócać równowagę hormonalną. Długotrwały stres może prowadzić do przewlekłego zmęczenia, problemów z koncentracją czy nawet depresji.

Warto zatem zadbać o środowisko, w którym żyjemy, aby minimalizować negatywny wpływ na nasz układ hormonalny. Możemy to zrobić poprzez unikanie kontaktu z substancjami chemicznymi, dbanie o zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną oraz techniki relaksacyjne, które pomogą nam radzić sobie ze stresem.

Podsumowanie

Wpływ środowiska na funkcjonowanie układu hormonalnego jest niezaprzeczalny. Dlatego warto zwracać uwagę na czynniki zewnętrzne, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie hormonalne. Dbając o środowisko, dbamy również o nasze zdrowie.

 • Zanieczyszczenia powietrza
 • Chemikalia w żywności
 • Stres
 • Zmiany klimatyczne

 1. Zakłócacze endokrynne
 2. Problemy z tarczycą
 3. Zaburzenia cyklu miesiączkowego
 4. Zaburzenia płodności

#środowisko #układ hormonalny #zanieczyszczenia #chemikalia #stres #zdrowa dieta #aktywność fizyczna #relaksacja

słowa kluczowe: środowisko, układ hormonalny, zanieczyszczenia, stres, dieta, aktywność fizyczna

frazy kluczowe: wpływ środowiska na układ hormonalny, zanieczyszczenia a hormony, stres a równowaga hormonalna


 

Znaczenie badań naukowych w rozwoju nowych metod leczenia chorób hormonalnych

Badania naukowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju nowych metod leczenia chorób hormonalnych. Choroby hormonalne są coraz częstszym problemem zdrowotnym w społeczeństwie, dlatego konieczne jest ciągłe poszukiwanie skutecznych terapii. Dzięki badaniom naukowym możliwe jest zrozumienie mechanizmów działania hormonów oraz opracowanie innowacyjnych metod leczenia.

🔬 Rola badań naukowych w leczeniu chorób hormonalnych:

 • Badania naukowe pozwalają lepiej zrozumieć procesy hormonalne w organizmie człowieka.
 • Dzięki badaniom naukowym możliwe jest identyfikowanie nowych celów terapeutycznych.
 • Badania naukowe umożliwiają testowanie skuteczności nowych leków i terapii.
 • Badania naukowe prowadzą do opracowania personalizowanych terapii hormonalnych.

🔍 Nowe metody leczenia chorób hormonalnych:

 • Terapie genowe mają potencjał w leczeniu chorób hormonalnych.
 • Terapie z użyciem komórek macierzystych mogą być skuteczną metodą leczenia niektórych chorób hormonalnych.
 • Terapie z użyciem nanotechnologii mogą umożliwić precyzyjne dostarczanie leków hormonalnych do organizmu.

Badania naukowe są niezbędne do ciągłego rozwoju nowych metod leczenia chorób hormonalnych. Dzięki nim możliwe jest poprawienie jakości życia pacjentów cierpiących na te schorzenia oraz zwiększenie skuteczności terapii. Warto inwestować w badania naukowe, aby móc skutecznie zwalczać choroby hormonalne i poprawić stan zdrowia społeczeństwa.

hashtagi:

#badanianaukowe #leczeniechoróbhormonalnych #nowemetodyterapii

słowa kluczowe:

badania naukowe, choroby hormonalne, terapie genowe, komórki macierzyste, nanotechnologia

frazy kluczowe:

znaczenie badań naukowych w leczeniu chorób hormonalnych, nowe metody terapii hormonalnej, rola badań naukowych w rozwoju terapii hormonalnych

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna