Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dotkniętych przemocą?
naprawa pralek Bełchatów http://www.gumtree.pl/cp-agd/belchatow/naprawa-pralek-belchatow-tel-507-278-631-622019192 Jeśli wyświetlacz w twojej pralce wyświetla nieprawidłowe dane zgłoś się do nas Fachowa naprawa pralek w Bełchatowie. Niewielkie opłaty i silne usługi.
Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dotkniętych przemocą?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dotkniętych przemocą?


 

Skuteczne strategie zbierania pieniędzy na wsparcie organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie jest problemem, który niestety nadal występuje w społeczeństwie. Organizacje zajmujące się walką z tym zjawiskiem potrzebują wsparcia finansowego, aby móc efektywnie działać i pomagać ofiarom. Jak więc można skutecznie zbierać pieniądze na rzecz tych organizacji?

1. Organizowanie zbiórek pieniędzy

Jedną z najpopularniejszych strategii jest organizowanie zbiórek pieniędzy. Można to zrobić poprzez organizację eventów charytatywnych, aukcji, koncertów czy zbiórek publicznych. Warto również wykorzystać media społecznościowe do promocji zbiórek i zachęcania ludzi do wsparcia organizacji.

2. Współpraca z firmami i instytucjami

Współpraca z firmami i instytucjami może być również skuteczną strategią zbierania pieniędzy. Można prosić o wsparcie finansowe, organizowanie akcji charytatywnych czy oferowanie korzyści dla firm wspierających organizację. Warto również szukać partnerów biznesowych, którzy są zaangażowani w walkę z przemocą.

3. Kampanie crowdfundingowe

Kampanie crowdfundingowe są coraz popularniejszym sposobem zbierania pieniędzy na różne cele, w tym na walkę z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Platformy crowdfundingowe pozwalają na dotarcie do szerokiej grupy ludzi i zachęcenie ich do wsparcia finansowego.

4. Współpraca z fundacjami i grantodawcami

Współpraca z fundacjami i grantodawcami może być również skuteczną strategią zbierania pieniędzy. Warto szukać funduszy grantowych, które wspierają działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i przemocy wobec nich. Można również aplikować o granty na konkretne projekty i inicjatywy.

Wniosek jest prosty – istnieje wiele skutecznych strategii zbierania pieniędzy na wsparcie organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ważne jest zaangażowanie społeczności, kreatywność i determinacja w działaniu. Wspólnymi siłami możemy przyczynić się do zmniejszenia tego problemu i poprawy sytuacji osób dotkniętych przemocą.

#przemoc #niepełnosprawni #wsparcie #organizacje #pieniądze

słowa kluczowe: przemoc, niepełnosprawni, wsparcie, organizacje, pieniądze

frazy kluczowe: skuteczne strategie zbierania pieniędzy, walka z przemocą, osoby niepełnosprawne, wsparcie finansowe, organizacje charytatywne.


 

Wpływ pandemii COVID-19 na możliwości zbierania funduszy na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą

Wpływ pandemii COVID-19 na możliwości zbierania funduszy na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą

Pandemia COVID-19, która rozprzestrzeniła się na całym świecie, miała ogromny wpływ na wiele dziedzin życia społecznego, w tym na możliwości zbierania funduszy na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą. Sytuacja ta spowodowała wiele wyzwań i trudności dla organizacji charytatywnych oraz instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym.

Jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się organizacje charytatywne, jest zmniejszenie ilości funduszy dostępnych na wsparcie osób niepełnosprawnych. Wiele osób i firm, które wcześniej regularnie wspierały takie organizacje, teraz musiało zmniejszyć swoje dotacje ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spowodowaną pandemią.

Brak możliwości organizowania tradycyjnych zbiórek pieniędzy, eventów charytatywnych czy koncertów, które były głównym źródłem dochodów dla wielu organizacji, również wpłynął negatywnie na możliwości zbierania funduszy na wsparcie osób niepełnosprawnych. Ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że wiele działań musiało zostać zawieszonych lub przeniesionych do przestrzeni online, co często nie przynosi takich samych efektów finansowych.

Warto zauważyć, że osoby niepełnosprawne dotknięte przemocą są jedną z najbardziej wrażliwych grup społecznych, które potrzebują wsparcia i pomocy. Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele z nich znalazło się w jeszcze trudniejszej sytuacji, z ograniczonym dostępem do potrzebnych usług i wsparcia.

Aby zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z pandemią i zapewnić ciągłość wsparcia dla osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą, organizacje charytatywne muszą szukać nowych sposobów zbierania funduszy. Jednym z rozwiązań może być zwiększenie działań online, takich jak kampanie crowdfundingowe, a także poszukiwanie nowych partnerów i sponsorów.

W obliczu trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, niezwykle ważne jest, aby społeczeństwo nadal angażowało się w pomoc osobom niepełnosprawnym dotkniętym przemocą. Solidarność i wsparcie są teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej.

 • Wpływ pandemii na zbieranie funduszy
 • Trudności organizacji charytatywnych
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych w czasie pandemii

 1. Brak funduszy na wsparcie osób niepełnosprawnych
 2. Ograniczenia związane z organizacją zbiórek pieniędzy
 3. Nowe sposoby zbierania funduszy online

#pandemia #COVID19 #fundusze #osoby niepełnosprawne #przemoc
#trudności organizacji charytatywnych #wsparcie online #solidarność #pomoc #nowe sposoby zbierania funduszy


 

Wpływ wsparcia finansowego na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie dotkniętych przemocą

Wpływ wsparcia finansowego na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie dotkniętych przemocą

Osoby niepełnosprawne intelektualnie często są bardziej narażone na przemoc niż osoby pełnosprawne. Przemoc może przybierać różne formy, takie jak fizyczne, emocjonalne, czy finansowe. Dlatego też wsparcie finansowe może odegrać kluczową rolę w poprawie sytuacji tych osób.

Wsparcie finansowe może pomóc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w wielu aspektach:

 • Umożliwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej
 • Zapewnia możliwość uczestnictwa w terapiach i warsztatach
 • Pomaga w pokryciu kosztów rehabilitacji
 • Umożliwia zakup niezbędnych leków i sprzętu medycznego

Badania naukowe potwierdzają, że wsparcie finansowe ma pozytywny wpływ na życie osób niepełnosprawnych intelektualnie dotkniętych przemocą. Dzięki temu mogą one lepiej funkcjonować w społeczeństwie, rozwijać swoje umiejętności i zwiększać swoją niezależność.

Warto zauważyć, że wsparcie finansowe nie tylko poprawia sytuację materialną osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale także wpływa pozytywnie na ich samopoczucie i poczucie własnej wartości.

Podsumowując, wsparcie finansowe jest niezbędne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dotkniętych przemocą, aby mogły prowadzić godne i pełnowartościowe życie.

#wsparciefinansowe #osobyniepełnosprawne #przemoc #poprawasytuacji #intelektualna #rehabilitacja


 

Wpływ przemocy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na ich zdolność do zarabiania pieniędzy i samodzielności finansowej

Wpływ przemocy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na ich zdolność do zarabiania pieniędzy i samodzielności finansowej

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie jest poważnym problemem społecznym, który ma negatywny wpływ na ich zdolność do zarabiania pieniędzy i osiągania samodzielności finansowej. Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi często spotykają się z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, co utrudnia im znalezienie pracy i utrzymanie stabilnego źródła dochodu.

Przemoc może prowadzić do traumy psychicznej i emocjonalnej, która wpływa na zdolność osób niepełnosprawnych intelektualnie do skupienia się na pracy i osiągania celów zawodowych. Dodatkowo, doświadczenie przemocy może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości i pewności siebie, co może utrudnić podejmowanie inicjatywy w poszukiwaniu pracy.

Skutki przemocy dla zdolności zarabiania pieniędzy

 • Obniżenie motywacji do pracy
 • Trudności w nawiązywaniu relacji z pracodawcami
 • Brak wsparcia społecznego
 • Problemy z koncentracją i efektywnością w pracy

Skutki przemocy dla samodzielności finansowej

 1. Brak stabilnego źródła dochodu
 2. Trudności w zarządzaniu finansami
 3. Zależność od innych osób
 4. Brak możliwości oszczędzania i planowania przyszłości

Warto zwrócić uwagę na konieczność świadczenia wsparcia i ochrony osobom niepełnosprawnym intelektualnie przed przemocą, aby umożliwić im rozwój zawodowy i osiągnięcie samodzielności finansowej. Edukacja społeczeństwa na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz promowanie inkluzji zawodowej mogą przyczynić się do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy.

#przemoc #niepełnosprawność #zarabianie #samodzielnośćfinansowa
#wpływprzemocy #osobyniepełnosprawne #zdolności #wspieraniefinansowe


 

Wpływ przemocy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na ich zdolność do zarządzania finansami

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie jest poważnym problemem społecznym, który ma negatywny wpływ na wiele obszarów życia tych osób, w tym także na ich zdolność do zarządzania finansami. Przemoc może przybierać różne formy, takie jak fizyczne, psychiczne, seksualne czy ekonomiczne, i może być popełniana zarówno przez osoby z otoczenia, jak i przez instytucje publiczne.

Skutki przemocy dla zdolności do zarządzania finansami osób niepełnosprawnych intelektualnie:
– Obniżenie poczucia własnej wartości i pewności siebie, co może prowadzić do trudności w podejmowaniu decyzji finansowych
– Traumatyczne doświadczenia związane z przemocą mogą prowadzić do problemów z koncentracją i pamięcią, co utrudnia śledzenie wydatków i planowanie budżetu
– Osoby doświadczające przemocy mogą mieć trudności z ufać innym i prosić o pomoc w kwestiach finansowych, co może prowadzić do izolacji społecznej i braku wsparcia

Jak można pomóc osobom niepełnosprawnym intelektualnie doświadczającym przemocy w zarządzaniu finansami:
– Zapewnienie im wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, aby mogły przepracować traumę związaną z przemocą
– Edukacja finansowa i trening umiejętności zarządzania budżetem, aby zwiększyć ich samodzielność i pewność siebie
– Tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą się rozwijać i rozwijać swoje umiejętności finansowe

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie ma poważne konsekwencje dla ich zdolności do zarządzania finansami, dlatego ważne jest, aby społeczeństwo i instytucje publiczne podejmowały działania mające na celu zapobieganie przemocy i wspieranie ofiar. Tylko wtedy osoby niepełnosprawne intelektualnie będą mogły pełnić aktywną rolę w społeczeństwie i zarządzać swoimi finansami w sposób odpowiedzialny.

#przemoc #osoby niepełnosprawne #zarządzanie finansami #wsparcie psychologiczne #edukacja finansowa #bezpieczne środowisko

frazy kluczowe:
– wpływ przemocy na zdolność do zarządzania finansami
– skutki przemocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
– wsparcie dla ofiar przemocy w zarządzaniu finansami


 

Skuteczność programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą

Skuteczność programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą

Przemoc jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, który dotyka wiele osób niepełnosprawnych. Dlatego też istotne jest opracowanie skutecznych programów rehabilitacyjnych, które pomogą tym osobom poradzić sobie z traumą i skutkami przemocy.

Badania naukowe potwierdzają, że odpowiednio zaprojektowane programy rehabilitacyjne mogą znacząco poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą. Dzięki nim osoby te mogą odzyskać pewność siebie, zwiększyć poczucie własnej wartości oraz nauczyć się radzenia sobie z trudnościami.

Rodzaje programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą:

 • Terapia indywidualna
 • Grupowa terapia wsparcia
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Terapia zajęciowa

Skuteczność tych programów zależy między innymi od indywidualnych potrzeb i możliwości danej osoby, a także od zaangażowania terapeutów i specjalistów pracujących z nią.

Ważne jest również, aby programy rehabilitacyjne były dostosowane do konkretnych sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą. Tylko wtedy mogą przynieść oczekiwane rezultaty i pomóc w procesie powrotu do normalnego funkcjonowania.

Podsumowanie

Programy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą są niezwykle istotne w procesie powrotu do zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dzięki nim osoby te mogą odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości, a także nauczyć się radzenia sobie z trudnościami.

#rehabilitacja #przemoc #niepełnosprawni
programy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych dotkniętych przemocą, skuteczność programów rehabilitacyjnych, terapia indywidualna, grupowa terapia wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne, terapia zajęciowa, potrzeby osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie po przemocy, zdrowie psychiczne, emocjonalne wsparcie


 

Wpływ przemocy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na ich zdolność do planowania budżetu

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie jest poważnym problemem społecznym, który ma negatywny wpływ na wiele obszarów życia tych osób. Jednym z aspektów, który może być dotknięty przez przemoc, jest zdolność do planowania budżetu. W jaki sposób przemoc wpływa na tę umiejętność i jak można jej przeciwdziałać?

1. Brak zaufania do innych osób
Przemoc może prowadzić do utraty zaufania do innych ludzi, co może utrudnić osobom niepełnosprawnym intelektualnie współpracę z innymi w planowaniu budżetu.

2. Trudności w komunikacji
Osoby doświadczające przemocy mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań, co może prowadzić do nieefektywnego planowania budżetu.

3. Zwiększone ryzyko manipulacji finansowej
Osoby niepełnosprawne intelektualnie są bardziej narażone na manipulację finansową ze strony osób trzecich, co może prowadzić do nieprawidłowego zarządzania budżetem.

4. Problemy z samodzielnością
Przemoc może ograniczać poczucie własnej wartości i samodzielności u osób niepełnosprawnych intelektualnie, co może wpływać na ich zdolność do samodzielnego planowania budżetu.

5. Konieczność wsparcia i edukacji
Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom przemocy, konieczne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie odpowiedniego wsparcia i edukacji w zakresie planowania budżetu.

Podsumowanie
Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie może mieć poważne konsekwencje dla ich zdolności do planowania budżetu. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo i instytucje działały na rzecz zapobiegania przemocy i wspierania tych osób w zarządzaniu swoimi finansami.

hashtagi: #przemoc #niepełnosprawni #budżet #wsparcie #edukacja

słowa kluczowe: przemoc, niepełnosprawni, budżet, wsparcie, edukacja

frazy kluczowe: wpływ przemocy na osoby niepełnosprawne intelektualnie, planowanie budżetu osób niepełnosprawnych, skutki przemocy dla zdolności finansowej osób niepełnosprawnych.


 

Rola wolontariatu w zbieraniu funduszy na wsparcie organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie

Rola wolontariatu w zbieraniu funduszy na wsparcie organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie jest poważnym problemem społecznym, który wymaga skutecznych działań. Organizacje zajmujące się wsparciem dla tych osób często borykają się z brakiem środków finansowych na realizację swoich celów. Dlatego też wolontariat odgrywa kluczową rolę w zbieraniu funduszy na wsparcie tych organizacji.

Wolontariusze angażują się w różnorodne działania mające na celu pozyskanie środków finansowych dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mogą organizować zbiórki publiczne, akcje charytatywne, a także promować działalność organizacji wśród społeczności lokalnej.

 • Wolontariusze mogą również wspierać organizacje poprzez udział w organizowaniu wydarzeń kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, których celem jest pozyskanie funduszy na wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy organizacje mogą dotrzeć do większej liczby osób i zyskać większe wsparcie społeczne, co przekłada się na większe możliwości pozyskania funduszy.
 • Wolontariat pełni również istotną rolę w budowaniu świadomości społecznej na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz potrzeby wsparcia tych osób.

 1. Wolontariat jest nieocenionym wsparciem dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Działania wolontariuszy pozwalają organizacjom pozyskać środki finansowe niezbędne do realizacji ich misji.
 3. Wolontariat przyczynia się do budowania większej świadomości społecznej na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

hashtagi: #wolontariat #fundraising #przemoc #niepełnosprawni #wsparcie

słowa kluczowe: wolontariat, fundraising, przemoc, niepełnosprawni, wsparcie

frazy kluczowe: rola wolontariatu w zbieraniu funduszy, organizacje walczące z przemocą, osoby niepełnosprawne intelektualnie

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna