Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do transportu publicznego? – Jak zapewnić mobilność dla osób z ograniczeniami finansowymi?
Pomożemy Ci wyszukać atrakcyjną ofertę noclegową w interesującym Cię miejscu i w konkretnej dacie. oferty noclegowe Trójmiasto http://biznes23.cba.pl/sport-i-turystyka/ Nie zwlekaj i już dzisiaj sprawdź oferty noclegowe Trójmiasto otwarte na http://kwaternica.pl/. Agregator ofert noclegowych – cała Polska!
Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do transportu publicznego? – Jak zapewnić mobilność dla osób z ograniczeniami finansowymi?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do transportu publicznego? – Jak zapewnić mobilność dla osób z ograniczeniami finansowymi?


 

Organizowanie zbiórek pieniędzy na zakup biletów komunikacji miejskiej dla osób z ograniczeniami finansowymi

Organizowanie zbiórek pieniędzy na zakup biletów komunikacji miejskiej dla osób z ograniczeniami finansowymi

Organizowanie zbiórek pieniędzy na zakup biletów komunikacji miejskiej dla osób z ograniczeniami finansowymi

W dzisiejszych czasach, coraz więcej osób boryka się z problemem ograniczonych środków finansowych, co może uniemożliwiać im korzystanie z komunikacji miejskiej. Dla niektórych osób nawet zakup biletu na autobus czy tramwaj może stanowić duże obciążenie finansowe. Dlatego coraz częściej pojawiają się inicjatywy organizowania zbiórek pieniędzy na zakup biletów komunikacji miejskiej dla osób potrzebujących.

Tego rodzaju zbiórki mogą być bardzo pomocne dla osób z ograniczeniami finansowymi, które nie są w stanie regularnie opłacać biletów komunikacji miejskiej. Dzięki wsparciu innych osób, mogą one swobodnie poruszać się po mieście, uczestniczyć w spotkaniach czy szkoleniach, a także załatwiać codzienne sprawy.

Organizowanie zbiórek pieniędzy na zakup biletów komunikacji miejskiej może być realizowane na różne sposoby. Może to być zbieranie datków w specjalnie przygotowanych puszce na przystankach, organizowanie zbiórek online za pośrednictwem platform crowdfundingowych, czy też współpraca z lokalnymi instytucjami charytatywnymi.

Ważne jest, aby takie zbiórki były transparentne i rzetelnie prowadzone, aby darczyńcy mieli pewność, że ich pieniądze trafią do osób, które faktycznie ich potrzebują. Dlatego warto współpracować z zaufanymi organizacjami charytatywnymi lub fundacjami, które mają doświadczenie w organizowaniu tego rodzaju akcji.

Osoby z ograniczeniami finansowymi często nie mają możliwości korzystania z komunikacji miejskiej, co może utrudniać im codzienne funkcjonowanie. Dlatego takie inicjatywy mogą być nie tylko pomocne dla konkretnych osób, ale także przyczynić się do większej integracji społecznej i wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

 • Wsparcie dla osób z ograniczeniami finansowymi
 • Zbiórki pieniędzy na bilety komunikacji miejskiej
 • Integracja społeczna poprzez pomoc potrzebującym

 1. #ZbiórkiPieniędzy
 2. #BiletyKomunikacjiMiejskiej
 3. #WsparcieDlaPotrzebujących


 

Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu zapewnienie mobilności dla osób z ograniczeniami finansowymi

Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu zapewnienie mobilności dla osób z ograniczeniami finansowymi

Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu zapewnienie mobilności dla osób z ograniczeniami finansowymi

W dzisiejszych czasach mobilność jest kluczowym elementem funkcjonowania społeczeństwa. Dla osób z ograniczeniami finansowymi, brak możliwości poruszania się może stanowić poważne utrudnienie w codziennym życiu. Dlatego też ważne jest wspieranie inicjatyw lokalnych, które mają na celu zapewnienie mobilności dla wszystkich, niezależnie od ich sytuacji finansowej.

Wspieranie inicjatyw lokalnych może przybierać różne formy:

 • Organizowanie darmowych kursów jazdy dla osób z ograniczeniami finansowymi
 • Tworzenie systemów car-sharingowych, które umożliwiają korzystanie z samochodów na zasadzie współdzielenia
 • Wspieranie rozwoju infrastruktury rowerowej i pieszej, aby umożliwić poruszanie się bez konieczności posiadania samochodu
 • Tworzenie programów wsparcia finansowego dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego środka transportu

Dzięki takim inicjatywom osoby z ograniczeniami finansowymi mogą mieć łatwiejszy dostęp do środków transportu, co pozwoli im na większą niezależność i aktywność społeczną.

Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu zapewnienie mobilności dla osób z ograniczeniami finansowymi jest niezwykle istotne dla budowania społeczeństwa opartego na równych szansach dla wszystkich.

Hashtagi: #mobilność #inicjatywylokalne #osobyzograniczeniamifinansowymi

Słowa kluczowe: mobilność, inicjatywy lokalne, osoby z ograniczeniami finansowymi

Frazy kluczowe: wspieranie mobilności osób z ograniczeniami finansowymi, inicjatywy lokalne dla osób z ograniczeniami finansowymi, równość dostępu do transportu dla wszystkich


 

Rozwój programów partnerskich z firmami transportowymi w celu zapewnienia bezpłatnych lub zniżkowych przejazdów dla osób z ograniczeniami finansowymi

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemami finansowymi, które uniemożliwiają im korzystanie z usług transportowych. Dlatego też coraz popularniejsze stają się programy partnerskie firm transportowych, które mają na celu zapewnienie bezpłatnych lub zniżkowych przejazdów dla osób z ograniczeniami finansowymi.

🚌 Korzyści programów partnerskich z firmami transportowymi:
– Możliwość korzystania z usług transportowych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów
– Poprawa mobilności osób z ograniczeniami finansowymi
– Zwiększenie dostępności do różnych miejsc i usług dla osób potrzebujących wsparcia finansowego

W jaki sposób firmy transportowe mogą współpracować z programami partnerskimi?
– Udostępnianie specjalnych kart czy aplikacji umożliwiających korzystanie z zniżek
– Organizowanie specjalnych akcji promocyjnych dla osób z ograniczeniami finansowymi
– Współpraca z organizacjami charytatywnymi w celu identyfikacji osób potrzebujących wsparcia

🚗 Korzyści dla firm transportowych z udziału w programach partnerskich:
– Poprawa wizerunku firmy jako społecznie odpowiedzialnej
– Zwiększenie lojalności klientów poprzez oferowanie im dodatkowych korzyści
– Możliwość dotarcia do nowych grup odbiorców i zwiększenie zysków

Jakie są wyzwania związane z rozwojem programów partnerskich z firmami transportowymi?
– Konieczność zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację programów partnerskich
– Konieczność współpracy z różnymi podmiotami, co może być czasochłonne i wymagać zaangażowania wielu osób
– Konieczność ciągłego monitorowania i oceny efektywności programów partnerskich

Hasztagi: #transport #programy #partnerskie #bezpłatne #zniżki
Słowa kluczowe: transport, programy partnerskie, zniżki, finanse, mobilność
Frazy kluczowe: programy partnerskie z firmami transportowymi dla osób z ograniczeniami finansowymi, zniżki na przejazdy dla osób potrzebujących wsparcia, współpraca firm transportowych z organizacjami charytatywnymi.


 

Promowanie korzyści ekonomicznych wynikających z zapewnienia mobilności dla wszystkich grup społecznych

Promowanie korzyści ekonomicznych wynikających z zapewnienia mobilności dla wszystkich grup społecznych

Mobilność jest kluczowym elementem rozwoju społecznego i gospodarczego. Zapewnienie możliwości poruszania się wszystkim grupom społecznym ma wiele korzyści ekonomicznych, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

Jedną z głównych korzyści ekonomicznych wynikających z zapewnienia mobilności dla wszystkich grup społecznych jest zwiększenie dostępu do rynku pracy. Osoby, które mają łatwy dostęp do różnych miejsc pracy, mogą łatwiej znaleźć zatrudnienie i rozwijać swoje umiejętności zawodowe. To z kolei przyczynia się do wzrostu produktywności i konkurencyjności gospodarki.

Kolejną korzyścią ekonomiczną jest wzrost aktywności gospodarczej w różnych sektorach. Dzięki mobilności, przedsiębiorcy mogą łatwiej dotrzeć do klientów i partnerów biznesowych, co sprzyja rozwojowi firm i generowaniu większych zysków. Ponadto, mobilność sprzyja wymianie handlowej i inwestycjom, co może przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Zapewnienie mobilności dla wszystkich grup społecznych ma również pozytywny wpływ na infrastrukturę miejską. Dzięki różnorodnym środkom transportu, mieszkańcy mogą łatwiej poruszać się po mieście, co zmniejsza zatłoczenie ulic i poprawia jakość powietrza. To z kolei przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej i poprawy warunków życia mieszkańców.

 • Zwiększenie dostępu do rynku pracy
 • Wzrost aktywności gospodarczej
 • Poprawa infrastruktury miejskiej

 1. #mobilność
 2. #korzyści ekonomiczne
 3. #rozwoj społeczny

frazy kluczowe: zapewnienie mobilności dla wszystkich grup społecznych, korzyści ekonomiczne z mobilności, wpływ mobilności na rozwój gospodarczy, znaczenie mobilności dla infrastruktury miejskiej.


 

Utworzenie specjalnych programów wsparcia finansowego dla osób potrzebujących pomocy w zakresie transportu publicznego

W dzisiejszych czasach transport publiczny odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym i gospodarczym. Dla wielu osób jest to jedyny sposób dotarcia do pracy, szkoły czy lekarza. Niestety, nie wszystkie osoby mają łatwy dostęp do środków transportu publicznego, co może stanowić poważny problem dla osób potrzebujących wsparcia finansowego.

🚌 Potrzeba wsparcia finansowego w transporcie publicznym

Osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne czy o niskich dochodach często mają trudności z pokryciem kosztów biletów czy abonamentów komunikacji miejskiej. Dla nich podróżowanie może być luksusem, którego nie stać ich na regularne korzystanie. Dlatego ważne jest stworzenie specjalnych programów wsparcia finansowego, które umożliwią im swobodny dostęp do transportu publicznego.

🚆 Propozycje programów wsparcia finansowego

1. Bezpłatne bilety dla osób o niskich dochodach – osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów biletów, powinny mieć możliwość skorzystania z bezpłatnych przejazdów.
2. Zniżki dla seniorów i niepełnosprawnych – osoby starsze i niepełnosprawne często mają ograniczone możliwości finansowe, dlatego ważne jest stworzenie programów zniżek dedykowanych im.
3. Abonamenty społeczne – specjalne abonamenty dla osób potrzebujących wsparcia finansowego, które umożliwią im korzystanie z transportu publicznego w niższych cenach.

🚍 Korzyści z programów wsparcia finansowego

Stworzenie specjalnych programów wsparcia finansowego dla osób potrzebujących pomocy w zakresie transportu publicznego przyniesie wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwi to osobom o niskich dochodach czy ograniczonej mobilności łatwiejszy dostęp do miejsc pracy, edukacji czy opieki zdrowotnej. Po drugie, poprawi to jakość życia osób dotkniętych biedą czy niepełnosprawnością, dając im większą niezależność i samodzielność.

🚋 Podsumowanie

jest niezbędne dla zapewnienia równego dostępu do środków transportu dla wszystkich grup społecznych. Dzięki takim programom, osoby potrzebujące wsparcia będą mogły swobodnie korzystać z transportu publicznego, co przyczyni się do poprawy ich jakości życia.

#transportpubliczny, #wsparciefinansowe, #programywsparcia, #bezpiecznytransport, #dostepnosc

słowa kluczowe: transport publiczny, wsparcie finansowe, programy wsparcia, równy dostęp, jakość życia

frazy kluczowe: utworzenie programów wsparcia finansowego dla osób potrzebujących pomocy w transporcie publicznym, specjalne programy wsparcia finansowego dla osób z ograniczoną mobilnością, korzyści z programów wsparcia finansowego w transporcie publicznym.


 

Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu poprawę dostępności transportu publicznego dla osób potrzebujących wsparcia

Transport publiczny odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym, umożliwiając ludziom poruszanie się po mieście, do pracy, szkoły czy na spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Niestety, nie zawsze jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, starszych osób czy rodzin z małymi dziećmi. Dlatego tak ważne jest .

Jednym z głównych problemów, z którymi borykają się osoby potrzebujące wsparcia, jest brak odpowiednio dostosowanych środków transportu. Autobusy i tramwaje często nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co uniemożliwia im korzystanie z komunikacji miejskiej. Dlatego ważne jest, aby lokalne władze inwestowały w modernizację taboru oraz budowę nowych przystanków i stacji, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Innym istotnym aspektem poprawy dostępności transportu publicznego jest edukacja społeczeństwa na temat potrzeb osób potrzebujących wsparcia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z trudności, z jakimi codziennie borykają się osoby z niepełnosprawnościami czy starsze osoby, próbując korzystać z transportu publicznego. Dlatego organizowanie kampanii edukacyjnych oraz szkoleń dla kierowców i pracowników komunikacji miejskiej jest kluczowe dla stworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla wszystkich pasażerów.

Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu poprawę dostępności transportu publicznego nie tylko poprawi jakość życia osób potrzebujących wsparcia, ale także przyczyni się do budowy bardziej inkludującego społeczeństwa. Dostępność transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców miasta powinna być priorytetem dla lokalnych władz oraz organizacji społecznych.

 • Poprawa dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Edukacja społeczeństwa na temat potrzeb osób potrzebujących wsparcia
 • Inwestycje w modernizację taboru i budowę nowych przystanków
 • Kampanie edukacyjne i szkolenia dla pracowników komunikacji miejskiej

#transportpubliczny #dostępność #inicjatywy #społeczne #wsparcie #niepełnosprawność #edukacja #modernizacja #przystanki

Frazy kluczowe:
– Poprawa dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami
– Edukacja społeczeństwa na temat potrzeb osób potrzebujących wsparcia
– Inwestycje w modernizację taboru i budowę nowych przystanków
– Kampanie edukacyjne i szkolenia dla pracowników komunikacji miejskiej


 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu zbierania funduszy na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku mobilności

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemem braku mobilności. Może to być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak wypadki komunikacyjne, choroby neurologiczne czy też starość. Dla wielu z tych osób codzienne funkcjonowanie staje się trudne, a nawet niemożliwe bez odpowiedniej pomocy i wsparcia.

Organizacje pozarządowe odgrywają tutaj kluczową rolę, gdyż często to właśnie one angażują się w pomoc dla osób dotkniętych problemem braku mobilności. Działają one na rzecz poprawy jakości życia tych osób, zapewniając im niezbędne środki pomocowe, rehabilitację czy też wsparcie psychologiczne.

🤝 Współpraca z organizacjami pozarządowymi może być bardzo skutecznym sposobem na zbieranie funduszy na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku mobilności. Dzięki temu można zorganizować różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki publiczne czy też koncerty charytatywne, które przyciągną uwagę społeczeństwa i zachęcą do wsparcia tej szlachetnej sprawy.

🌟 Istotne jest również promowanie działań organizacji pozarządowych poprzez media społecznościowe, strony internetowe czy też kampanie reklamowe. Dzięki temu można dotrzeć do większej liczby osób i zachęcić je do wsparcia finansowego lub wolontariatu.

Podsumowanie

jest niezwykle ważna i potrzebna. Dzięki temu można poprawić jakość życia wielu osób, które codziennie borykają się z trudnościami związanymi z brakiem mobilności.

hashtagi: #pomoc #brakmobilności #organizacje #pozarządowe

słowa kluczowe: pomoc, mobilność, organizacje pozarządowe, fundusze, wsparcie

frazy kluczowe: współpraca z NGO na rzecz osób niepełnosprawnych, zbiórka funduszy dla osób z problemem braku mobilności, akcje charytatywne na rzecz osób z ograniczoną mobilnością.


 

Współpraca z lokalnymi władzami w celu poprawy dostępności transportu publicznego dla osób potrzebujących wsparcia

Współpraca z lokalnymi władzami w celu poprawy dostępności transportu publicznego dla osób potrzebujących wsparcia

Transport publiczny odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturowym każdego miasta. Dlatego ważne jest, aby był on dostępny dla wszystkich mieszkańców, w tym także dla osób potrzebujących wsparcia. Współpraca z lokalnymi władzami jest kluczowa w celu poprawy dostępności transportu publicznego dla tej grupy osób.

W jaki sposób można poprawić dostępność transportu publicznego dla osób potrzebujących wsparcia?

 • Zwiększenie liczby przystanków i stacji dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Wprowadzenie specjalnych godzin dla osób potrzebujących wsparcia, aby uniknąć tłoku i stresu podczas podróży.
 • Szkolenie pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób z różnymi potrzebami.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami społecznymi, aby lepiej zrozumieć potrzeby osób potrzebujących wsparcia.

Współpraca z lokalnymi władzami jest kluczowa w realizacji powyższych działań. To właśnie władze miejskie mają możliwość wprowadzenia zmian w infrastrukturze transportu publicznego oraz organizacji jego funkcjonowania.

Podsumowując, poprawa dostępności transportu publicznego dla osób potrzebujących wsparcia wymaga współpracy wszystkich zaangażowanych stron – mieszkańców, organizacji społecznych, pracowników transportu publicznego oraz lokalnych władz. Działając razem, możemy stworzyć bardziej inkludujące i przyjazne środowisko dla wszystkich mieszkańców miasta.

#transportpubliczny #dostępność #wsparcie #lokalnewładze #współpraca

Frazy kluczowe:
– poprawa dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami
– współpraca z lokalnymi władzami w celu ułatwienia podróży osobom potrzebującym wsparcia
– inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności transportu publicznego dla osób z różnymi potrzebami

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna