Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych fizycznie? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie dotkniętych przemocą?
Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych fizycznie? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie dotkniętych przemocą?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób niepełnosprawnych fizycznie? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie dotkniętych przemocą?


 

Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji działań na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie

W dzisiejszych czasach media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w promocji różnego rodzaju działań i inicjatyw. Jednym z obszarów, w którym można wykorzystać potencjał mediów społecznościowych, jest promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie. Dzięki nim można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, zwiększyć świadomość społeczną na temat problemów osób z niepełnosprawnościami oraz zachęcić do aktywnego wsparcia.

W jaki sposób można wykorzystać media społecznościowe do promocji działań na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie?

1. Tworzenie kampanii edukacyjnych
Media społecznościowe pozwalają na szybkie i efektywne dotarcie do dużej liczby osób. Dlatego warto wykorzystać je do promocji kampanii edukacyjnych na temat niepełnosprawności fizycznej. Można publikować informacje, artykuły, infografiki czy filmy edukacyjne, które pomogą zwiększyć świadomość społeczną na ten temat.

2. Organizowanie akcji charytatywnych
Dzięki mediom społecznościowym można szybko i skutecznie promować akcje charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie. Można zachęcać do udziału, zbierania funduszy czy wsparcia konkretnych osób potrzebujących pomocy.

3. Budowanie społeczności wsparcia
Media społecznościowe pozwalają na budowanie społeczności osób zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie. Można tworzyć grupy, fora dyskusyjne czy profile, które będą służyć wymianie doświadczeń, wsparciu emocjonalnemu oraz organizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

4. Promowanie aktywności fizycznej
Osoby niepełnosprawne fizycznie często mają ograniczone możliwości aktywności fizycznej. Dlatego warto wykorzystać media społecznościowe do promocji różnych form aktywności dostosowanych do ich potrzeb. Można publikować porady, instrukcje czy motywacyjne treści, które zachęcą do regularnego ruchu.

5. Wspieranie inicjatyw lokalnych
Media społecznościowe mogą być również platformą do promocji inicjatyw lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie. Można informować o wydarzeniach, spotkaniach czy warsztatach, które pomagają w integracji i wsparciu osób z niepełnosprawnościami.

Warto więc wykorzystać potencjał mediów społecznościowych do promocji działań na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie. Dzięki nim można zwiększyć świadomość społeczną, zachęcić do aktywnego wsparcia oraz budować społeczność osób zaangażowanych w pomoc.

#media społecznościowe, #niepełnosprawność fizyczna, #aktywność fizyczna, #integracja społeczna, #wsparcie emocjonalne
frazy kluczowe: wykorzystanie mediów społecznościowych, promocja działań, osoby niepełnosprawne fizycznie, aktywność dostosowana, inicjatywy lokalne, społeczność wsparcia.


 

Wsparcie prawne dla osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy

Osoby niepełnosprawne fizycznie często są bardziej narażone na przemoc niż osoby pełnosprawne. Ze względu na swoje ograniczenia, mogą mieć trudności z obroną się przed agresorem oraz z uzyskaniem pomocy. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie prawne w sytuacji przemocy.

Jednym z najważniejszych narzędzi w walce z przemocą wobec osób niepełnosprawnych fizycznie jest system prawny. Organizacje pozarządowe oraz instytucje rządowe powinny działać wspólnie, aby zapewnić im skuteczną ochronę. Istotne jest również edukowanie społeczeństwa na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych oraz promowanie postaw akceptacji i wsparcia.

powinno obejmować m.in. dostęp do poradnictwa prawno-społecznego, pomocy psychologicznej oraz wsparcia prawnego. Osoby te powinny mieć możliwość skorzystania z pomocy prawnika, który pomoże im złożyć skargę do odpowiednich organów oraz reprezentować je w procesie sądowym.

Ważne jest również, aby system prawny uwzględniał specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych fizycznie. Konieczne jest zapewnienie im dostępu do odpowiednich środków komunikacji oraz wsparcia w zakresie poruszania się. Ponadto, należy zadbać o to, aby procedury sądowe były dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Wspieranie praw osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale także praw człowieka. Każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, ma prawo do godności i bezpieczeństwa. Dlatego tak istotne jest, aby zapewnić im skuteczne wsparcie prawne i ochronę przed przemocą.

hashtagi: #wsparcieprawne #osobyniepełnosprawne #przemoc #prawaczłowieka
słowa kluczowe: wsparcie prawne, osoby niepełnosprawne, przemoc, prawo człowieka, ochrona
frazy kluczowe: wsparcie prawne dla osób niepełnosprawnych fizycznie, przemoc wobec osób niepełnosprawnych, system prawny a osoby niepełnosprawne, skuteczne wsparcie prawne, ochrona osób niepełnosprawnych przed przemocą.


 

Integracja osób niepełnosprawnych fizycznie do społeczeństwa po doświadczeniu przemocy

Integracja osób niepełnosprawnych fizycznie do społeczeństwa po doświadczeniu przemocy

Przemoc jest jednym z najbardziej drastycznych przeżyć, które może spotkać człowieka. Dla osób niepełnosprawnych fizycznie doświadczenie przemocy może być szczególnie traumatyczne i prowadzić do wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Integracja tych osób z powrotem do społeczeństwa jest niezwykle ważna, aby mogły odzyskać poczucie bezpieczeństwa i godności.

Proces integracji osób niepełnosprawnych fizycznie po doświadczeniu przemocy wymaga wielu działań i wsparcia ze strony społeczeństwa. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w tym procesie:

 • Zorganizowanie specjalistycznej opieki psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych przemocą.
 • Zapewnienie dostępu do rehabilitacji fizycznej i wsparcia medycznego.
 • Utworzenie programów integracyjnych, które pomogą osobom niepełnosprawnym powrócić do życia społecznego.
 • Edukacja społeczeństwa na temat problemów osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie stygmatyzacji.

Integracja osób niepełnosprawnych fizycznie po doświadczeniu przemocy jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania wielu osób i instytucji. Jednakże, dzięki odpowiedniemu wsparciu i zrozumieniu ze strony społeczeństwa, osoby te mogą odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości.

hashtagi: #integracja #niepełnosprawni #przemoc #społeczeństwo

słowa kluczowe: integracja, niepełnosprawni, przemoc, społeczeństwo

frazy kluczowe: integracja osób niepełnosprawnych fizycznie, przemoc wobec osób niepełnosprawnych, wsparcie społeczne dla osób niepełnosprawnych


 

Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy

Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy

Osoby niepełnosprawne fizycznie często są bardziej narażone na przemoc w rodzinie niż osoby pełnosprawne. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie, zarówno im samym, jak i ich rodzinom. Wsparcie to może przybierać różne formy, począwszy od pomocy psychologicznej, poprzez wsparcie prawnicze, aż po pomoc w znalezieniu schronienia w sytuacji kryzysowej.

Rodzaje wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych fizycznie

1. Pomoc psychologiczna – osoby niepełnosprawne fizycznie często doświadczają traumy związanej z przemocą w rodzinie. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im wsparcie psychologiczne, które pomoże im poradzić sobie z trudnymi emocjami i przeżyciami.

2. Wsparcie prawnicze – osoby niepełnosprawne fizycznie mogą mieć trudności z obroną swoich praw w sytuacji przemocy. Dlatego istotne jest, aby zapewnić im wsparcie prawnicze, które pomoże im uzyskać ochronę przed przemocą i sprawiedliwość.

3. Pomoc w znalezieniu schronienia – w sytuacji kryzysowej osoby niepełnosprawne fizycznie mogą potrzebować wsparcia w znalezieniu bezpiecznego miejsca, gdzie będą mogły się schronić przed przemocą. Dlatego istotne jest, aby zapewnić im pomoc w znalezieniu schronienia, które będzie dla nich bezpieczne i komfortowe.

Podsumowanie

Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy jest niezwykle ważne. Dzięki odpowiedniej pomocy psychologicznej, wsparciu prawniczym oraz pomocy w znalezieniu schronienia, można zapewnić im ochronę i wsparcie w trudnych sytuacjach. Warto działać szybko i skutecznie, aby zapobiec dalszym przypadkom przemocy i zapewnić osobom niepełnosprawnym fizycznie bezpieczeństwo i wsparcie, których potrzebują.

 • wsparcie
 • niepełnosprawność
 • przemoc
 • rodzina
 • psychologiczne wsparcie
 • wsparcie prawnicze
 • schronienie

#wsparcie #niepełnosprawność #przemoc #rodzina #psychologiczne wsparcie #wsparcie prawnicze #schronienie


 

Wpływ przemocy na samopoczucie i poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych fizycznie

Wpływ przemocy na samopoczucie i poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych fizycznie

Niepełnosprawność fizyczna jest często trudnym doświadczeniem, które może być dodatkowo pogłębione przez doświadczenia przemocy. Przemoc może mieć negatywny wpływ na samopoczucie oraz poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych fizycznie.

Przemoc może prowadzić do:

 • Obniżenia poczucia własnej wartości
 • Pogorszenia stanu psychicznego
 • Zwiększenia poczucia bezradności

Osoby niepełnosprawne fizycznie, które doświadczyły przemocy, mogą mieć trudności z zaufaniem innym oraz zbudowaniem zdrowych relacji interpersonalnych. Mogą również odczuwać silne emocje, takie jak złość, smutek czy lęk, które mogą negatywnie wpływać na ich samopoczucie.

Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne fizycznie, które doświadczyły przemocy, otrzymały wsparcie psychologiczne oraz pomoc w radzeniu sobie z traumą. Konieczne jest również działanie na rzecz zapobiegania przemocy wobec osób niepełnosprawnych fizycznie oraz edukacja społeczeństwa na temat konsekwencji przemocy.

Podsumowując, przemoc może mieć poważne konsekwencje dla samopoczucia i poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych fizycznie. Ważne jest, aby świadomość na ten temat była zwiększana, a osoby doświadczające przemocy otrzymywały odpowiednie wsparcie i pomoc.

#przemoc #niepełnosprawność #samopoczucie #wsparcie #poczuciewartości
#konsekwencjeprzemocy #trauma #edukacja #zapobieganie #relacjeinterpersonalne


 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy na ulicy

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy na ulicy

Niepełnosprawne osoby fizycznie często spotykają się z trudnościami i wyzwaniem w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza gdy chodzi o bezpieczeństwo na ulicy. Przemoc uliczna może być szczególnie niebezpieczna dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i ochronę.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy na ulicy może przybierać różne formy. Jedną z nich jest edukacja i świadomość społeczna na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe oraz instytucje rządowe powinny prowadzić kampanie informacyjne i edukacyjne, które pomogą zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat tego problemu.

Ważne jest również, aby osoby niepełnosprawne fizycznie miały dostęp do specjalistycznych szkoleń i warsztatów dotyczących samoobrony i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na ulicy. Dzięki odpowiedniej edukacji i treningom, osoby z ograniczeniami ruchowymi będą bardziej pewne siebie i lepiej przygotowane do radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami.

Wsparcie psychologiczne i emocjonalne również odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych fizycznie w sytuacji przemocy na ulicy. Osoby te często doświadczają traumy związanej z przemocą i agresją, dlatego ważne jest, aby miały dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej i wsparcia emocjonalnego.

 • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów dotyczących samoobrony
 • Edukacja społeczna na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych
 • Wsparcie psychologiczne i emocjonalne dla osób doświadczających przemocy

 1. edukacja
 2. samoobrona
 3. wsparcie psychologiczne

Przemoc na ulicy jest poważnym problemem, który dotyka wiele osób niepełnosprawnych fizycznie. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo i instytucje publiczne podejmowały działania mające na celu zapewnienie im odpowiedniego wsparcia i ochrony. Wsparcie psychologiczne, edukacja społeczna oraz szkolenia z zakresu samoobrony mogą pomóc osobom niepełnosprawnym fizycznie czuć się bezpieczniej i pewniej na ulicy.

#przemocnaulicy #osobyniepełnosprawne #wsparcie #samoobrona #edukacja #trauma

frazy kluczowe:
– wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie
– przemoc uliczna wobec osób niepełnosprawnych
– edukacja społeczna na temat przemocy
– wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych
– szkolenia z samoobrony


 

Wpływ przemocy na zdolność do radzenia sobie ze stresem osób niepełnosprawnych fizycznie

Przemoc jest jednym z najbardziej szkodliwych zjawisk społecznych, które może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób, w tym także na osoby niepełnosprawne fizycznie. Wielu badaczy zwraca uwagę na to, że przemoc może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdolności do radzenia sobie ze stresem u osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.

Jak przemoc wpływa na zdolność do radzenia sobie ze stresem?
– Przemoc może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego osób niepełnosprawnych fizycznie, co utrudnia im radzenie sobie ze stresem.
– Osoby doświadczające przemocy mogą mieć trudności z zaufaniem innym ludziom i budowaniem zdrowych relacji, co może dodatkowo zwiększyć poziom stresu.
– Przemoc może prowadzić do poczucia bezradności i braku kontroli nad własnym życiem, co utrudnia skuteczne radzenie sobie ze stresem.

Jakie są skutki przemocy dla osób niepełnosprawnych fizycznie?
– Osoby niepełnosprawne fizycznie mogą doświadczać większego poziomu stresu w sytuacjach konfliktowych ze względu na swoją niepełnosprawność.
– Przemoc może prowadzić do dodatkowych problemów zdrowotnych u osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, co dodatkowo zwiększa poziom stresu.
– Osoby niepełnosprawne fizycznie mogą mieć ograniczone możliwości radzenia sobie ze stresem w sytuacjach przemocy ze względu na swoje ograniczenia fizyczne.

Jak pomóc osobom niepełnosprawnym fizycznie w radzeniu sobie ze stresem związanym z przemocą?
– Ważne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym fizycznie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego w sytuacjach przemocy.
– Osoby niepełnosprawne fizycznie powinny mieć dostęp do specjalistycznych usług wsparcia, które pomogą im radzić sobie ze stresem.
– Istotne jest również edukowanie społeczeństwa na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych fizycznie i promowanie szacunku oraz akceptacji dla nich.

Podsumowanie
Przemoc ma negatywny wpływ na zdolność do radzenia sobie ze stresem osób niepełnosprawnych fizycznie. Dlatego ważne jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przemocy oraz wsparcie osób doświadczających przemocy. Tylko w ten sposób można stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

#przemoc #niepełnosprawność #zdolność #radzenie sobie ze stresem
#skutki przemocy #wsparcie psychologiczne #edukacja społeczeństwa


 

Wpływ przemocy na zdolność do realizacji marzeń i celów życiowych osób niepełnosprawnych fizycznie

Przemoc jest jednym z najbardziej szkodliwych zjawisk, które może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Jednakże, dla osób niepełnosprawnych fizycznie, przemoc może mieć jeszcze bardziej druzgocące skutki. Wpływa nie tylko na ich zdrowie fizyczne, ale także na ich zdolność do realizacji marzeń i celów życiowych.

Skutki przemocy dla osób niepełnosprawnych fizycznie:
– Pogorszenie stanu zdrowia fizycznego
– Traumatyczne doświadczenia emocjonalne
– Obniżenie poczucia własnej wartości
– Trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
– Utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu

Przemoc może sprawić, że osoby niepełnosprawne fizycznie zaczynają wątpić w siebie i swoje możliwości. Mogą czuć się bezradne i niezdolne do osiągnięcia swoich marzeń i celów życiowych. To może prowadzić do chronicznego poczucia niezadowolenia z życia i braku motywacji do działania.

Jednakże, mimo trudności, wiele osób niepełnosprawnych fizycznie udowadnia, że przemoc nie musi być przeszkodą w realizacji marzeń i celów życiowych. Dzięki determinacji, wsparciu bliskich oraz profesjonalnej pomocy, są w stanie pokonać przeciwności losu i osiągnąć sukces.

Podsumowanie:
Przemoc ma ogromny wpływ na zdolność do realizacji marzeń i celów życiowych osób niepełnosprawnych fizycznie. Jednakże, dzięki wsparciu i determinacji, można pokonać trudności i osiągnąć sukces.

#przemoc #niepełnosprawność #realizacjamarzeń #celeżyciowe

słowa kluczowe: przemoc, niepełnosprawność, marzenia, cele życiowe, wsparcie, determinacja

frazy kluczowe: wpływ przemocy na osoby niepełnosprawne fizycznie, realizacja marzeń osób niepełnosprawnych, przemoc a cele życiowe niepełnosprawnych.

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

3 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna