Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec dzieci? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla dzieci dotkniętych przemocą?
Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec dzieci? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla dzieci dotkniętych przemocą?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec dzieci? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla dzieci dotkniętych przemocą?


 

Jak zaangażować młodzież w zbieranie funduszy na organizacje pomagające dzieciom

W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych ludzi chce zaangażować się w pomoc potrzebującym, jednak często brakuje im pomysłów na to, jak mogą to zrobić. Jednym z pomysłów na zaangażowanie młodzieży w zbieranie funduszy na organizacje pomagające dzieciom jest stworzenie akcji charytatywnej, która będzie atrakcyjna dla młodych ludzi. Poniżej przedstawiam kilka pomysłów, jak można to zrobić:

1. Organizacja koncertu charytatywnego 🎤🎵
– Zorganizowanie koncertu charytatywnego, na którym młodzi artyści będą występować, może przyciągnąć uwagę rówieśników i zachęcić ich do wsparcia akcji.

2. Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na ulicy 💰
– Młodzież może zorganizować zbiórkę pieniędzy na ulicy, podczas której będą prosić przechodniów o wsparcie finansowe dla organizacji pomagającej dzieciom.

3. Organizacja licytacji przedmiotów 🛍️
– Młodzi ludzie mogą zebrać różne przedmioty, które będą licytować na specjalnej aukcji charytatywnej, a zebrane środki przeznaczyć na pomoc dzieciom.

4. Udział w maratonie charytatywnym 🏃‍♂️🏃‍♀️
– Młodzież może wziąć udział w maratonie charytatywnym, zbierając sponsorów na każdy przebiegnięty kilometr i przekazując zebrane środki na organizację pomagającą dzieciom.

5. Organizacja kiermaszu rzeczy używanych 🛒
– Młodzi ludzie mogą zorganizować kiermasz rzeczy używanych, na którym będą sprzedawać niepotrzebne przedmioty, a zebrane środki przeznaczyć na pomoc dzieciom.

Zaangażowanie młodzieży w zbieranie funduszy na organizacje pomagające dzieciom może przynieść wiele korzyści zarówno dla potrzebujących, jak i dla samych młodych ludzi. Dzięki takim akcjom młodzież może poczuć się potrzebna i zrealizować się poprzez pomoc innym.

#młodzież, #fundacje, #pomocdzieciom, #akcjacharytatywna

słowa kluczowe: zaangażowanie, zbieranie funduszy, organizacje pomagające dzieciom, młodzież, akcje charytatywne

frazy kluczowe: jak zaangażować młodzież, zbieranie funduszy, pomoc dzieciom, akcje charytatywne, zaangażowanie społeczne, organizacje charytatywne, młodzi wolontariusze, działania charytatywne, wsparcie potrzebujących, aktywizacja społeczna.


 

Jak zwiększyć świadomość społeczną na temat problemu przemocy wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, który dotyka miliony dzieci na całym świecie. Niestety, często ta forma przemocy pozostaje niezauważona lub bagatelizowana, co sprawia, że dzieci są pozostawione same sobie w obliczu trudności. Dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości społecznej na ten temat i podjęcie działań mających na celu ochronę najmłodszych członków społeczeństwa.

Jak możemy zwiększyć świadomość społeczną na temat problemu przemocy wobec dzieci?

 • Edukacja: Organizowanie warsztatów, szkoleń i kampanii edukacyjnych na temat przemocy wobec dzieci.
 • Media społecznościowe: Wykorzystanie platform internetowych do szerzenia informacji na temat problemu przemocy wobec dzieci.
 • Współpraca z instytucjami: Nawiązanie współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.
 • Wsparcie dla ofiar: Zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnego dla dzieci będących ofiarami przemocy.
 • Monitorowanie sytuacji: Regularne monitorowanie sytuacji dotyczącej przemocy wobec dzieci i reagowanie na sygnały alarmowe.

Podsumowanie

Zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu przemocy wobec dzieci jest kluczowe dla zapewnienia ochrony najmłodszych członków społeczeństwa. Działania edukacyjne, wykorzystanie mediów społecznościowych, współpraca z instytucjami oraz wsparcie dla ofiar to tylko niektóre z działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia przypadków przemocy wobec dzieci. Warto podjąć wysiłki w tym kierunku, aby każde dziecko mogło dorastać w bezpiecznym i kochającym środowisku.

#przemocwobecdzieci, #świadomośćspołeczna, #działaniaedukacyjne, #wsparcieofiar, #monitorowanie

słowa kluczowe: przemoc wobec dzieci, świadomość społeczna, działania edukacyjne, wsparcie ofiar, monitorowanie sytuacji

frazy kluczowe: jak przeciwdziałać przemocy wobec dzieci, skuteczne działania na rzecz ochrony dzieci, rola społeczeństwa w zapobieganiu przemocy.


 

Jak promować zdrowe relacje w rodzinie jako sposób zapobiegania przemocy wobec dzieci

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o przypadkach przemocy wobec dzieci. Jest to problem, który dotyka wiele rodzin na całym świecie. Jednak istnieją sposoby, aby temu zapobiec i jednym z nich jest promowanie zdrowych relacji w rodzinie.

Zdrowe relacje w rodzinie są kluczowe dla prawidłowego rozwoju dziecka. To właśnie w rodzinie dziecko uczy się wartości, norm społecznych oraz buduje swoją tożsamość. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice dbali o atmosferę w domu i stawiali na budowanie pozytywnych relacji.

Jak zatem promować zdrowe relacje w rodzinie?

1. Komunikacja – kluczem do zdrowych relacji jest otwarta i szczerze komunikacja. Rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, słuchać ich opinii i szanować ich uczucia. Dzięki temu dzieci będą czuły się ważne i zrozumiane.

2. Empatia – ważne jest, aby rodzice potrafili wczuć się w sytuację dziecka i zrozumieć jego punkt widzenia. Empatia pozwala budować więź i wzajemne zrozumienie.

3. Wspólne spędzanie czasu – rodzinne wspólne aktywności są doskonałą okazją do budowania relacji. Wspólne wyjścia, zabawy czy rozmowy pomagają zbliżyć się do siebie i budować więź.

4. Poszanowanie granic – ważne jest, aby zarówno rodzice, jak i dzieci szanowali swoje granice i przestrzegali ich. Poszanowanie granic to podstawa zdrowych relacji.

Zdrowe relacje w rodzinie jako sposób zapobiegania przemocy wobec dzieci

Promowanie zdrowych relacji w rodzinie ma ogromne znaczenie w zapobieganiu przemocy wobec dzieci. Dzieci, które dorastają w atmosferze szacunku, miłości i zrozumienia, są mniej narażone na doświadczanie przemocy. Dlatego tak istotne jest, aby rodzice inwestowali w budowanie pozytywnych relacji z dziećmi.

Podsumowanie

Zdrowe relacje w rodzinie są fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka. Promowanie szacunku, empatii i otwartej komunikacji to kluczowe elementy, które pomagają zapobiegać przemocy wobec dzieci. Dlatego warto inwestować w budowanie pozytywnych relacji w rodzinie, aby zapewnić dziecku bezpieczne i kochające środowisko.

#zdrowerelacje #rodzina #przemocwobecdzieci #komunikacja #empatia

frazy kluczowe:
– Jak promować zdrowe relacje w rodzinie
– Zapobieganie przemocy wobec dzieci
– Budowanie więzi rodzinnych
– Znaczenie komunikacji w rodzinie


 

Jak zachęcić społeczność lokalną do aktywnego wsparcia dla dzieci ofiar przemocy

Przemoc wobec dzieci jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, z którym musimy się zmierzyć. Dzieci, które padają ofiarą przemocy, często potrzebują wsparcia i pomocy ze strony społeczności lokalnej. Jak więc zachęcić ludzi do aktywnego zaangażowania się w pomoc dla tych dzieci?

1. Edukacja społeczna

Ważne jest, aby społeczność lokalna była świadoma problemu przemocy wobec dzieci. Organizowanie warsztatów, spotkań edukacyjnych czy kampanii informacyjnych może pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na ten temat.

2. Współpraca z lokalnymi instytucjami

Współpraca z lokalnymi szkołami, placówkami opiekuńczymi czy ośrodkami pomocy społecznej może być kluczowa w zapewnieniu wsparcia dla dzieci ofiar przemocy. Dzięki temu można skuteczniej docierać do potrzebujących osób.

3. Organizowanie akcji charytatywnych

Akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy czy darów rzeczowych mogą być doskonałym sposobem na wsparcie dzieci dotkniętych przemocą. Społeczność lokalna może aktywnie uczestniczyć w takich inicjatywach.

4. Promowanie działań wolontariackich

Wolontariat to doskonały sposób na zaangażowanie społeczności lokalnej w pomoc dla dzieci ofiar przemocy. Zachęcanie do udziału w wolontariacie może przynieść wiele korzyści zarówno dla wolontariuszy, jak i dla dzieci.

5. Budowanie sieci wsparcia

Ważne jest, aby społeczność lokalna działała razem, tworząc silną sieć wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą. Wspólna praca i zaangażowanie mogą przynieść pozytywne efekty w pomoc dla najmłodszych.

#wsparcie #dzieci #przemoc #społeczność #lokalna

słowa kluczowe: wsparcie, dzieci, przemoc, społeczność, lokalna

frazy kluczowe: jak zachęcić społeczność lokalną do wsparcia dzieci ofiar przemocy, aktywne wsparcie dla dzieci ofiar przemocy, społeczność lokalna i pomoc dla dzieci ofiar przemocy


 

Wsparcie dla dzieci ofiar przemocy emocjonalnej

Wsparcie dla dzieci ofiar przemocy emocjonalnej

Przemoc emocjonalna wobec dzieci jest jednym z najbardziej szkodliwych form przemocy, która może mieć długotrwałe konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Dzieci, które doświadczają przemocy emocjonalnej, często mają trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji z innymi, mają problemy z zaufaniem oraz często doświadczają niskiej samooceny.

Wsparcie dla dzieci ofiar przemocy emocjonalnej jest niezwykle ważne, aby pomóc im w procesie zdrowienia i budowania silnych podstaw psychologicznych. Istnieje wiele organizacji i instytucji, które oferują pomoc dzieciom w sytuacjach przemocy emocjonalnej, takich jak ośrodki pomocy ofiarom przemocy domowej, terapeuci specjalizujący się w pracy z dziećmi oraz programy wsparcia psychologicznego.

 • Dzieci ofiar przemocy emocjonalnej potrzebują wsparcia ze strony dorosłych, którzy potrafią słuchać ich doświadczeń i oferować im wsparcie emocjonalne.
 • Terapia indywidualna oraz terapia rodzinna mogą być skutecznymi formami wsparcia dla dzieci ofiar przemocy emocjonalnej.
 • Ważne jest, aby dzieci ofiar przemocy emocjonalnej miały możliwość wyrażenia swoich emocji i doświadczeń oraz otrzymywały wsparcie w procesie radzenia sobie z traumą.

 1. Programy edukacyjne dla dzieci ofiar przemocy emocjonalnej mogą pomóc im zrozumieć, co się z nimi dzieje oraz nauczyć ich zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.
 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą emocjonalną może być kluczowa w zapewnieniu dzieciom ofiarom odpowiedniego wsparcia i pomocy.
 3. Ważne jest, aby społeczeństwo było świadome problemu przemocy emocjonalnej wobec dzieci i angażowało się w działania mające na celu zapobieganie temu zjawisku oraz wspieranie dzieci ofiar.

hashtagi: #wsparcie #dzieci #przemocemocjonalna

słowa kluczowe: wsparcie, dzieci, przemoc emocjonalna, pomoc, terapia

frazy kluczowe: wsparcie dla dzieci ofiar przemocy emocjonalnej, skuteczne wsparcie dla dzieci, pomoc dla dzieci ofiar przemocy emocjonalnej


 

Jak zachęcić przedsiębiorstwa do finansowania programów wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę poświęca się problemom związanym z przemocą wobec dzieci. Niestety, wiele dzieci na całym świecie doświadcza różnego rodzaju przemocy fizycznej, emocjonalnej czy seksualnej. Dlatego też istotne jest stworzenie programów wsparcia, które pomogą tym dzieciom w przezwyciężeniu traum i rozwoju zdrowych relacji z otoczeniem.

Przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał do wsparcia tych programów. Dzięki swoim zasobom finansowym i ekspertyzie mogą wnieść cenny wkład w walkę z przemocą wobec dzieci. Jednakże, aby zachęcić przedsiębiorstwa do finansowania programów wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań.

Oto kilka sposobów, jak można zachęcić przedsiębiorstwa do finansowania programów wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy:

1. Partnerstwo biznesowe – nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem może przynieść korzyści obu stronom. Przedsiębiorstwo może zyskać pozytywny wizerunek poprzez zaangażowanie się w pomoc dzieciom, a program wsparcia zyska dodatkowe środki finansowe.

2. Kampanie społeczne – organizacja kampanii społecznych, które zwrócą uwagę przedsiębiorstw na problem przemocy wobec dzieci, może skłonić je do działania i wsparcia programów wsparcia.

3. Benefity dla pracowników – przedsiębiorstwa mogą zaoferować swoim pracownikom możliwość zaangażowania się w programy wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy jako część programu korporacyjnego CSR.

4. Wsparcie marketingowe – przedsiębiorstwa mogą uzyskać dodatkową widoczność i promocję poprzez wspieranie programów wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy.

5. Raportowanie i monitorowanie – przedsiębiorstwa chętniej będą finansować programy, które są skuteczne i mają mierzalne rezultaty. Dlatego ważne jest prowadzenie raportowania i monitorowania działań.

Podsumowując, zachęcenie przedsiębiorstw do finansowania programów wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy wymaga odpowiedniego podejścia i działań. Partnerstwo biznesowe, kampanie społeczne, benefity dla pracowników, wsparcie marketingowe oraz raportowanie i monitorowanie są kluczowymi elementami, które mogą przyczynić się do sukcesu w pozyskiwaniu środków na te ważne programy.

hashtagi: #przemocwobecdzieci #wsparcie #przedsiębiorstwa #programywsparcia

słowa kluczowe: przemoc wobec dzieci, wsparcie, przedsiębiorstwa, programy wsparcia

Frazy kluczowe: partnerstwo biznesowe w finansowaniu programów wsparcia dla dzieci, kampanie społeczne jako sposób na zachęcenie przedsiębiorstw do wsparcia dzieci doświadczających przemocy.


 

Jak promować akceptację i tolerancję jako wartości przeciwdziałające przemocy wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, z którym musimy się zmierzyć. Dzieci są najsłabszymi członkami społeczeństwa i często padają ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Dlatego tak ważne jest promowanie akceptacji i tolerancji jako wartości, które mogą przeciwdziałać temu zjawisku.

Akceptacja i tolerancja jako wartości przeciwdziałające przemocy wobec dzieci

– Akceptacja oznacza szacunek i zrozumienie dla innych, niezależnie od ich różnic czy wyborów życiowych. Dzieci powinny być akceptowane takimi, jakimi są, bez względu na ich pochodzenie, orientację seksualną czy wygląd zewnętrzny.
– Tolerancja natomiast polega na szanowaniu innych osób i ich praw do wyboru, nawet jeśli nie zgadzamy się z nimi. Dzieci powinny być traktowane z szacunkiem i godnością, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z ich zachowaniem czy poglądami.

Jak promować akceptację i tolerancję wśród dzieci

– Edukacja: ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat uczyć szacunku i zrozumienia dla innych. Szkoły i przedszkola powinny promować wartości akceptacji i tolerancji poprzez odpowiednie programy edukacyjne.
– Wzorce: rodzice i opiekunowie powinni być wzorcami dla dzieci w kwestii akceptacji i tolerancji. To od nich dzieci uczą się, jak postępować wobec innych i jak szanować ich różnice.
– Kampanie społeczne: organizacje pozarządowe i instytucje publiczne powinny prowadzić kampanie społeczne promujące akceptację i tolerancję jako wartości przeciwdziałające przemocy wobec dzieci.

Podsumowanie

Promowanie akceptacji i tolerancji jako wartości społecznych jest kluczowe w walce z przemocą wobec dzieci. Dzieci powinny być traktowane z szacunkiem i godnością, niezależnie od ich różnic czy wyborów życiowych. Edukacja, wzorce i kampanie społeczne mogą pomóc w budowaniu bardziej akceptującego i tolerancyjnego społeczeństwa.

#akceptacja #tolerancja #przemocwobecdzieci #wartościspołeczne

słowa kluczowe: akceptacja, tolerancja, przemoc wobec dzieci, wartości społeczne, edukacja, kampanie społeczne

frazy kluczowe: jak promować akceptację, jak promować tolerancję, wartości przeciwdziałające przemocy, przemoc wobec dzieci, edukacja społeczna, kampanie społeczne, wartości społeczne, szacunek i zrozumienie, szanowanie innych osób, wzorce dla dzieci, budowanie społeczeństwa akceptującego.


 

Skuteczne metody terapii dla dzieci doświadczających przemocy w środowisku szkolnym

Dzieci doświadczające przemocy w środowisku szkolnym często potrzebują wsparcia psychologicznego, aby poradzić sobie z traumą i negatywnymi skutkami doświadczonej przemocy. Istnieje wiele skutecznych metod terapii, które mogą pomóc tym dzieciom w procesie zdrowienia i powrotu do normalnego funkcjonowania.

Metody terapii dla dzieci doświadczających przemocy w środowisku szkolnym:

 • Terapia poznawczo-behawioralna – pomaga dzieciom zidentyfikować i zmienić negatywne myśli i zachowania, które wynikają z doświadczonej przemocy.
 • Terapia arteterapeutyczna – wykorzystuje sztukę i kreatywne wyrażanie jako formę terapii, pozwalając dzieciom wyrazić swoje emocje i doświadczenia w bezpieczny sposób.
 • Terapia rodzinna – angażuje całą rodzinę w proces terapeutyczny, aby wspólnie pracować nad rozwiązaniem problemów i poprawą relacji.
 • Terapia zabawą – wykorzystuje zabawę jako narzędzie terapeutyczne, pomagając dzieciom rozwijać umiejętności społeczne i radzenia sobie z trudnościami.

Korzyści z terapii dla dzieci doświadczających przemocy w środowisku szkolnym:

 • Zmniejszenie objawów PTSD
 • Poprawa funkcjonowania społecznego
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Poprawa relacji z rówieśnikami i dorosłymi

Podsumowując, mogą znacząco pomóc tym dzieciom w procesie zdrowienia i adaptacji do nowych sytuacji. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i narzędzia do radzenia sobie z traumą, aby mogły rozwijać się i funkcjonować w sposób zdrowy i pozytywny.

#terapia #dzieci #przemoc #szkoła #terapia_dla_dzieci #skuteczne_metody_terapii #trauma #adaptacja #zdrowienie #wsparcie_psychologiczne

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna