Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób migrantów? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla migrantów dotkniętych przemocą?
Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób migrantów? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla migrantów dotkniętych przemocą?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na wsparcie dla organizacji walczących z przemocą wobec osób migrantów? – Jak zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla migrantów dotkniętych przemocą?


 

Wsparcie psychologiczne dla migrantów doświadczających przemocy

Wsparcie psychologiczne dla migrantów doświadczających przemocy

Wsparcie psychologiczne dla migrantów doświadczających przemocy

Migracja jest procesem, który może być bardzo trudny i stresujący dla wielu osób. Migranci często doświadczają różnych form przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im wsparcia psychologicznego, które pomoże im poradzić sobie z traumą i przystosować się do nowego środowiska.

Wsparcie psychologiczne dla migrantów powinno być dostępne dla wszystkich osób, które go potrzebują. Psycholodzy i terapeuci specjalizujący się w pracy z migrantami powinni być świadomi specyfiki migracji i problemów, z którymi mogą się oni borykać. Dzięki temu będą w stanie skutecznie pomóc im w radzeniu sobie z trudnościami i traumą.

Terapia dla migrantów powinna być dostosowana do ich indywidualnych potrzeb i doświadczeń. Ważne jest, aby terapeuta był wrażliwy na kulturowe różnice i respektował specyfikę migracji. Dzięki temu migranci będą czuli się zrozumiani i wsparci w procesie leczenia.

Wsparcie psychologiczne może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb i preferencji migrantów. Może to być terapia indywidualna, grupowa, czy też wsparcie psychologiczne online. Ważne jest, aby migranci mieli możliwość wyboru formy wsparcia, która będzie dla nich najbardziej odpowiednia.

 • Terapia indywidualna
 • Terapia grupowa
 • Wsparcie psychologiczne online

Wsparcie psychologiczne dla migrantów doświadczających przemocy jest niezwykle ważne, aby pomóc im poradzić sobie z traumą i przystosować się do nowego środowiska. Dlatego należy zapewnić im dostęp do wysokiej jakości usług psychologicznych, które będą skuteczne i dostosowane do ich potrzeb.

 1. Psychologiczne wsparcie dla migrantów
 2. Terapia dla migrantów doświadczających przemocy
 3. Wsparcie psychologiczne online dla migrantów

hashtags: #wsparciepsychologiczne #migranci #przemoc #terapia #trauma

słowa kluczowe: wsparcie psychologiczne, migranci, przemoc, terapia, trauma

frazy kluczowe: wsparcie psychologiczne dla migrantów, terapia dla migrantów doświadczających przemocy, wsparcie psychologiczne online dla migrantów


 

Partnerstwa między organizacjami pozarządowymi a instytucjami rządowymi w walce z przemocą wobec migrantów

Przemoc wobec migrantów to coraz bardziej palący problem, który wymaga skutecznych działań ze strony różnych podmiotów. W tym kontekście partnerstwo między organizacjami pozarządowymi i instytucjami rządowymi odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i zwalczaniu tego zjawiska. Współpraca ta pozwala na skuteczniejsze działania, lepsze wykorzystanie zasobów oraz większe wsparcie dla ofiar przemocy.

Rola organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe często są pierwszym punktem kontaktu dla migrantów, którzy padają ofiarą przemocy. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie zapewnić im wsparcie emocjonalne, prawnicze oraz materialne. Mają także możliwość monitorowania sytuacji i raportowania przypadków przemocy wobec migrantów, co jest kluczowe dla skutecznej interwencji.

 • 🤝 Zapewnianie wsparcia dla ofiar przemocy
 • 📋 Monitorowanie sytuacji i raportowanie przypadków
 • 💡 Działania edukacyjne i profilaktyczne

Rola instytucji rządowych

Instytucje rządowe mają kluczową rolę w tworzeniu i egzekwowaniu prawa dotyczącego przemocy wobec migrantów. Mają także możliwość alokacji środków finansowych na działania zapobiegawcze i interwencyjne. Współpraca z organizacjami pozarządowymi pozwala im na lepsze zrozumienie problemu oraz skuteczniejsze działania na rzecz jego rozwiązania.

 • 📝 Tworzenie i egzekwowanie prawa
 • 💰 Alokcja środków finansowych
 • 🤝 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zalety partnerstwa

Partnerstwo między organizacjami pozarządowymi a instytucjami rządowymi ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i kompetencji obu stron. Po drugie, umożliwia szybszą reakcję na przypadki przemocy oraz skuteczniejsze wsparcie dla ofiar. Po trzecie, buduje większe zaufanie społeczności migrantów do instytucji i organizacji, co jest kluczowe dla skutecznej walki z przemocą.

 • 🤝 Lepsze wykorzystanie zasobów
 • ⏱️ Szybsza reakcja na przypadki przemocy
 • 🤗 Budowanie zaufania społeczności migrantów

Wnioski z powyższego analizy wskazują jednoznacznie na konieczność dalszego rozwijania . Tylko wspólnymi siłami można skutecznie zwalczać ten problem i zapewnić wsparcie dla wszystkich osób dotkniętych przemocą.

#partnerstwo #organizacje #rząd #przemoc #migranci

słowa kluczowe: partnerstwo, organizacje pozarządowe, instytucje rządowe, przemoc, migranci

frazy kluczowe: partnerstwo między organizacjami pozarządowymi a instytucjami rządowymi, walka z przemocą wobec migrantów, współpraca w zwalczaniu przemocy, wsparcie dla ofiar przemocy, rola organizacji pozarządowych, rola instytucji rządowych.


 

Rola wolontariatu w działaniach na rzecz migrantów

Rola wolontariatu w działaniach na rzecz migrantów

Wolontariat odgrywa kluczową rolę w działaniach na rzecz migrantów, którzy często napotykają na wiele trudności i wyzwań podczas adaptacji w nowym środowisku. Działania wolontariuszy mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia migrantów oraz integrację społeczną.

Zalety wolontariatu w działaniach na rzecz migrantów:

 • 🤝 Budowanie mostów między społecznościami
 • 🌍 Wspieranie integracji społecznej
 • 📚 Pomoc w nauce języka i kultury kraju przyjmującego
 • 💼 Pomoc w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym
 • 🏥 Wsparcie w dostępie do opieki zdrowotnej

Wolontariusze mogą pełnić różnorodne role, od nauczycieli języka, przez mentora zawodowego, po opiekuna medycznego. Ich zaangażowanie i wsparcie są nieocenione dla migrantów, którzy często czują się samotni i zagubieni w nowym środowisku.

Wyzwania wolontariatu w działaniach na rzecz migrantów:

 • 🕰️ Brak czasu i zasobów
 • 💰 Brak finansowego wsparcia
 • 🤝 Trudności w komunikacji i zrozumieniu kulturowym
 • 😓 Emocjonalne obciążenie związane z pomocą potrzebującym

Wolontariat wymaga zaangażowania i poświęcenia, ale może przynieść wiele satysfakcji i radości z pomagania innym. Dla migrantów, wsparcie wolontariuszy może być kluczowe w procesie adaptacji i integracji społecznej.

Podsumowanie:

Wolontariat odgrywa niezwykle istotną rolę w działaniach na rzecz migrantów, pomagając im w adaptacji, integracji społecznej oraz dostępie do potrzebnych usług. Działania wolontariuszy są nieocenione i niezbędne dla poprawy jakości życia migrantów w nowym środowisku.

#Wolontariat #Migranci #IntegracjaSpołeczna #PomocHumanitarna
#RolaWolontariatu #WsparcieDlaMigrantów #AdaptacjaSpołeczna #WyzwaniaWolontariatu


 

Integracja migrantów do społeczeństwa jako sposób zapobiegania przemocy

Migracja jest zjawiskiem, które od wieków towarzyszy ludzkości. Ludzie przemieszczają się z różnych powodów, takich jak poszukiwanie lepszych warunków życia, ucieczka przed wojną czy prześladowaniami. Jednakże, proces integracji migrantów do społeczeństwa, do którego przybywają, jest kluczowy dla zapobiegania przemocy i konfliktom społecznym.

🌍 Wpływ migracji na społeczeństwo
Migracja może przynieść wiele korzyści, takich jak wzrost gospodarczy, różnorodność kulturowa czy wymiana doświadczeń. Jednakże, jeśli migranci nie są odpowiednio integrowani, mogą stanowić grupę podatną na wykluczenie społeczne, co z kolei może prowadzić do wzrostu przemocy i napięć między społecznościami.

🤝 Proces integracji migrantów
Integracja migrantów to proces, który powinien być dwukierunkowy. Społeczeństwo przyjmujące powinno być otwarte na nowych mieszkańców, a migranci powinni być chętni do adaptacji do nowego środowiska. Istotne jest zapewnienie im wsparcia w nauce języka, zdobyciu pracy oraz dostępie do opieki zdrowotnej i edukacji.

🔑 Kluczowe elementy integracji
– Edukacja: zapewnienie migrantom możliwości nauki języka i zdobycia kwalifikacji zawodowych.
– Zatrudnienie: umożliwienie migrantom dostępu do rynku pracy i wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.
– Integracja społeczna: promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

🛡️ Zapobieganie przemocy
Integracja migrantów do społeczeństwa ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania przemocy. Kiedy migranci czują się zaakceptowani i wspierani przez społeczność, są mniej podatni na radykalizację i konflikty. Dlatego też, inwestowanie w proces integracji migrantów jest nie tylko kwestią humanitarną, ale także strategiczną dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

hashtagi: #integracja #migranci #przemoc #bezpieczeństwo
słowa kluczowe: migracja, integracja, przemoc, społeczeństwo, zapobieganie
frazy kluczowe: integracja migrantów jako sposób zapobiegania przemocy społecznej, rola społeczeństwa w procesie integracji migrantów, migranci jako czynnik wzmacniający różnorodność kulturową.


 

Kampanie społeczne na rzecz migrantów jako sposób zbierania środków na wsparcie

Kampanie społeczne na rzecz migrantów jako sposób zbierania środków na wsparcie

Migracja jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Miliony ludzi na całym świecie opuszczają swoje ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia, lepszych warunków pracy i edukacji. Niestety, często są oni narażeni na dyskryminację, wykluczenie społeczne i brak wsparcia. Dlatego tak ważne jest organizowanie kampanii społecznych na rzecz migrantów, które nie tylko zwracają uwagę na ich sytuację, ale także zbierają środki na ich wsparcie.

Kampanie społeczne mają ogromną moc mobilizacyjną. Dzięki nim możemy dotrzeć do szerokiego grona ludzi, którzy chętnie wesprą naszą inicjatywę. Współczesne media społecznościowe pozwalają nam dotrzeć do milionów osób na całym świecie, co daje nam ogromne możliwości zbierania funduszy na pomoc migrantom.

Jak zorganizować skuteczną kampanię społeczną na rzecz migrantów?

 1. Określ cel kampanii – musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć dzięki kampanii społecznej. Czy chcesz zebrać fundusze na pomoc migrantom, czy może chcesz zwrócić uwagę społeczeństwa na ich sytuację?
 2. Wybierz odpowiednie narzędzia – media społecznościowe, strony internetowe, plakaty, ulotki – wybierz te narzędzia, które najlepiej sprawdzą się w Twojej kampanii.
 3. Zaangażuj influencerów – współpraca z popularnymi osobami w mediach społecznościowych może znacząco zwiększyć zasięg Twojej kampanii.
 4. Organizuj eventy – koncerty, wystawy, happeningi – organizacja eventów może przyciągnąć uwagę mediów i przyciągnąć nowych darczyńców.

Kampanie społeczne na rzecz migrantów są niezwykle ważne w obecnych czasach. Dzięki nim możemy nie tylko zbierać środki na pomoc potrzebującym, ale także zmieniać społeczne nastawienie do migrantów. Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc – wystarczy chcieć i działać.

hashtagi: #migranci #kampaniespoleczne #wsparcie #darczyncy
słowa kluczowe: migranci, kampanie społeczne, wsparcie, darczyńcy
frazy kluczowe: kampanie społeczne na rzecz migrantów, zbieranie środków na wsparcie migrantów, pomoc dla migrantów


 

Wpływ kultury i religii na przemoc wobec migrantów

Wpływ kultury i religii na przemoc wobec migrantów

Migracja jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Miliony ludzi opuszczają swoje ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia, lepszych warunków pracy czy po prostu bezpieczeństwa. Niestety, często stają się oni ofiarami przemocy ze strony społeczeństw przyjmujących, co może być wynikiem różnic kulturowych i religijnych.

Kultura i religia mają ogromny wpływ na sposób, w jaki społeczeństwa traktują migrantów. W niektórych krajach, gdzie dominuje ksenofobia i nietolerancja, obcokrajowcy są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Często są oni narażeni na przemoc fizyczną, werbalną czy psychiczną.

Różnice kulturowe

Jednym z głównych czynników wpływających na przemoc wobec migrantów są różnice kulturowe. Społeczeństwa przyjmujące często nie rozumieją czy nie akceptują obcych zwyczajów, tradycji czy języka. To prowadzi do izolacji migrantów i ich marginalizacji, co z kolei może skutkować agresją ze strony miejscowej ludności.

Różnice religijne

Religia również odgrywa istotną rolę w kształtowaniu postaw wobec migrantów. W niektórych społeczeństwach religijnych obcokrajowcy są traktowani jako “niewierni” czy “heretycy”, co może prowadzić do aktów przemocy motywowanych religijnie. Niestety, często dochodzi do ataków na migrantów ze względu na ich wyznanie.

Podsumowanie

Wpływ kultury i religii na przemoc wobec migrantów jest niezaprzeczalny. Aby zmniejszyć przypadki agresji i dyskryminacji, konieczne jest edukowanie społeczeństw na temat różnorodności kulturowej i religijnej oraz promowanie tolerancji i akceptacji. Tylko wtedy będziemy mogli stworzyć bardziej otwarte i przyjazne społeczeństwa dla wszystkich.

#kultura #religia #migranci #przemoc #tolerancja

słowa kluczowe: kultura, religia, migranci, przemoc, tolerancja

frazy kluczowe: wpływ kultury na przemoc wobec migrantów, różnice religijne a przemoc wobec migrantów, edukacja społeczeństwa w kontekście migracji.


 

Rola edukacji seksualnej w zapobieganiu przemocy wobec migrantów

Migracja jest zjawiskiem, które od wieków towarzyszy ludzkości. Ludzie przemieszczają się z różnych powodów, takich jak poszukiwanie lepszych warunków życia, ucieczka przed wojną czy prześladowaniami. Niestety, migranci często stają się ofiarami przemocy, w tym także przemocy seksualnej. Dlatego ważne jest, aby edukacja seksualna odgrywała kluczową rolę w zapobieganiu przemocy wobec migrantów.

🔍 Dlaczego edukacja seksualna jest ważna?
Edukacja seksualna to nie tylko nauka anatomii czy metod antykoncepcji. To także nauka o szacunku do siebie i innych, o zgody i granicach. Dzięki edukacji seksualnej migranci mogą lepiej zrozumieć swoje prawa i nauczyć się bronić się przed przemocą. Ponadto, edukacja seksualna może pomóc w budowaniu zdrowych relacji i eliminowaniu stereotypów dotyczących płci czy orientacji seksualnej.

🛡️ Jak edukacja seksualna może zapobiegać przemocy wobec migrantów?
Poprzez edukację seksualną migranci mogą dowiedzieć się, jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze przemocy, jak szukać pomocy i jak chronić się przed agresorem. Ponadto, edukacja seksualna może pomóc w budowaniu świadomości społecznej na temat przemocy seksualnej i dyskryminacji, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia przemocy wobec migrantów.

📚 Jak wprowadzić edukację seksualną dla migrantów?
Ważne jest, aby edukacja seksualna była dostępna dla wszystkich migrantów, niezależnie od ich statusu prawnego czy kulturowego. Może to być realizowane poprzez warsztaty, szkolenia czy kampanie informacyjne. Ważne jest także, aby edukacja seksualna była prowadzona w sposób dostosowany do potrzeb migrantów, uwzględniając ich język, kulturę i doświadczenia migracyjne.

🌍 Podsumowanie
Edukacja seksualna odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu przemocy wobec migrantów. Dzięki niej migranci mogą lepiej zrozumieć swoje prawa, nauczyć się bronić przed przemocą i budować zdrowe relacje. Ważne jest, aby edukacja seksualna była dostępna dla wszystkich migrantów i prowadzona w sposób dostosowany do ich potrzeb.

hashtagi: #edukacjaseksualna #przemocwobecmigrantów #zapobieganieprzemocy

słowa kluczowe: migranci, edukacja seksualna, przemoc, zapobieganie, świadomość społeczna

Frazy kluczowe: znaczenie edukacji seksualnej dla migrantów, jak wprowadzić edukację seksualną dla migrantów.


 

Wsparcie dla migrantów zależnych od substancji psychoaktywnych doświadczających przemocy

Migranci zależni od substancji psychoaktywnych, którzy doświadczają przemocy, często znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Brak stabilizacji, wsparcia społecznego i odpowiedniej opieki zdrowotnej sprawiają, że ich sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i pomoc w tak trudnym czasie.

W jaki sposób można wesprzeć migrantów zależnych od substancji psychoaktywnych doświadczających przemocy?

1. Wsparcie psychologiczne – Migranci zależni od substancji psychoaktywnych często potrzebują wsparcia psychologicznego, aby poradzić sobie z traumą związaną z doświadczaną przemocą.

2. Opieka medyczna – Ważne jest, aby zapewnić migrantom zależnym od substancji psychoaktywnych odpowiednią opiekę medyczną, która pomoże im w procesie rekonwalescencji.

3. Wsparcie społeczne – Migranci zależni od substancji psychoaktywnych często potrzebują wsparcia społecznego, aby poczuć się akceptowani i zrozumiani przez innych.

4. Edukacja i szkolenia – Ważne jest, aby zapewnić migrantom zależnym od substancji psychoaktywnych odpowiednie edukację i szkolenia, które pomogą im w znalezieniu pracy i stabilizacji życiowej.

5. Programy terapeutyczne – Programy terapeutyczne mogą być bardzo pomocne dla migrantów zależnych od substancji psychoaktywnych, którzy doświadczyli przemocy, pomagając im w procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia.

Podsumowanie

jest niezwykle ważne, aby pomóc im w procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia. Dlatego należy zapewnić im odpowiednie wsparcie psychologiczne, opiekę medyczną, wsparcie społeczne, edukację i szkolenia oraz programy terapeutyczne, które pomogą im w znalezieniu stabilizacji i lepszej jakości życia.

#migranci, #substancje psychoaktywne, #przemoc, #wsparcie, #opieka medyczna, #terapia, #rekonwalescencja, #integracja społeczna

frazy kluczowe:
– wsparcie dla migrantów zależnych od substancji psychoaktywnych
– pomoc dla migrantów doświadczających przemocy
– opieka psychologiczna dla migrantów zależnych od substancji psychoaktywnych

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna