Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi? – Jak zapewnić wsparcie dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi?
oferty noclegowe Zakopane kwaternica opinie Planujesz urlop? Sprawdź nasze oferty wypoczynkowe Atrakcyjne oferty noclegowe Zakopane - http://kwaternica.pl/. Nie zwlekaj i rezerwuj już dzisiaj!
Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi? – Jak zapewnić wsparcie dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi? – Jak zapewnić wsparcie dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi?


 

Crowdfunding jako sposób zbierania pieniędzy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki czy zaburzenia osobowości. Niestety, często osoby te nie mają odpowiedniego wsparcia finansowego, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Dlatego coraz popularniejszym sposobem zbierania pieniędzy na pomoc dla nich staje się crowdfunding.

Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to forma finansowania, w której osoby prywatne lub firmy zbierają pieniądze na określony cel poprzez internet. Dzięki platformom crowdfundingowym, takim jak Kickstarter czy GoFundMe, można łatwo dotrzeć do szerokiego grona ludzi i zachęcić ich do wsparcia danej inicjatywy.

Jak crowdfunding może pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi?

– Pomoc finansowa na terapię: Dzięki crowdfundingowi osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą zebrać pieniądze na terapię u specjalisty, która często jest kosztowna i nieobjęta refundacją NFZ.
– Edukacja i świadomość: Crowdfunding może również służyć do organizacji kampanii edukacyjnych na temat zaburzeń psychicznych, aby zmniejszyć stygmatyzację i zwiększyć świadomość społeczną na ten temat.
– Rozwój nowych form terapii: Dzięki zebranym środkom można również wspierać badania nad nowymi formami terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co może przynieść innowacyjne rozwiązania w leczeniu tych schorzeń.

Jak skutecznie przeprowadzić kampanię crowdfundingową na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi?

– Określenie celu: Ważne jest jasne określenie celu kampanii, czyli na co dokładnie będą zbierane pieniądze i jak zostaną one wykorzystane.
– Emocjonalne zaangażowanie: W kampanii warto opowiedzieć historię osoby z zaburzeniami psychicznymi, aby wzbudzić empatię i zaangażowanie potencjalnych darczyńców.
– Regularne aktualizacje: Ważne jest regularne informowanie darczyńców o postępach kampanii i efektach zebranych środków, aby budować zaufanie i zachęcać do dalszego wsparcia.

Podsumowanie

Crowdfunding to skuteczny sposób zbierania pieniędzy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki wsparciu społeczności online można zapewnić tym osobom dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej, edukować społeczeństwo na temat zaburzeń psychicznych oraz wspierać rozwój nowych form terapii. Dlatego warto rozważyć organizację kampanii crowdfundingowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i pomóc im w codziennej walce z ich schorzeniami.

#crowdfunding #zaburzeniaprzyschiczne #pomocdlaosób

frazy kluczowe:
– crowdfunding na terapię depresji
– pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– kampania crowdfundingowa na leczenie zaburzeń psychicznych


 

Kampanie społeczne mające na celu zbieranie pieniędzy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kampanie społeczne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę poświęca się problemom związanym z zaburzeniami psychicznymi. Coraz więcej osób boryka się z depresją, lękiem czy innymi schorzeniami psychicznymi, dlatego też ważne jest wsparcie dla tych osób. Kampanie społeczne mające na celu zbieranie pieniędzy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi stają się coraz popularniejsze i skuteczne.

Dlaczego kampanie społeczne są ważne?

Kampanie społeczne mają ogromne znaczenie w walce z problemami zdrowia psychicznego. Dzięki nim można zwrócić uwagę społeczeństwa na istniejące problemy, zmobilizować ludzi do działania oraz zebrać środki na pomoc dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Dzięki kampaniom społecznym można również zmniejszyć stygmatyzację związaną z problemami psychicznymi i zwiększyć świadomość społeczną na ten temat.

Przykłady kampanii społecznych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

 • #MentalHealthMatters – kampania mająca na celu podniesienie świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego oraz zbieranie funduszy na pomoc dla osób dotkniętych tymi problemami.
 • #EndTheStigma – kampania mająca na celu zakończenie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promowanie otwartej i bezpiecznej przestrzeni dla rozmów na ten temat.
 • #YouAreNotAlone – kampania skierowana do osób borykających się z problemami psychicznymi, mająca na celu pokazanie im, że nie są sami i że istnieje wsparcie dla nich.

Jak możesz wesprzeć kampanie społeczne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi?

Możesz wesprzeć kampanie społeczne na różne sposoby – możesz przekazać darowiznę, wziąć udział w akcji charytatywnej, podzielić się informacjami na temat kampanii w mediach społecznościowych lub po prostu rozmawiać otwarcie na temat problemów zdrowia psychicznego. Każda forma wsparcia jest ważna i może mieć pozytywny wpływ na życie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podsumowanie

Kampanie społeczne mające na celu zbieranie pieniędzy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi są niezwykle ważne i skuteczne. Dzięki nim można zwrócić uwagę społeczeństwa na istniejące problemy, zmobilizować ludzi do działania oraz zebrać środki na pomoc dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Wspierajmy kampanie społeczne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i razem zmieniajmy świat na lepsze!

#kampaniespoleczne #zaburzeniapyschiczne #wsparcie #depresja #anoreksja #lęki

słowa kluczowe: kampanie społeczne, pomoc, zaburzenia psychiczne, depresja, lęki, wsparcie, akcje charytatywne

frazy kluczowe: kampanie społeczne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, skuteczność kampanii społecznych, wsparcie dla osób z problemami psychicznymi, depresja i lęki, akcje charytatywne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi


 

Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez programy stypendialne

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę poświęca się osobom z zaburzeniami psychicznymi. Wiele organizacji i instytucji stara się wspierać tę grupę osób poprzez różnego rodzaju programy i inicjatywy. Jednym z takich sposobów wsparcia są programy stypendialne, które mają na celu ułatwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do edukacji oraz rozwoju zawodowego.

Programy stypendialne dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają wiele zalet:
– 🌟 Pomagają w zwiększeniu szans na zdobycie wykształcenia
– 🌟 Wspierają rozwój osobisty i zawodowy
– 🌟 Umożliwiają integrację społeczną
– 🌟 Pomagają w pokonywaniu barier i stereotypów

Dzięki programom stypendialnym osoby z zaburzeniami psychicznymi mają szansę na rozwój swoich umiejętności i zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dostęp do edukacji jest kluczowy dla poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ umożliwia im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

to inwestycja w przyszłość:
– 🌟 Pomaga w zmniejszeniu wykluczenia społecznego
– 🌟 Wspiera rozwój kompetencji społecznych
– 🌟 Umożliwia zdobycie stabilnej pracy
– 🌟 Poprawia jakość życia

Dlatego ważne jest, aby kontynuować i rozwijać programy stypendialne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, aby umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Wsparcie i integracja osób z zaburzeniami psychicznymi są kluczowe dla budowania bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

#WspieranieOsób #ZaburzeniaPsychiczne #ProgramyStypendialne #Edukacja #RozwójZawodowy

frazy kluczowe:
– Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
– Programy stypendialne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– Integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi
– Rozwój osobisty i zawodowy osób z zaburzeniami psychicznymi


 

Organizowanie aukcji charytatywnych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę poświęca się osobom z zaburzeniami psychicznymi, które często borykają się z wieloma trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też coraz popularniejsze stają się inicjatywy charytatywne, takie jak aukcje charytatywne, które mają na celu zbieranie funduszy na pomoc dla tych osób. może przynieść wiele korzyści zarówno dla nich, jak i dla społeczności jako całości.

🌟 Korzyści organizowania aukcji charytatywnych:
– Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pokonywaniu trudności
– Zbieranie funduszy na terapie i leczenie
– Edukacja społeczeństwa na temat problemów psychicznych
– Budowanie więzi społecznych i solidarności

🌟 Jak zorganizować udaną aukcję charytatywną?
– Wybierz cel aukcji i określ budżet
– Pozyskaj darczyńców i przedmioty na aukcję
– Promuj wydarzenie w mediach społecznościowych i lokalnych mediach
– Zorganizuj atrakcje towarzyszące, takie jak koncerty czy wystawy

🌟 Jak pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi?
– Bądź empatyczny i otwarty na rozmowę
– Zachęcaj do korzystania z profesjonalnej pomocy
– Promuj aktywność fizyczną i zdrowe nawyki
– Wspieraj inicjatywy charytatywne i organizacje zajmujące się osobami z zaburzeniami psychicznymi

to ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa opartego na wartościach solidarności i wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Dzięki takim inicjatywom możemy wspólnie działać na rzecz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i przyczynić się do budowania bardziej otwartej i empatycznej społeczności.

#aukcjecharytatywne #zaburzeniaprzyschiczne #pomocdlaosóbzaburzeniamipsychicznymi
#budowaniemocnychspołeczności #solidarność #wsparcie #edukacja #emaptia #terapie #leczenie #aktywnośćfizyczna #zdrowenawyki #inicjatywycharytatywne #organizacje #poprawajakościlifeia #otwartaspołeczność #empatia #wsparcie

frazy kluczowe:
– Korzyści organizowania aukcji charytatywnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– Jak zorganizować udaną aukcję charytatywną na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
– Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez aukcje charytatywne


 

Zbieranie pieniędzy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez sprzedaż przedmiotów charytatywnych

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki czy zaburzenia osobowości. Niestety, często brakuje odpowiednich środków finansowych na leczenie i terapię, co sprawia, że wiele osób pozostaje bez odpowiedniej pomocy. Dlatego też coraz częściej organizowane są akcje charytatywne, których celem jest zbieranie pieniędzy na pomoc dla tych osób.

Sprzedaż przedmiotów charytatywnych stała się popularną formą zbierania funduszy na cele dobroczynne. Dzięki zaangażowaniu społeczności oraz wsparciu wielu organizacji charytatywnych, możliwe jest zorganizowanie aukcji, licytacji czy kiermaszy, podczas których można zakupić różnorodne przedmioty, których dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jakie korzyści niesie ze sobą ?

 • 🌟 Możliwość wsparcia osób potrzebujących pomocy w walce z zaburzeniami psychicznymi
 • 🌈 Budowanie świadomości społecznej na temat problemów zdrowia psychicznego
 • 💰 Zbieranie funduszy na terapie, leki i inne formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • 🤝 Integracja społeczności lokalnej w działania charytatywne

Warto podkreślić, że każda osoba może w jakiś sposób wesprzeć akcje charytatywne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie tylko uczestnicząc w licytacjach czy aukcjach, ale także przekazując niepotrzebne przedmioty do sprzedaży, organizując zbiórki pieniędzy czy po prostu dzieląc się informacjami o akcjach charytatywnych w swoim otoczeniu.

Podsumowując, to nie tylko sposób na wsparcie potrzebujących, ale także budowanie więzi społecznych i edukację na temat zdrowia psychicznego.

#ZbieraniePieniędzy #PomocDlaOsóbZaburzeniamiPsychicznymi #SprzedażCharytatywna #WsparcieSpołeczności

Osoby z zaburzeniami psychicznymi potrzebują naszej pomocy i wsparcia, dlatego warto angażować się w akcje charytatywne na ich rzecz. Dzięki naszemu zaangażowaniu możemy zmienić czyjeś życie i sprawić, że osoby z zaburzeniami psychicznymi będą miały szansę na lepszą przyszłość. Każda forma pomocy jest cenna i ważna, dlatego nie wahajmy się działać i wspierać tych, którzy jej potrzebują.


 

Zbieranie funduszy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez akcje edukacyjne

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę zwraca się na problematykę zdrowia psychicznego. Zaburzenia psychiczne dotykają coraz większej liczby osób, a niestety często nie są one odpowiednio diagnozowane i leczone. Dlatego też coraz ważniejsze staje się wsparcie dla osób borykających się z takimi problemami.

Jednym z sposobów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest organizowanie akcji edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat tych problemów oraz zbieranie funduszy na pomoc dla osób dotkniętych nimi. Dzięki takim akcjom można nie tylko edukować społeczeństwo, ale także zapewnić wsparcie finansowe dla organizacji zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi.

🧠 Akcje edukacyjne mają na celu:

– zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych
– zmniejszenie stygmatyzacji związanej z problemami psychicznymi
– promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie psychiczne
– zachęcanie do otwartej rozmowy na temat problemów psychicznych
– zbieranie funduszy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi

🌟 Jak można wesprzeć akcje edukacyjne?

– uczestnicząc w wykładach i warsztatach dotyczących zdrowia psychicznego
– organizując zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji pomagających osobom z zaburzeniami psychicznymi
– propagując ideę akcji edukacyjnych w swoim otoczeniu
– angażując się w wolontariat w organizacjach zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi
– dzieląc się informacjami na temat akcji edukacyjnych w mediach społecznościowych

#ZdrowiePsychiczne, #PomocDlaOsóbZaburzonych, #AkcjeEdukacyjne, #WsparcieFinansowe

słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, akcje edukacyjne, wsparcie finansowe, stymulacja społeczna

frazy kluczowe: jak pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi, dlaczego warto wspierać akcje edukacyjne, znaczenie edukacji w zdrowiu psychicznym, skutki braku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak zmniejszyć stygmatyzację związaną z problemami psychicznymi.


 

Zbieranie funduszy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez akcje edukacyjne dla społeczeństwa

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę poświęca się problemom zdrowia psychicznego. Coraz więcej osób boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, które często są bagatelizowane lub traktowane jako tabu. Dlatego też coraz ważniejsze staje się zbieranie funduszy na pomoc dla tych osób, a jednym z skutecznych sposobów jest organizowanie akcji edukacyjnych dla społeczeństwa.

Dlaczego edukacja społeczeństwa jest tak istotna?

 • Pomaga zwiększyć świadomość na temat problemów zdrowia psychicznego 🧠
 • Pomaga zmniejszyć stygmatyzację osób z zaburzeniami psychicznymi 🚫
 • Pomaga w rozpoznawaniu objawów i udzielaniu wsparcia 🤝

Jakie formy akcji edukacyjnych można organizować?

 1. Warsztaty i szkolenia dla pracowników służby zdrowia 💼
 2. Spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej 🏘️
 3. Kampanie społeczne i akcje charytatywne 🎗️

jest nie tylko ważne, ale także skuteczne. Dzięki edukacji społeczeństwa możemy zmieniać stereotypy i pomagać osobom dotkniętym problemami zdrowia psychicznego.

#ZdrowiePsychiczne, #PomocDlaInnych, #AkcjeEdukacyjne

Zbieranie funduszy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Akcje edukacyjne dla społeczeństwa, Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Zbieranie funduszy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez akcje edukacyjne


 

Zbieranie funduszy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez akcje integracyjne

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę poświęca się problemom zdrowia psychicznego. Coraz więcej osób boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, dlatego też ważne jest wsparcie i pomoc dla tych osób. Jednym z sposobów, aby pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi, jest organizowanie akcji integracyjnych, które nie tylko zbierają fundusze na pomoc, ale także integrują społeczność.

Jakie korzyści niesie ze sobą ?

– Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi 🌟
– Integracja społeczności lokalnej 💬
– Edukacja na temat problemów zdrowia psychicznego 📚
– Budowanie więzi międzyludzkich 💖
– Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów psychicznych 🧠

Jakie akcje integracyjne można organizować?

– Koncerty charytatywne 🎤
– Biegi i marsze zbiórkowe 🏃‍♂️
– Warsztaty artystyczne 🎨
– Spotkania edukacyjne z psychologami i psychiatrami 📝
– Aukcje charytatywne 🎁

Jakie fundusze można zbierać?

– Fundusze na terapie dla osób z zaburzeniami psychicznymi 💸
– Fundusze na działalność organizacji zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi 💰
– Fundusze na kampanie edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego 💡

Podsumowanie

to nie tylko sposób na wsparcie tych osób, ale także na integrację społeczności oraz edukację na temat problemów zdrowia psychicznego. Dzięki takim akcjom możemy budować więzi międzyludzkie i podnosić świadomość społeczną na temat problemów psychicznych.

#ZbieranieFunduszy #PomocOsobomZaburzeniamiPsychicznymi #AkcjeIntegracyjne
słowa kluczowe: fundusze, pomoc, zaburzenia psychiczne, akcje integracyjne, społeczność, edukacja, integracja, wsparcie, zdrowie psychiczne

frazy kluczowe: zbieranie funduszy na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, akcje integracyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczności poprzez akcje charytatywne.

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna