Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do opieki nad osobami niepełnosprawnymi? – Jak zapewnić wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych?
Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do opieki nad osobami niepełnosprawnymi? – Jak zapewnić wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do opieki nad osobami niepełnosprawnymi? – Jak zapewnić wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych?


 

Organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych

Organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych

Organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często borykają się z wieloma trudnościami, zarówno fizycznymi, jak i finansowymi. Dlatego tak ważne jest organizowanie zbiórek pieniędzy na ich rzecz, aby mogli otrzymać wsparcie niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Zbiórki pieniędzy mogą być organizowane na wiele różnych sposobów. Może to być zbiórka publiczna, aukcja charytatywna, koncert benefisowy, bieg charytatywny czy zbiórka online. Ważne jest, aby informować ludzi o celu zbiórki i zachęcać ich do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.

Rodzaje zbiórek pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Zbiórki publiczne
 • Aukcje charytatywne
 • Koncerty benefisowe
 • Biegi charytatywne
 • Zbiórki online

Organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych wymaga zaangażowania wielu osób. Wspólnymi siłami możemy zmienić życie tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Dlatego warto angażować się w tego typu inicjatywy i pomagać potrzebującym.

Zbiórki pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych mogą przynieść wiele pozytywnych efektów. Dzięki nim osoby niepełnosprawne mogą otrzymać niezbędne środki do rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy do pokrycia kosztów leczenia. Dzięki naszej pomocy mogą one odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości.

Podsumowanie

Organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych to szlachetna inicjatywa, która może zmienić czyjeś życie. Dlatego warto angażować się w tego typu działania i pomagać potrzebującym. Każda złotówka, którą przekazujemy, może sprawić, że czyjeś życie stanie się lepsze.

#zbiórki #pieniądze #niepełnosprawni #wsparcie #inicjatywa #pomoc #rehabilitacja #sprzęt medyczny #leczenie #wiara #szlachetna inicjatywa

Długie ogony: organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych, wsparcie osób niepełnosprawnych, pomoc dla niepełnosprawnych, zbiórki charytatywne dla niepełnosprawnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.


 

Wsparcie ze strony instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych

Wsparcie ze strony instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne stanowią istotną część społeczeństwa, które wymaga szczególnej troski i wsparcia. Dlatego też instytucje publiczne mają obowiązek zapewnić im odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Wsparcie to może przybierać różne formy, począwszy od dostosowania infrastruktury publicznej, poprzez pomoc finansową, aż po specjalistyczne usługi i programy edukacyjne.

W jaki sposób instytucje publiczne mogą wspierać osoby niepełnosprawne?

 • Dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Finansowanie specjalistycznych terapii i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Tworzenie programów edukacyjnych i szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Udzielanie dotacji i grantów osobom niepełnosprawnym w celu ułatwienia im startu w życiu zawodowym.
 • Organizowanie kampanii społecznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych.

słowa kluczowe: wsparcie, niepełnosprawni, instytucje publiczne, dostosowanie, rehabilitacja, edukacja, dotacje, kampanie społeczne.

frazy kluczowe: pomoc dla osób niepełnosprawnych, wsparcie instytucji publicznych dla niepełnosprawnych, dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

#wsparcie #niepełnosprawni #instytucje publiczne #dostosowanie #rehabilitacja #edukacja #dotacje #kampanie społeczne
Osoby niepełnosprawne zasługują na pełne wsparcie ze strony instytucji publicznych, które powinny działać na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dostosowanie infrastruktury publicznej, finansowanie specjalistycznych terapii, organizowanie programów edukacyjnych – to tylko niektóre z działań, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie ze strony instytucji publicznych jest niezbędne dla zapewnienia równych szans i godnego życia wszystkim obywatelom, niezależnie od ich zdolności czy ograniczeń.


 

Działania społeczności lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne stanowią istotną część społeczeństwa, które często boryka się z różnego rodzaju wyzwaniami i trudnościami. Dlatego też ważne jest, aby społeczność lokalna angażowała się w działania mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Istnieje wiele sposobów, w jakie społeczność lokalna może pomóc osobom niepełnosprawnym, a poniżej przedstawiam kilka z nich.

1. Tworzenie dostępności architektonicznej
Jednym z kluczowych działań, które społeczność lokalna może podjąć na rzecz osób niepełnosprawnych, jest tworzenie dostępności architektonicznej. Oznacza to zapewnienie odpowiednich udogodnień, takich jak windy, podjazdy czy specjalne miejsca parkingowe, które umożliwią osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się w przestrzeni publicznej.

2. Organizowanie warsztatów i szkoleń
Społeczność lokalna może również organizować warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych, które pomogą im rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kwalifikacje. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą miały większe szanse na znalezienie pracy i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

3. Wspieranie integracji społecznej
Kolejnym istotnym działaniem jest wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Społeczność lokalna może organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe czy edukacyjne, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich niepełnosprawności. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość nawiązania nowych znajomości i uczestnictwa w życiu społecznym.

4. Promowanie świadomości społecznej
Ważne jest również promowanie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych. Społeczność lokalna może organizować kampanie informacyjne, spotkania czy dyskusje, które pomogą zwiększyć świadomość społeczną na temat potrzeb i wyzwań osób niepełnosprawnych. Dzięki temu społeczność lokalna będzie bardziej otwarta i przyjazna dla wszystkich jej mieszkańców.

Podsumowanie
są niezwykle istotne dla poprawy jakości życia tych osób. Poprzez tworzenie dostępności architektonicznej, organizowanie warsztatów i szkoleń, wspieranie integracji społecznej oraz promowanie świadomości społecznej społeczność lokalna może znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i stworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa.

#społecznośćlokalna #osobyniepełnosprawne #integracjaspołeczna #dostępnośćarchitektoniczna #świadomośćspołeczna
#poprawajakościlife #wspieranieosóbniepełnosprawnych #inkluzywne społeczeństwo


 

Inicjatywy społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często borykają się z wieloma trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też coraz więcej organizacji społecznych podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia tych osób. Działania te obejmują szeroki zakres działań, począwszy od edukacji i integracji społecznej, poprzez wsparcie finansowe, aż po dostępność infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jedną z najważniejszych inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych jest program “Aktywni Razem”. Program ten skupia się na integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz warsztatów edukacyjnych. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, nawiązywania nowych znajomości oraz uczestniczenia w życiu społecznym.

Kolejną ważną inicjatywą społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych jest projekt “Barierka Zero”. Projekt ten ma na celu eliminację architektonicznych i komunikacyjnych barier dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niemu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy też korzystające z innych form wsparcia mają łatwiejszy dostęp do miejsc publicznych, instytucji czy też środków transportu.

  Ponadto, istnieją również inicjatywy społeczne skupiające się na wsparciu finansowym dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki nim osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość ubiegania się o dotacje, stypendia czy też inne formy wsparcia finansowego, które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.

  Warto podkreślić, że odgrywają kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa opartego na zasadach równości i solidarności.

Dzięki nim osoby niepełnosprawne mają szansę na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym oraz realizację swoich marzeń i celów.

hashtagi: #inicjatywyspołeczne #osobyniepełnosprawne #integracja #barieryarchitektoniczne
słowa kluczowe: inicjatywy społeczne, osoby niepełnosprawne, integracja społeczna, wsparcie finansowe, bariery architektoniczne
Frazy kluczowe: integracja społeczna osób niepełnosprawnych, wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, eliminacja barier architektonicznych, programy integracyjne dla osób niepełnosprawnych.


 

Wsparcie technologiczne dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często napotykają na wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie technologiczne, które ułatwi im życie i umożliwi samodzielność. Dzięki nowoczesnym technologiom osoby niepełnosprawne mogą znacznie łatwiej poruszać się w świecie cyfrowym i społecznym.

Technologie wspomagające dla osób niepełnosprawnych

Istnieje wiele różnych technologii, które mogą być pomocne dla osób niepełnosprawnych. Jednym z przykładów są specjalne programy komputerowe, które umożliwiają korzystanie z komputera osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki nim osoby niewidome mogą korzystać z komputera za pomocą czytników ekranowych, a osoby niedowidzące mogą zwiększyć rozmiar czcionki lub zmienić kolory na ekranie.

Technologie mobilne dla osób niepełnosprawnych

Coraz większą popularnością cieszą się także technologie mobilne, które oferują wiele funkcji wspomagających dla osób niepełnosprawnych. Aplikacje mobilne mogą pomóc osobom niewidomym czy niedowidzącym w poruszaniu się po mieście, czytaniu tekstu czy komunikowaniu się z innymi. Dzięki nim osoby niepełnosprawne mogą być bardziej samodzielne i niezależne.

 • Specjalne klawiatury i myszki dla osób z niepełnosprawnościami
 • Programy do rozpoznawania mowy dla osób z zaburzeniami mowy
 • Technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami ruchu

 1. Wykorzystanie technologii w terapii osób niepełnosprawnych
 2. Możliwości rozwoju technologicznego dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Wsparcie społeczności online dla osób niepełnosprawnych

hashtagi: #wsparcietechnologiczne #osobyniepełnosprawne #technologiamobilne
słowa kluczowe: wsparcie, technologia, niepełnosprawni, mobilne, programy
frazy kluczowe: technologie wspomagające dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z komputera dla osób z niepełnosprawnościami, aplikacje mobilne dla osób niewidomych.


 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności fizycznej

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności fizycznej

Osoby niepełnosprawne często napotykają na trudności w wykonywaniu aktywności fizycznej. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach sportowych.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych może przybierać różne formy:

 • indywidualne zajęcia z trenerem specjalizującym się w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • grupowe zajęcia, które są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników
 • specjalistyczny sprzęt sportowy, który ułatwia wykonywanie aktywności fizycznej
 • programy rehabilitacyjne, które mają na celu poprawę kondycji fizycznej i sprawności ruchowej

Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie osób niepełnosprawnych. Regularne ćwiczenia mogą poprawić kondycję fizyczną, zwiększyć siłę mięśniową oraz poprawić koordynację ruchową. Ponadto, aktywność fizyczna może przyczynić się do poprawy samopoczucia psychicznego i emocjonalnego.

Warto również podkreślić, że aktywność fizyczna może być doskonałą formą integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dzięki udziałowi w różnego rodzaju zajęciach sportowych, osoby niepełnosprawne mają możliwość nawiązania nowych znajomości, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz budowania poczucia przynależności do grupy.

Podsumowując, wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności fizycznej jest niezwykle istotne dla ich zdrowia i samopoczucia. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i możliwościom uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach sportowych, osoby niepełnosprawne mogą cieszyć się aktywnym trybem życia oraz korzystać z licznych korzyści zdrowotnych i społecznych.

#wsparcie #osoby niepełnosprawne #aktywność fizyczna #integracja społeczna #zdrowie

frazy kluczowe:
– wsparcie dla osób niepełnosprawnych w sporcie
– korzyści aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych
– integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez sport


 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowego stylu życia

Osoby niepełnosprawne często borykają się z wieloma trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, w tym także w dbaniu o swoje zdrowie i kondycję. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie w zakresie zdrowego stylu życia, który może przyczynić się do poprawy ich samopoczucia i jakości życia.

Jakie formy wsparcia mogą być pomocne dla osób niepełnosprawnych w promowaniu zdrowego stylu życia?

1. Specjalistyczne poradnictwo zdrowotne – osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z porad specjalistów, którzy pomogą im dostosować swoją dietę i aktywność fizyczną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

2. Wsparcie psychologiczne – często osoby niepełnosprawne doświadczają trudności emocjonalnych związanych z ich stanem zdrowia, dlatego ważne jest, aby zapewnić im wsparcie psychologiczne, które pomoże im radzić sobie ze stresem i depresją.

3. Specjalistyczne zajęcia sportowe – istnieją specjalne zajęcia sportowe dedykowane osobom niepełnosprawnym, które pozwalają im aktywnie spędzać czas i poprawiać swoją kondycję fizyczną.

4. Wsparcie w zakresie dostępu do zdrowej żywności – osoby niepełnosprawne mogą mieć trudności z dostępem do zdrowej żywności, dlatego ważne jest, aby zapewnić im wsparcie w zakresie planowania posiłków i zakupu odpowiednich produktów.

5. Programy edukacyjne – organizowanie programów edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia dedykowanych osobom niepełnosprawnym może pomóc im zrozumieć, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie i jakie korzyści może przynieść zmiana nawyków.

Podsumowanie

jest niezwykle istotne, aby pomóc im poprawić swoje samopoczucie i jakość życia. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im specjalistyczne poradnictwo zdrowotne, wsparcie psychologiczne, specjalistyczne zajęcia sportowe, wsparcie w zakresie dostępu do zdrowej żywności oraz programy edukacyjne. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą miały większe szanse na prowadzenie zdrowego i aktywnego życia.

#wsparcie #osoby niepełnosprawne #zdrowy styl życia #wsparcie psychologiczne #specjalistyczne poradnictwo zdrowotne #programy edukacyjne #dostęp do zdrowej żywności #zajęcia sportowe, #trudności emocjonalne #aktywność fizyczna #samopoczucie #jakość życia.


 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do sportu

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do sportu

Sport jest niezwykle ważny dla zdrowia i samopoczucia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest osobą pełnosprawną czy niepełnosprawną. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, aby mogły również cieszyć się aktywnością fizyczną i korzyściami, jakie niesie za sobą regularne uprawianie sportu.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do sportu może przybierać różne formy. Jedną z nich jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sportowej, dostosowanej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Oznacza to między innymi budowę specjalistycznych obiektów sportowych, wyposażonych w udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy też posiadających inne ograniczenia ruchowe.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do sportu może również polegać na organizacji specjalistycznych zajęć sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą znaleźć odpowiednią formę aktywności fizycznej, która będzie dostosowana do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do sportu może również obejmować pomoc finansową, np. w postaci dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego czy też pokrycia kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogą aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych i rozwijać swoje umiejętności oraz pasje.

 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sportowej
 • organizacja specjalistycznych zajęć sportowych
 • pomoc finansowa

 1. sport dla osób niepełnosprawnych
 2. wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
 3. aktywność fizyczna dla osób niepełnosprawnych

#sportdlaniepełnosprawnych, #wsparcieosóbniepełnosprawnych, #aktywnośćfizycznadlaniepełnosprawnych

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

3 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna