Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego? – Jak poprawić zdrowie układu odpornościowego i zwalczać choroby immunologiczne?
Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego? – Jak poprawić zdrowie układu odpornościowego i zwalczać choroby immunologiczne?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego? – Jak poprawić zdrowie układu odpornościowego i zwalczać choroby immunologiczne?


 

Metody finansowania badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego

Metody finansowania badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego

Metody finansowania badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego

Badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego są niezwykle ważne dla poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na schorzenia tego typu. Jednakże prowadzenie tego rodzaju badań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest znalezienie odpowiednich metod finansowania.

Istnieje kilka głównych metod finansowania badań nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego:

 1. Granty badawcze – jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania badań naukowych są granty przyznawane przez różnego rodzaju instytucje, takie jak fundacje, agencje rządowe czy organizacje non-profit.
 2. Współpraca z firmami farmaceutycznymi – często badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego są finansowane przez firmy farmaceutyczne, które widzą potencjał w opracowaniu nowych leków czy terapii.
 3. Dotacje UE – Unia Europejska również oferuje wsparcie finansowe dla badań naukowych, w tym tych związanych z immunologią. Programy takie jak Horizon 2020 mogą być cennym źródłem finansowania.
 4. Współfinansowanie przez instytucje akademickie – często badania nad nowymi metodami leczenia chorób układu immunologicznego są finansowane przez uczelnie i instytucje badawcze, które widzą wartość w prowadzeniu tego rodzaju badań.

Wybór odpowiedniej metody finansowania badań zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonych badań, dostępność środków finansowych oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi.

hashtagi: #badania #immunologia #leczenie #finansowanie

słowa kluczowe: badania, immunologia, leczenie, finansowanie

frazy kluczowe: nowe metody leczenia chorób układu immunologicznego, granty badawcze, współpraca z firmami farmaceutycznymi, dotacje UE, współfinansowanie przez instytucje akademickie


 

Partnerstwa publiczno-prywatne w finansowaniu badań nad chorobami immunologicznymi

Choroby immunologiczne stanowią poważny problem zdrowotny, dotykający coraz większą liczbę ludzi na całym świecie. Dlatego też istnieje pilna potrzeba prowadzenia badań nad nimi, aby znaleźć skuteczne metody diagnostyki, leczenia i zapobiegania. Jednym z sposobów wsparcia finansowego dla takich badań są partnerstwa publiczno-prywatne, które mogą przynieść wiele korzyści zarówno dla naukowców, jak i dla firm farmaceutycznych.

Partnerstwa publiczno-prywatne to inicjatywy, w ramach których sektor publiczny współpracuje z sektorem prywatnym w celu realizacji konkretnego projektu badawczego. W przypadku badań nad chorobami immunologicznymi, takie partnerstwa mogą przyczynić się do szybszego postępu w dziedzinie medycyny, poprzez dzielenie się zasobami finansowymi, wiedzą i doświadczeniem.

Jedną z korzyści wynikających z partnerstw publiczno-prywatnych jest zwiększenie efektywności badań. Dzięki współpracy między różnymi sektorami, możliwe jest lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i uniknięcie dublowania prac badawczych. Ponadto, partnerstwa te mogą przyspieszyć proces transferu technologii z laboratoriów naukowych do praktyki klinicznej, co ma kluczowe znaczenie dla pacjentów cierpiących na choroby immunologiczne.

Finansowanie badań nad chorobami immunologicznymi jest często bardzo kosztowne, dlatego partnerstwa publiczno-prywatne mogą stanowić skuteczny sposób pozyskania środków na tego typu projekty. Dzięki zaangażowaniu zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, możliwe jest zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania, co może przyspieszyć odkrycie nowych terapii i leków.

Warto również podkreślić, że partnerstwa publiczno-prywatne mogą przyczynić się do zwiększenia transparentności i odpowiedzialności w procesie prowadzenia badań nad chorobami immunologicznymi. Dzięki współpracy między różnymi podmiotami, możliwe jest lepsze monitorowanie postępów w badaniach oraz ocena ich skuteczności i bezpieczeństwa.

Podsumowując, partnerstwa publiczno-prywatne stanowią skuteczny sposób finansowania badań nad chorobami immunologicznymi, który może przynieść wiele korzyści zarówno dla naukowców, jak i dla pacjentów. Dzięki współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, możliwe jest przyspieszenie postępu w dziedzinie medycyny i znalezienie skutecznych metod leczenia i zapobiegania tym poważnym schorzeniom.

 • partnerstwa publiczno-prywatne
 • badania nad chorobami immunologicznymi
 • finansowanie badań
 • skuteczność terapii
 • transfer technologii

#finansowanie #badania #chorobyimmunologiczne #partnerstwapublicznoprywatne #skutecznoscleczenia #transfer technologii


 

Skuteczność programów crowdfundingowych w zbieraniu pieniędzy na badania nad układem odpornościowym

Badania nad układem odpornościowym są niezwykle istotne dla zdrowia publicznego. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, jak nasz organizm reaguje na różne patogeny i jak możemy wzmocnić naszą odporność. Jednak prowadzenie tego rodzaju badań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego coraz więcej naukowców decyduje się na korzystanie z programów crowdfundingowych, aby pozyskać potrzebne środki.

Zalety programów crowdfundingowych

Programy crowdfundingowe pozwalają na zaangażowanie społeczności w finansowanie konkretnych projektów badawczych. Dzięki nim naukowcy mogą dotrzeć do osób zainteresowanych daną tematyką i zachęcić je do wsparcia ich działań. Ponadto, crowdfunding umożliwia szybkie pozyskanie środków, co jest istotne w przypadku pilnych badań, np. w sytuacji epidemii.

Skuteczność programów crowdfundingowych

Badania nad układem odpornościowym są jednym z najczęściej finansowanych obszarów w ramach crowdfundingowych platform. Naukowcy zajmujący się tą tematyką często korzystają z takich platform, aby pozyskać środki na zakup niezbędnego sprzętu, przeprowadzenie eksperymentów czy zatrudnienie dodatkowych pracowników.

 • 🔬 Zwiększenie świadomości społecznej – crowdfunding pozwala na dotarcie do szerszego grona osób i zwiększenie świadomości na temat konkretnego problemu zdrowotnego.
 • 💰 Szybkie pozyskanie środków – dzięki crowdfundingowi naukowcy mogą szybko pozyskać potrzebne środki na swoje badania.
 • 👩‍🔬 Zaangażowanie społeczności – programy crowdfundingowe angażują społeczność w proces finansowania badań, co może zwiększyć zaufanie do naukowców i ich projektów.

Podsumowanie

Programy crowdfundingowe są skutecznym narzędziem pozyskiwania środków na badania nad układem odpornościowym. Dzięki nim naukowcy mogą szybko pozyskać potrzebne środki i zaangażować społeczność w swoje projekty badawcze.

#crowdfunding, #badania, #układ odpornościowy, #nauka

słowa kluczowe: crowdfunding, badania, układ odpornościowy, nauka

frazy kluczowe: skuteczność programów crowdfundingowych, finansowanie badań nad układem odpornościowym, zalety crowdfundingu w nauce


 

Wykorzystanie technologii blockchain w zbieraniu pieniędzy na badania nad układem odpornościowym

Technologia blockchain, znana głównie z zastosowań w kryptowalutach, może być również wykorzystana w innych obszarach, takich jak zbieranie pieniędzy na badania naukowe. Jednym z obszarów, w którym blockchain może mieć istotne znaczenie, jest badanie układu odpornościowego. Układ odpornościowy jest kluczowym elementem naszego organizmu, odpowiadającym za walkę z infekcjami i chorobami. Dlatego badania nad jego funkcjonowaniem są niezwykle istotne dla zdrowia publicznego.

Dzięki technologii blockchain możliwe jest stworzenie transparentnego i bezpiecznego systemu zbierania pieniędzy na tego rodzaju badania. Oto kilka korzyści wynikających z wykorzystania blockchain w tym celu:

 • Bezpieczeństwo danych – dzięki zastosowaniu blockchain, dane dotyczące przekazywanych środków są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Transparentność – każda transakcja dokonana za pomocą blockchain jest publicznie dostępna, co pozwala na śledzenie przepływu środków.
 • Niskie koszty transakcyjne – blockchain eliminuje pośredników, co przekłada się na niższe koszty przekazywania środków.
 • Możliwość śledzenia przeznaczenia środków – dzięki blockchain można precyzyjnie określić, na jakie badania konkretne środki zostały przeznaczone.

Warto również zauważyć, że może przyczynić się do zwiększenia zaufania społecznego do procesu finansowania badań naukowych. Dzięki transparentności i bezpieczeństwu, osoby chcące wesprzeć tego rodzaju badania mogą mieć pewność, że ich środki zostaną przeznaczone zgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski płynące z powyższych rozważań są jasne – technologia blockchain może być skutecznym narzędziem w zbieraniu pieniędzy na badania nad układem odpornościowym. Jej wykorzystanie pozwala nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności procesu finansowania, ale także na budowanie zaufania społecznego do badań naukowych.

#blockchain, #badania naukowe, #układ odpornościowy

frazy kluczowe: technologia blockchain w badaniach nad układem odpornościowym, wykorzystanie blockchain w finansowaniu badań naukowych, zalety blockchain w zbieraniu pieniędzy na badania nad układem odpornościowym


 

Znaczenie badań klinicznych w rozwoju skutecznych terapii dla chorób układu immunologicznego

Znaczenie badań klinicznych w rozwoju skutecznych terapii dla chorób układu immunologicznego

Badania kliniczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju skutecznych terapii dla chorób układu immunologicznego. Układ immunologiczny jest niezwykle skomplikowanym systemem, który odpowiada za obronę organizmu przed infekcjami i innymi zagrożeniami. Choroby układu immunologicznego, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy czy łuszczyca, mogą znacząco pogarszać jakość życia pacjentów i prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Badania kliniczne pozwalają na testowanie nowych terapii oraz ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa. Dzięki nim naukowcy mogą lepiej zrozumieć mechanizmy chorób immunologicznych i opracować bardziej precyzyjne metody leczenia. W efekcie pacjenci mogą otrzymać skuteczniejsze i bardziej spersonalizowane terapie, które poprawią ich stan zdrowia i jakość życia.

Rodzaje badań klinicznych w obszarze immunologii

 • Badania kliniczne nad nowymi lekami
 • Badania nad terapiami immunomodulującymi
 • Badania nad terapiami genowymi

Badania kliniczne w obszarze immunologii wymagają współpracy wielu specjalistów, w tym lekarzy, naukowców, farmaceutów i pacjentów. Dzięki zaangażowaniu wszystkich tych grup, możliwe jest skuteczne opracowanie nowych terapii, które będą miały realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów z chorobami układu immunologicznego.

Znaczenie etyki badań klinicznych w immunologii

 1. Etyka badań klinicznych w immunologii jest niezwykle ważna, ponieważ pacjenci biorący udział w badaniach niosą ze sobą ryzyko i mogą być narażeni na nieprzewidziane skutki uboczne nowych terapii.
 2. Dlatego też konieczne jest przestrzeganie surowych standardów etycznych oraz zapewnienie pacjentom odpowiedniej opieki i wsparcia podczas trwania badania klinicznego.

Podsumowując, badania kliniczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju skutecznych terapii dla chorób układu immunologicznego. Dzięki nim możliwe jest lepsze zrozumienie mechanizmów chorób, opracowanie nowych terapii oraz poprawa jakości życia pacjentów. Warto więc wspierać i promować badania kliniczne w obszarze immunologii, aby móc skuteczniej walczyć z tymi trudnymi schorzeniami.

#badaniakliniczne #immunologia #terapie #choroby #badania #skutecznosc #etyka #pacjenci

frazy kluczowe:
– Badania kliniczne w immunologii
– Skuteczne terapie dla chorób immunologicznych
– Etyka badań klinicznych w obszarze immunologii


 

Rola farmaceutycznych firm biotechnologicznych w finansowaniu badań nad nowymi metodami leczenia chorób immunologicznych

Współczesna medycyna stale poszukuje nowych, skutecznych metod leczenia chorób immunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy czy łuszczyca. W tym procesie kluczową rolę odgrywają farmaceutyczne firmy biotechnologiczne, które inwestują ogromne środki finansowe w badania nad nowymi lekami i terapiami. 🧬

Finansowanie badań
– Farmaceutyczne firmy biotechnologiczne angażują się w finansowanie badań nad nowymi metodami leczenia chorób immunologicznych, ponieważ widzą w nich potencjał zarobkowy oraz szansę na poprawę jakości życia pacjentów.
– Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest przyspieszenie procesu badań klinicznych oraz wprowadzenie innowacyjnych terapii na rynek.
– Firmy te często współpracują z renomowanymi instytutami badawczymi oraz uczelniami medycznymi, co pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń w dziedzinie immunologii.

Nowe technologie
– Farmaceutyczne firmy biotechnologiczne inwestują również w rozwój nowych technologii, takich jak terapie genowe czy terapie komórkowe, które mogą rewolucjonizować leczenie chorób immunologicznych.
– Dzięki nim możliwe jest bardziej precyzyjne i skuteczne leczenie, minimalizujące skutki uboczne i poprawiające jakość życia pacjentów.

Wyzwania i perspektywy
– Pomimo ogromnych inwestycji farmaceutycznych firm biotechnologicznych, leczenie chorób immunologicznych nadal pozostaje wyzwaniem ze względu na złożoność mechanizmów immunologicznych oraz indywidualne różnice pacjentów.
– Perspektywy rozwoju terapii immunologicznych są jednak obiecujące, a dzięki ciągłym badaniom i innowacjom możliwe jest znalezienie coraz skuteczniejszych metod leczenia.

Podsumowanie
Farmaceutyczne firmy biotechnologiczne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu badań nad nowymi metodami leczenia chorób immunologicznych. Ich inwestycje pozwalają na rozwój innowacyjnych terapii, które mogą poprawić jakość życia pacjentów cierpiących na te schorzenia. 🌱

hashtagi: #farmaceutyka #biotechnologia #chorobyimmunologiczne
słowa kluczowe: farmaceutyczne firmy, badania naukowe, terapie immunologiczne
frazy kluczowe: rola firm biotechnologicznych w leczeniu chorób immunologicznych, innowacyjne terapie immunologiczne, współpraca firm farmaceutycznych z instytutami badawczymi.


 

Rola terapii regeneracyjnych w odbudowie uszkodzonego układu odpornościowego

Rola terapii regeneracyjnych w odbudowie uszkodzonego układu odpornościowego

Układ odpornościowy pełni kluczową rolę w obronie organizmu przed infekcjami i chorobami. Jednakże, w wyniku różnych czynników, może ulec uszkodzeniu, co prowadzi do osłabienia jego funkcji ochronnych. W takich przypadkach terapie regeneracyjne mogą okazać się niezwykle skuteczne w przywróceniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Terapie regeneracyjne to zbiór metod i procedur mających na celu przywrócenie zdolności regeneracyjnych organizmu oraz wzmocnienie jego naturalnych mechanizmów obronnych. W przypadku uszkodzonego układu odpornościowego, terapie regeneracyjne mogą pomóc w odbudowie komórek odpornościowych, poprawie funkcjonowania limfocytów oraz zwiększeniu produkcji przeciwciał.

 • Przeszczepy komórek macierzystych
 • Immunoterapia
 • Terapia genowa
 • Suplementacja witaminowa

Przeszczepy komórek macierzystych są jedną z najskuteczniejszych metod regeneracyjnych, pozwalających na odbudowę uszkodzonego układu odpornościowego. Dzięki nim możliwe jest zastąpienie uszkodzonych komórek nowymi, zdrowymi komórkami, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania układu odpornościowego.

Immunoterapia to kolejna skuteczna metoda terapeutyczna, polegająca na stymulowaniu układu odpornościowego do walki z chorobą. Dzięki immunoterapii możliwe jest zwiększenie aktywności limfocytów oraz zwiększenie produkcji przeciwciał, co przyczynia się do wzmocnienia odporności organizmu.

 1. Terapia genowa
 2. Suplementacja witaminowa

Terapia genowa to innowacyjna metoda leczenia, polegająca na wprowadzeniu zmodyfikowanych genów do organizmu w celu poprawy funkcjonowania układu odpornościowego. Dzięki terapii genowej możliwe jest naprawienie uszkodzonych genów oraz przywrócenie prawidłowej funkcji komórek odpornościowych.

Suplementacja witaminowa jest ważnym elementem terapii regeneracyjnych, pozwalającym na uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Regularne przyjmowanie odpowiednich suplementów może pomóc w wzmocnieniu odporności oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Podsumowując, terapie regeneracyjne odgrywają kluczową rolę w odbudowie uszkodzonego układu odpornościowego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i procedur możliwe jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz wzmocnienie jego naturalnych mechanizmów obronnych.

#terapie regeneracyjne, układ odpornościowy, komórki macierzyste, immunoterapia, terapia genowa, suplementacja witaminowa
metody regeneracyjne, odbudowa układu odpornościowego, funkcjonowanie limfocytów, produkcja przeciwciał, przeszczepy komórek macierzystych, immunoterapia, terapia genowa, suplementacja witaminowa


 

Znaczenie badań immunologicznych w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu immunologicznego

Badania immunologiczne odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób układu immunologicznego. Układ immunologiczny jest niezwykle skomplikowanym systemem, który odpowiada za obronę organizmu przed infekcjami i innymi szkodliwymi czynnikami. Dlatego też badania immunologiczne są niezbędne do zrozumienia stanu zdrowia pacjenta oraz do określenia odpowiedniego planu leczenia.

Rodzaje badań immunologicznych

Istnieje wiele różnych rodzajów badań immunologicznych, które mogą być wykorzystane w diagnozowaniu chorób układu immunologicznego. Niektóre z najczęściej stosowanych testów to:

 • Badanie poziomu przeciwciał – pozwala określić obecność przeciwciał w organizmie, co może wskazywać na infekcję lub chorobę autoimmunologiczną.
 • Badanie poziomu komórek immunologicznych – umożliwia ocenę liczby i funkcji komórek odpornościowych, co może być istotne w diagnozowaniu chorób immunologicznych.
 • Testy alergiczne – pozwalają określić reakcje alergiczne organizmu na różne substancje.

Znaczenie badań immunologicznych

Badania immunologiczne są niezwykle istotne w diagnozowaniu chorób układu immunologicznego, ponieważ pozwalają lekarzom na szybkie i skuteczne określenie przyczyny objawów pacjenta. Dzięki nim możliwe jest również monitorowanie postępu choroby oraz skuteczności leczenia. Ponadto, badania immunologiczne mogą być wykorzystane do określenia ryzyka wystąpienia chorób immunologicznych u osób z rodzinami obciążonymi takimi schorzeniami.

Podsumowanie

Badania immunologiczne odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu immunologicznego. Dzięki nim możliwe jest szybkie i skuteczne określenie przyczyny objawów pacjenta oraz monitorowanie postępu choroby. Dlatego też warto regularnie wykonywać badania immunologiczne, aby zadbać o swoje zdrowie.

#badaniaimmunologiczne, #chorobyukładuimmunologicznego, #leczeniechoróbimmunologicznych

słowa kluczowe: badania immunologiczne, układ immunologiczny, diagnoza, leczenie, choroby autoimmunologiczne

frazy kluczowe: znaczenie badań immunologicznych, diagnozowanie chorób immunologicznych, leczenie chorób układu immunologicznego, badania przeciwciał, testy alergiczne.

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

3 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna