Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury? – Jak zapewnić dostęp do sztuki i kultury dla najuboższych?
Pozycjonowanie Maków Podhalański to szansa na promocję kultury góralskiej. - Proszowice pozycjonowanie - Pozycjonowanie tych miejscowości to nie tylko promocja ich atrakcji, ale także kreowanie pozytywnego wizerunku.
Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury? – Jak zapewnić dostęp do sztuki i kultury dla najuboższych?
Promocja zbiórek i zrzutek

Jak zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury? – Jak zapewnić dostęp do sztuki i kultury dla najuboższych?


 

Rola sztuki i kultury w życiu człowieka

Rola sztuki i kultury w życiu człowieka

Rola sztuki i kultury w życiu człowieka

Sztuka i kultura od wieków odgrywają istotną rolę w życiu człowieka. Stanowią one nie tylko formę wyrazu artystycznego, ale także ważny element budowania tożsamości jednostki oraz społeczeństwa. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak sztuka i kultura wpływają na nasze życie codzienne.

Wpływ sztuki na emocje i wyobraźnię

Sztuka ma zdolność poruszać nasze emocje i pobudzać naszą wyobraźnię. Dzięki niej możemy doświadczyć różnorodnych uczuć, od radości po smutek, od zachwytu po zaskoczenie. Sztuka pozwala nam spojrzeć na świat z innej perspektywy i otworzyć się na nowe doznania.

Znaczenie kultury dla społeczeństwa

Kultura jest nieodłączną częścią społeczeństwa, która kształtuje nasze wartości, normy i tradycje. Dzięki kulturze możemy lepiej zrozumieć historię naszego narodu oraz budować więzi międzyludzkie. Sztuka i kultura są więc nie tylko formą rozrywki, ale także narzędziem budowania społeczeństwa opartego na szacunku i tolerancji.

Znaczenie edukacji artystycznej

Edukacja artystyczna odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu naszych zdolności twórczych i kreatywności. Dzięki niej uczymy się doceniać piękno sztuki oraz rozwijać nasze umiejętności artystyczne. Edukacja artystyczna pomaga nam także lepiej zrozumieć świat i siebie samych.

 • Sztuka jako forma wyrazu
 • Kultura jako element tożsamości
 • Edukacja artystyczna w rozwoju jednostki

 1. Emocje w sztuce
 2. Znaczenie kultury dla społeczeństwa
 3. Rola sztuki w życiu codziennym

#sztuka, #kultura, #edukacja, #emocje, #twórczość

frazy kluczowe: rola sztuki w życiu człowieka, znaczenie kultury dla społeczeństwa, edukacja artystyczna jako klucz do rozwoju osobistego.


 

Dlaczego warto zbierać pieniądze na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury?

Brak dostępu do kultury jest poważnym problemem społecznym, który dotyka wiele osób na całym świecie. Dlatego też warto zbierać pieniądze na pomoc dla tych, którzy nie mają możliwości korzystania z dóbr kultury. Poniżej przedstawiam kilka powodów, dla których warto angażować się w takie działania.

 1. Wyrównywanie szans: Dostęp do kultury powinien być równy dla wszystkich, niezależnie od sytuacji materialnej. Zbieranie pieniędzy na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury pozwala na wyrównanie szans i umożliwienie każdemu korzystania z bogactwa kultury.
 2. Rozwój osobisty: Kultura ma ogromny wpływ na rozwój osobisty. Dzięki dostępowi do różnorodnych form sztuki i kultury, ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty i rozwijać swoje umiejętności. Pomoc w zapewnieniu dostępu do kultury może przyczynić się do rozwoju osobistego osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury.
 3. Integracja społeczna: Kultura ma także ogromne znaczenie dla integracji społecznej. Dzięki udziałowi w wydarzeniach kulturalnych, ludzie mogą nawiązywać nowe kontakty, budować relacje i uczestniczyć w życiu społecznym. Pomoc w zapewnieniu dostępu do kultury może przyczynić się do integracji społecznej osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury.

Podsumowując, zbieranie pieniędzy na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury ma ogromne znaczenie dla wyrównywania szans, rozwoju osobistego oraz integracji społecznej. Dlatego warto angażować się w takie działania i wspierać osoby potrzebujące w dostępie do dóbr kultury.

#zbieraniepieniędzy #pomoc #kultura #dostęp #społeczeństwo

: zbieranie pieniędzy, pomoc, kultura, dostęp, społeczeństwo
: dlaczego warto pomagać osobom bez dostępu do kultury, znaczenie kultury dla rozwoju osobistego, integracja społeczna poprzez kulturę


 

Jakie są największe wyzwania związane z zapewnieniem dostępu do kultury dla najuboższych?

Dostęp do kultury jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, jednak niestety nie zawsze jest on równo dostępny dla wszystkich. Najubożsi często borykają się z wieloma trudnościami, które uniemożliwiają im korzystanie z dóbr kultury.

1. Brak środków finansowych
Największym wyzwaniem jest brak środków finansowych, który uniemożliwia najuboższym korzystanie z kulturalnych wydarzeń, takich jak koncerty, wystawy czy spektakle teatralne. Bilety na tego typu wydarzenia często są drogie, co sprawia, że osoby z mniejszymi dochodami nie są w stanie sobie na nie pozwolić.

2. Brak dostępu do infrastruktury kulturalnej
Kolejnym problemem jest brak dostępu do infrastruktury kulturalnej. W wielu miejscach, zwłaszcza na terenach wiejskich, brakuje placówek kulturalnych, takich jak biblioteki czy centra kultury. Osoby najuboższe często nie mają możliwości skorzystania z takich miejsc, co ogranicza im dostęp do kultury.

3. Brak edukacji kulturalnej
Ważnym wyzwaniem jest również brak edukacji kulturalnej. Osoby najuboższe często nie mają dostępu do odpowiedniej edukacji kulturalnej, co sprawia, że nie potrafią docenić wartości kultury. Brak zrozumienia i świadomości kultury może prowadzić do marginalizacji społecznej.

4. Brak wsparcia ze strony instytucji kulturalnych
Ostatnim wyzwaniem jest brak wsparcia ze strony instytucji kulturalnych. Często organizacje kulturalne nie są przygotowane do pracy z osobami najuboższymi, co sprawia, że nie są w stanie zapewnić im odpowiedniego wsparcia i dostępu do kultury.

Podsumowanie
Zapewnienie dostępu do kultury dla najuboższych to niełatwe zadanie, które wymaga zaangażowania wielu instytucji i organizacji. Konieczne jest stworzenie programów wsparcia oraz działań edukacyjnych, które pomogą osobom najuboższym korzystać z dóbr kultury. Tylko w ten sposób będziemy mogli stworzyć społeczeństwo, w którym każdy ma równy dostęp do kultury.

#dostęp do kultury, #najubożsi, #wykluczenie społeczne, #edukacja kulturalna, #wsparcie instytucji kulturalnych

frazy kluczowe:
– Jak zapewnić dostęp do kultury dla najuboższych
– Wyzwania związane z kulturą dla osób najuboższych
– Dostęp do kultury a bieda
– Kultura dla wszystkich, także dla najuboższych


 

Jakie korzyści przynosi wsparcie finansowe dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury?

Wsparcie finansowe dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury

W dzisiejszych czasach kultura odgrywa ogromną rolę w życiu społecznym. Dostęp do różnorodnych form sztuki, muzyki, teatru czy literatury może znacząco wpłynąć na rozwój osobisty oraz społeczny jednostki. Niestety, nie wszystkie osoby mają równy dostęp do kulturalnych doświadczeń. Dlatego wsparcie finansowe dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury jest niezwykle istotne.

Korzyści przyniesione przez wsparcie finansowe:

1. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych – dzięki wsparciu finansowemu osoby dotknięte problemem braku dostępu do kultury mogą uczestniczyć w koncertach, wystawach, spektaklach czy festiwalach, co może przyczynić się do ich rozwijania zainteresowań oraz poszerzania horyzontów.

2. Podniesienie jakości życia – kultura ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i jakość życia. Dostęp do kulturalnych doświadczeń może sprawić, że osoby dotknięte problemem braku dostępu do kultury poczują się bardziej spełnione i zadowolone.

3. Rozwój osobisty – kultura może być doskonałym narzędziem do rozwoju osobistego. Dzięki wsparciu finansowemu osoby dotknięte problemem braku dostępu do kultury mogą rozwijać swoje pasje, zdolności oraz umiejętności.

4. Integracja społeczna – uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych może przyczynić się do integracji społecznej osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury. Dzięki wspólnym doświadczeniom kulturalnym mogą nawiązywać nowe znajomości i budować relacje z innymi.

5. Wyrównywanie szans – wsparcie finansowe dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury może przyczynić się do wyrównania szans na rozwój i samorealizację w społeczeństwie.

Warto zatem inwestować w wsparcie finansowe dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury, aby umożliwić im korzystanie z bogactwa kulturalnych doświadczeń.

#wsparciefinansowe #dostępdo kultury #rozwójosobisty #integracjaspołeczna #wyrównywanieszans

słowa kluczowe: wsparcie finansowe, dostęp do kultury, rozwój osobisty, integracja społeczna, wyrównywanie szans

frazy kluczowe: korzyści wsparcia finansowego, brak dostępu do kultury, rozwój zainteresowań, jakość życia, integracja społeczna, wyrównywanie szans, kulturalne doświadczenia.


 

Jakie są najbardziej efektywne strategie zbierania pieniędzy na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury?

Brak dostępu do kultury jest poważnym problemem, który dotyka wiele osób na całym świecie. Dla niektórych może to oznaczać brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, dla innych brak dostępu do edukacji artystycznej. Dlatego tak ważne jest zbieranie pieniędzy na pomoc dla tych osób. Istnieje wiele efektywnych strategii, które mogą pomóc w zebraniu funduszy na ten cel.

1. Crowdfunding

Jedną z najpopularniejszych strategii zbierania pieniędzy na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury jest crowdfunding. Dzięki platformom takim jak Kickstarter czy GoFundMe, można zebrać środki od ludzi z całego świata, którzy chcą wesprzeć taką inicjatywę. Wystarczy stworzyć kampanię, opisać cel zbierania pieniędzy i promować ją wśród znajomych i społeczności online.

2. Organizowanie wydarzeń charytatywnych

Inną skuteczną strategią jest organizowanie wydarzeń charytatywnych, takich jak koncerty, aukcje czy wystawy sztuki. Można zaprosić artystów i celebrytów do udziału w takich wydarzeniach, co przyciągnie większą uwagę i pomnoży szanse na zebranie większej sumy pieniędzy.

3. Współpraca z firmami i instytucjami

Warto również rozważyć współpracę z firmami i instytucjami, które mogą wesprzeć finansowo inicjatywę na rzecz osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury. Można np. zorganizować akcję charytatywną w ramach programu społecznej odpowiedzialności biznesu danej firmy.

4. Kampanie marketingowe

Ważne jest również promowanie akcji zbierania pieniędzy za pomocą kampanii marketingowych. Można wykorzystać social media, reklamy online czy współpracę z influencerami, aby dotrzeć do większej liczby osób i zachęcić je do wsparcia inicjatywy.

Wnioski:

Zebranie pieniędzy na pomoc dla osób dotkniętych problemem braku dostępu do kultury może być trudne, ale dzięki odpowiednim strategiom można osiągnąć sukces. Crowdfunding, organizowanie wydarzeń charytatywnych, współpraca z firmami i instytucjami oraz kampanie marketingowe to tylko niektóre z efektywnych sposobów zbierania funduszy na ten cel.

#zbieraniepieniędzy #pomoc #kultura #crowdfunding #wydarzeniacharytatywne #współpraca #kampaniemarketingowe

Osoby dotknięte problemem braku dostępu do kultury, potrzebują wsparcia finansowego, aby móc cieszyć się sztuką i edukacją artystyczną.


 

Jakie są największe wyzwania związane z organizacją działań mających na celu zapewnienie dostępu do kultury dla najuboższych?

Dostęp do kultury jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, jednak niestety nie zawsze jest on równo dostępny dla wszystkich. Najubożsi często borykają się z wieloma trudnościami, które uniemożliwiają im korzystanie z dóbr kultury. Dlatego organizacja działań mających na celu zapewnienie im dostępu do kultury jest niezwykle ważna, ale również pełna wyzwań.

Oto największe z nich:

1. Brak środków finansowych – Najubożsi często nie mają możliwości finansowych na korzystanie z kulturalnych wydarzeń, biletów do teatrów czy muzeów. Brak funduszy może stanowić poważną barierę w dostępie do kultury.

2. Brak świadomości – Często najubożsi nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest korzystanie z dóbr kultury. Brak świadomości może prowadzić do braku chęci uczestnictwa w kulturalnych wydarzeniach.

3. Brak infrastruktury – W niektórych regionach brakuje odpowiedniej infrastruktury kulturalnej, co uniemożliwia najuboższym korzystanie z dóbr kultury. Brak teatrów, kin czy muzeów może stanowić poważną przeszkodę.

4. Stygmatyzacja społeczna – Najubożsi często spotykają się z stygmatyzacją społeczną, co może sprawić, że nie czują się komfortowo w środowisku kulturalnym. To również stanowi barierę w dostępie do kultury.

5. Brak wsparcia – Często najubożsi nie mają wsparcia ze strony instytucji czy organizacji, które mogłyby pomóc im w korzystaniu z dóbr kultury. Brak wsparcia może sprawić, że dostęp do kultury staje się niemożliwy.

Podsumowanie:

Organizacja działań mających na celu zapewnienie dostępu do kultury dla najuboższych to niezwykle ważne zadanie, ale również pełne wyzwań. Aby skutecznie przeciwdziałać problemom związanym z dostępem do kultury, konieczne jest pokonywanie barier finansowych, edukacyjnych i społecznych. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że każdy człowiek ma równy dostęp do dóbr kultury.

#dostęp do kultury, #najubożsi, #wykluczenie społeczne, #edukacja kulturalna, #wsparcie społeczne

frazy kluczowe:

– Jak zapewnić dostęp do kultury dla najuboższych?
– Wyzwania związane z organizacją działań kulturalnych dla najuboższych
– Dlaczego dostęp do kultury jest ważny dla wszystkich?
– Jakie są barier finansowe w dostępie do kultury?
– Jak przeciwdziałać stygmatyzacji społecznej w dostępie do kultury?


 

Jakie są największe korzyści płynące z zapewnienia dostępu do kultury dla najuboższych?

Jakie są największe korzyści płynące z zapewnienia dostępu do kultury dla najuboższych?

Dostęp do kultury jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego czy materialnego. Dla najuboższych warstw społecznych, zapewnienie możliwości korzystania z dóbr kultury ma szczególne znaczenie i przynosi wiele korzyści.

Wzrost samooceny i poczucia wartości

 • Umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań
 • Wspiera rozwój osobisty i intelektualny
 • Podnosi samoocenę i poczucie własnej wartości

Integracja społeczna i budowanie więzi

 • Tworzy możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
 • Wspiera budowanie relacji międzyludzkich
 • Promuje aktywność społeczną i zaangażowanie

Rozwój umiejętności i zdolności

 • Stymuluje kreatywność i wyobraźnię
 • Umożliwia naukę nowych rzemiosł i sztuk
 • Wspiera rozwój umiejętności interpersonalnych

Dostęp do kultury dla najuboższych nie tylko przynosi wymierne korzyści jednostkom, ale także ma pozytywny wpływ na całe społeczeństwo. Poprawia jakość życia, redukuje nierówności społeczne i wspiera rozwój społeczny.

Podsumowanie

Zapewnienie dostępu do kultury dla najuboższych to inwestycja w przyszłość społeczeństwa. Korzyści płynące z tego działania są nieocenione i przyczyniają się do budowania bardziej równego i zrównoważonego społeczeństwa.

#dostęp do kultury, najubożsi, korzyści, rozwój osobisty, integracja społeczna, umiejętności, społeczeństwo
frazy kluczowe: zapewnienie dostępu do kultury dla najuboższych, korzyści społeczne, równość społeczna, rozwój jednostki, aktywność kulturalna.


 

Jakie są największe wyzwania związane z organizacją działań mających na celu zapewnienie dostępu do kultury dla najuboższych?

Dostęp do kultury jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, jednak niestety nie zawsze jest on równo dostępny dla wszystkich grup społecznych. Najubożsi często borykają się z wieloma trudnościami, które uniemożliwiają im korzystanie z dóbr kultury. Dlatego też organizacja działań mających na celu zapewnienie im dostępu do kultury jest niezwykle ważna, ale jednocześnie staje przed wieloma wyzwaniami.

Brak środków finansowych

Jednym z największych wyzwań jest brak środków finansowych na organizację działań kulturalnych dla najuboższych. Często instytucje kultury nie mają odpowiednich funduszy, aby zorganizować darmowe wydarzenia czy udostępnić bilety na spektakle czy koncerty. Brak wsparcia finansowego może uniemożliwić realizację projektów kulturalnych dla najbardziej potrzebujących.

Brak infrastruktury kulturalnej

Kolejnym wyzwaniem jest brak odpowiedniej infrastruktury kulturalnej w miejscach zamieszkania najuboższych. Często brakuje bibliotek, kin, teatrów czy innych miejsc, gdzie można korzystać z dóbr kultury. Brak takiej infrastruktury uniemożliwia dostęp do kultury dla osób z mniejszych miejscowości czy obszarów wiejskich.

Brak edukacji kulturalnej

Najubożsi często nie mają dostępu do odpowiedniej edukacji kulturalnej, która pozwoliłaby im lepiej zrozumieć i docenić sztukę. Brak edukacji kulturalnej może prowadzić do braku zainteresowania kulturą oraz sztuką, co uniemożliwia korzystanie z dóbr kultury.

Brak świadomości społecznej

Wspołczesne społeczeństwo często bagatelizuje potrzeby najuboższych w zakresie dostępu do kultury. Brak świadomości społecznej na temat znaczenia kultury dla rozwoju jednostki i społeczeństwa może prowadzić do zaniedbywania działań mających na celu zapewnienie dostępu do kultury dla najbardziej potrzebujących.

Brak współpracy między instytucjami kulturalnymi

Wiele instytucji kulturalnych działa w izolacji, co uniemożliwia efektywną organizację działań mających na celu zapewnienie dostępu do kultury dla najuboższych. Brak współpracy między instytucjami kulturalnymi może prowadzić do podwójnego finansowania projektów czy nieefektywnego wykorzystania zasobów.

hashtagi: #dostępdo kultury #najubożsi #wykluczeniekulturowe

słowa kluczowe: dostęp do kultury, najubożsi, wykluczenie kulturowe

frazy kluczowe: organizacja działań kulturalnych dla najuboższych, wyzwania związane z dostępem do kultury, rola kultury w integracji społecznej

Redakcja Fundacji
Polub Nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
Patroni Fundacji


Czyszczenie Laserem - Kamil Pakuła
Pozycjonowanie stron - Łukasz Woźniakiewicz
Webmakers Software House - Szymon Kania


Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Jesteśmy, aby Ci pomóc. Załóż zbiórkę pieniędzy za darmo i zacznij zbierać na to, co dla Ciebie najważniejsze!

Możesz tutaj założyć zbiórkę
na każdy cel związany z:

   • Twoim zdrowiem lub Twoich najbliższych
   • Poprawą komfortu życia
   • Realizacją planów i marzeń
   • Rozwojem dowolnej organizacji
   • Promowaniem kultury i sztuki
   • Remontami domów i mieszkań
   • Pomocą prawną i naukową
   • Wsparciem uchodzców, weteranów
   • Wsparciem ofiar klęsk żywiołowych
   • i wiele innych...

Napisz do nas, jeśli chciałbyś skonsultować cel zbiórki. Możesz także zobaczyć pełną listę celów statutowych fundacji tutaj.

Jeśli masz już sprecyzowany cel zbiórki wyślij ją do nas do weryfikacji, używając poniższego formularza. Założenie zbiórki jest darmowe:

2 Użytkowników Online

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna