Edukacja i szkolnictwo dla wcześniaków – Fundacja Charytatywna Trzewiczek Rozprza
Fundacja NIE POBIERA prowizji od zbiórek do puszek. Dostarczamy bezpłatnie ponumerowane puszki i identyfikatory fundacji oraz zgłaszamy zbiórkę do Ministerstwa Finansów. W ciągu około 3 do 5 dni uzyskujemy pozwolenie oraz nr zbiórki, dzięki któremu możemy przeprowadzać zbiórki legalnie na zgłoszonym obszarze (np. teren danej imprezy charytatywnej lub cały powiat, województwo, kraj). Po zbiórkach fundacja zgłasza sprawozdanie do ministerstwa w jaki sposób rozdysponowała środki - sprawozdanie dostępne jest publicznie na www.zbiorki.gov.pl - zazwyczaj opłacamy faktury ze szpitali za leczenie lub rehabilitację oraz inne cele związane z podnoszeniem komfortu życia podopiecznych. Fundacja pobiera 6% prowizji wyłącznie od zbiórek internetowych oraz kwot zbieranych i gromadzonych na jej subkontach dedykowanych. Zyski z prowizji - po potrąceniu około 3% dla pośredników płatności online - przekazywane są na realizacje innych celów statutowych / charytatywnych. Zobacz cały regulamin
Edukacja i szkolnictwo dla wcześniaków
Wcześniactwo

Edukacja i szkolnictwo dla wcześniaków

Wpływ edukacji wcześniaków na ich rozwój

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się do edukacji dzieci już od najmłodszych lat. Jednakże, istnieje grupa dzieci, która wymaga jeszcze większej troski i wsparcia – wcześniaki. Wcześniactwo to stan, w którym dziecko rodzi się przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. Wpływ edukacji na rozwój wcześniaków jest niezwykle istotny i może mieć długotrwałe konsekwencje dla ich przyszłości.

Wcześniactwo wiąże się z wieloma wyzwaniami zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Wcześniaki często mają niedojrzałe układy nerwowe, co może prowadzić do opóźnień w rozwoju motorycznym, poznawczym i emocjonalnym. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie edukacyjne już od najwcześniejszych lat.

Edukacja wcześniaków ma na celu nie tylko nadrobienie ewentualnych opóźnień w rozwoju, ale również stymulowanie ich umiejętności i zdolności. Wcześniaki często potrzebują dodatkowej pomocy w nauce, dlatego istotne jest, aby nauczyciele mieli odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z tymi dziećmi. Indywidualne podejście do każdego wcześniaka jest kluczowe, ponieważ każde dziecko ma inne potrzeby i tempo rozwoju.

Wczesna edukacja wcześniaków może mieć wiele korzyści. Przede wszystkim, pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych. Dzieci uczą się współpracy, komunikacji i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Ponadto, edukacja wcześniaków wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy, takie jak umiejętność logicznego myślenia, koncentrację uwagi i pamięć. Wcześniaki, które otrzymują odpowiednie wsparcie edukacyjne, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w szkole i w przyszłości.

Ważne jest również, aby edukacja wcześniaków uwzględniała ich indywidualne zainteresowania i zdolności. Dzieci mają różne talenty i pasje, dlatego istotne jest, aby dawać im możliwość rozwijania się w tych obszarach. W ten sposób, wcześniaki mogą odkryć swoje mocne strony i zyskać pewność siebie.

Nie można zapominać o roli rodziców w edukacji wcześniaków. Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci i mają ogromny wpływ na ich rozwój. Wspieranie rodziców w roli edukatorów i dostarczanie im odpowiednich narzędzi i wskazówek może znacznie zwiększyć efektywność edukacji wcześniaków.

jest niezaprzeczalny. Dzieci, które otrzymują odpowiednie wsparcie edukacyjne, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w szkole i w życiu. Wczesna edukacja wcześniaków ma pozytywny wpływ na ich umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze. Indywidualne podejście do każdego dziecka oraz zaangażowanie rodziców są kluczowe dla sukcesu edukacyjnego wcześniaków.

Słowa kluczowe: wcześniactwo, edukacja wcześniaków, rozwój, wsparcie, umiejętności społeczne, umiejętności emocjonalne, umiejętności poznawcze, indywidualne podejście, rodzice, sukces.

Frazy kluczowe:: wpływ edukacji wcześniaków na rozwój społeczny, wpływ edukacji wcześniaków na rozwój emocjonalny, wpływ edukacji wcześniaków na rozwój poznawczy, znaczenie indywidualnego podejścia w edukacji wcześniaków, rola rodziców w edukacji wcześniaków.

Równowaga między wymaganiami a indywidualnym tempem rozwoju wcześniaków

Wymagania, które stawiane są przed wcześniakami, często wynikają z troski o ich zdrowie i rozwój. Opiekunowie starają się zapewnić im odpowiednią opiekę medyczną, terapie, a także stymulujące środowisko, które wspiera rozwój dziecka. Jednakże, istnieje ryzyko, że nadmierna presja i oczekiwania mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Wczesne narodziny często wiążą się z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak niedojrzałość układu oddechowego, trawiennego czy nerwowego. Dlatego wcześniaki często wymagają specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji czy terapii. Jednakże, ważne jest, aby te wymagania były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, niezależnie od tego, czy jest wcześniakiem, czy nie. W przypadku wcześniaków, tempo rozwoju może być jeszcze bardziej zróżnicowane. Niektóre dzieci szybko nadganają swoich rówieśników, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu na osiągnięcie kolejnych etapów rozwoju.

Ważne jest, aby opiekunowie wcześniaków byli świadomi tego, że każde dziecko jest unikalne i ma swoje własne tempo rozwoju. Wymagania stawiane przed wcześniakami powinny być elastyczne i dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka. Nie należy porównywać ich do innych dzieci czy narzucać im nieodpowiednich oczekiwań.

Wspieranie rozwoju wcześniaków powinno opierać się na zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb i umiejętności. Ważne jest, aby dawać im czas na osiąganie kolejnych etapów rozwoju, niezależnie od tego, jak długo to potrwa. Wczesne narodziny mogą wpływać na różne obszary rozwoju, takie jak motoryka, mowa czy zdolności poznawcze. Dlatego terapie i wsparcie powinny być ukierunkowane na te konkretne obszary.

Ważnym elementem równowagi między wymaganiami a indywidualnym tempem rozwoju wcześniaków jest również dbanie o ich emocjonalne i społeczne potrzeby. Wczesne narodziny mogą wpływać na relacje dziecka z innymi ludźmi, a także na jego samoocenę i poczucie własnej wartości. Dlatego ważne jest, aby zapewnić wcześniakom wsparcie emocjonalne i społeczne, które pozwoli im rozwijać się w pełni.

Podsumowując, jest niezwykle istotna. Opiekunowie powinni być świadomi indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, dostosowując wymagania i wsparcie do jego tempa rozwoju. Wczesne narodziny mogą być trudne, ale z odpowiednim podejściem i wsparciem, wcześniaki mają szansę na pełny i zdrowy rozwój.

Słowa kluczowe: wcześniak, równowaga, wymagania, indywidualny tempo rozwoju, opieka medyczna, terapia, stymulujące środowisko, presja, oczekiwania, zdrowie, niedojrzałość, rehabilitacja, unikalne, elastyczne, zrozumienie, umiejętności, motoryka, mowa, zdolności poznawcze, wsparcie emocjonalne, wsparcie społeczne, relacje, samoocena, wartość, pełny rozwój.

Frazy kluczowe:: , wcześniaki i ich indywidualne tempo rozwoju, jak znaleźć równowagę między wymaganiami a indywidualnym tempem rozwoju wcześniaków, wpływ wczesnych narodzin na rozwój wcześniaków, jak wspierać rozwój wcześniaków, jak dostosować wymagania do indywidualnego tempa rozwoju wcześniaków, znaczenie wsparcia emocjonalnego i społecznego dla wcześniaków, jak dbać o równowagę między wymaganiami a indywidualnym tempem rozwoju wcześniaków.

Wpływ wcześniejszego rozpoczęcia nauki na osiągnięcia edukacyjne

Badania naukowe przeprowadzone na ten temat dostarczają nam cennych informacji. Wielu ekspertów uważa, że wcześniejsze rozpoczęcie nauki może przynieść wiele korzyści. Dzieci, które zaczynają naukę wcześniej, mają większe szanse na rozwinięcie swoich umiejętności poznawczych, takich jak czytanie, pisanie, liczenie i logiczne myślenie. Wczesne nabywanie tych umiejętności może przyczynić się do lepszego radzenia sobie w szkole w późniejszych latach.

może być również związany z rozwojem umiejętności społecznych. Dzieci, które uczą się wcześniej, mają większe możliwości interakcji z rówieśnikami i dorosłymi. Mogą rozwijać umiejętności komunikacyjne, współpracę, empatię i samodyscyplinę. Te umiejętności są niezwykle ważne w procesie edukacyjnym i mogą przyczynić się do lepszego dostosowania się do wymagań szkolnych.

Warto również zauważyć, że wcześniejsze rozpoczęcie nauki może wpływać na rozwój mózgu dziecka. Wczesne lata życia są okresem intensywnego rozwoju mózgu, a nauka w tym czasie może stymulować różne obszary mózgu, takie jak percepcja, pamięć, myślenie abstrakcyjne i kreatywność. Dzieci, które mają możliwość wcześniejszego eksponowania się na różnorodne bodźce edukacyjne, mogą rozwijać swoje zdolności poznawcze na wyższym poziomie.

Oczywiście, istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na osiągnięcia edukacyjne, niezależnie od wieku rozpoczęcia nauki. Rodzaj i jakość edukacji, wsparcie rodziców, motywacja i indywidualne predyspozycje dziecka również odgrywają istotną rolę. Jednak wcześniejsze rozpoczęcie nauki może stanowić solidną podstawę dla dalszego rozwoju edukacyjnego.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że wcześniejsze rozpoczęcie nauki nie oznacza przymusu. Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, i niektóre dzieci mogą potrzebować więcej czasu na rozwinięcie pewnych umiejętności. Wprowadzanie nauki w sposób odpowiedni do indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka jest kluczowe.

Podsumowując, wcześniejsze rozpoczęcie nauki może mieć pozytywny wpływ na osiągnięcia edukacyjne. Dzieci, które zaczynają naukę wcześniej, mają większe szanse na rozwinięcie umiejętności poznawczych i społecznych, a także na stymulację rozwoju mózgu. Jednak należy pamiętać, że indywidualne potrzeby i zdolności dziecka są najważniejsze, dlatego wcześniejsze rozpoczęcie nauki powinno być dostosowane do tych potrzeb.

Słowa kluczowe: wcześniejsze rozpoczęcie nauki, osiągnięcia edukacyjne, rozwój umiejętności, umiejętności społeczne, rozwój mózgu, indywidualne potrzeby.

Frazy kluczowe:: wpływ wcześniejszego rozpoczęcia nauki na rozwój dziecka, korzyści wcześniejszego rozpoczęcia nauki, optymalny wiek rozpoczęcia nauki, wpływ nauki na rozwój mózgu, znaczenie umiejętności społecznych w edukacji.

Rola rodziców i nauczycieli w edukacji wcześniaków

Rodzice wcześniaków od samego początku muszą być świadomi specyfiki rozwoju swojego dziecka. Wcześniaki często wymagają większej troski i uwagi, ponieważ ich układ nerwowy i narządy są jeszcze niedojrzałe. Dlatego rodzice powinni być dobrze poinformowani na temat specjalnych potrzeb swojego dziecka i jak najlepiej je zaspokajać. Współpraca z lekarzami i specjalistami jest tutaj niezwykle istotna.

Rodzice wcześniaków powinni również być gotowi na większe wyzwania w zakresie opieki nad swoim dzieckiem. Często wcześniaki mają problemy z karmieniem, oddychaniem czy kontrolą temperatury ciała. Właśnie tutaj rodzice odgrywają kluczową rolę, zapewniając swojemu dziecku odpowiednią opiekę i wsparcie. Wiedza na temat technik kangurowania czy specjalnych ćwiczeń rozwojowych może okazać się niezwykle pomocna.

Ponadto, rodzice wcześniaków powinni być gotowi na długotrwałą opiekę nad swoim dzieckiem. Wcześniaki często potrzebują więcej czasu na osiągnięcie kolejnych etapów rozwoju, takich jak chodzenie czy mówienie. Właśnie tutaj rodzice odgrywają kluczową rolę, motywując i wspierając swoje dziecko w każdym kroku. Cierpliwość i wyrozumiałość są tutaj niezwykle ważne.

Oprócz rodziców, nauczyciele mają również ogromny wpływ na edukację wcześniaków. W przedszkolu czy szkole, nauczyciele powinni być świadomi specjalnych potrzeb tych dzieci i dostosowywać swoje metody nauczania do ich indywidualnych możliwości. Współpraca z rodzicami jest tutaj kluczowa, ponieważ to oni najlepiej znają swoje dziecko i mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nauczyciele wcześniaków powinni również być gotowi na większe wyzwania w zakresie pracy z tymi dziećmi. Często wcześniaki mają trudności w koncentracji, koordynacji ruchowej czy nauce. Dlatego nauczyciele powinni być elastyczni i kreatywni w swoich metodach nauczania, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego wcześniaków również jest niezwykle istotne.

Wnioski:

jest niezwykle ważna. Rodzice powinni być dobrze poinformowani na temat specjalnych potrzeb swojego dziecka i zapewniać mu odpowiednią opiekę i wsparcie. Nauczyciele natomiast powinni dostosowywać swoje metody nauczania do indywidualnych możliwości wcześniaków i współpracować z rodzicami. Wspólnie, rodzice i nauczyciele mogą zapewnić wcześniakom najlepsze warunki do rozwoju i osiągnięcia sukcesu w edukacji.

Słowa kluczowe: wcześniaki, edukacja, rodzice, nauczyciele, rozwój, opieka, wsparcie, specjalne potrzeby, współpraca, metody nauczania, koncentracja, koordynacja ruchowa, emocjonalny rozwój, społeczny rozwój.

Frazy kluczowe:: , specjalne potrzeby wcześniaków, wsparcie rozwoju wcześniaków, metody nauczania dla wcześniaków, współpraca rodziców i nauczycieli w edukacji wcześniaków.

Redakcja Fundacji
Polub Nas
Latest posts by Redakcja Fundacji (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Załóż zbiórkę, zrzutkę pieniędzy
Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Budynek.

Jak prowadzić zbiórkę pieniędzy online • Jak zorganizować zbiórkę publiczną • Jak prowadzić zrzutkę pieniędzy online • Jak prowadzić licytacje charytatywne online • Prowadzenie zbiórek pieniędzy online • Organizacja zbiórek publicznych • Prowadzenie zrzutek pieniędzy online • Prowadzenie licytacji charytatywne online

Obsługujemy zbiórki, zrzutki dla podopiecznych z całego kraju: Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna